Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise algkursus

Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Täiendkoolituse eesmärk:
Koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursused on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik.

Teemad:

 • Raamatupidamise põhitõed
  • terminoloogia,
  • raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused,
  • äriühingute liigid,
  • arvestustsükkel,
  • kontod,
  • raamatupidamisregistrid,
  • majandustehingute kanded.
 • Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus

  • käibevarade arvestus,

  • varude arvestus,

  • põhivarade arvestus,

  • amortisatsioon,

  • lühiajaliste kohustuste arvestus,

  • palga ja puhkuse arvestus,

  • käibemaksu arvestus,

  • deklaratsioonide esitamine,

  • pikaajaliste kohustuste arvestus,

  • omakapitali arvestus.

 • Dokumentatsioon
  • raamatupidamiskannete dokumenteerimine,
  • raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon,
  • ülevaade raamatupidamisprogrammidest.
 • Aruanded
  • kasumiaruande koostamine,
  • bilansi koostamine,
  • rahavoogude aruande koostamine,
  • omakapitali muutuste aruande koostamine,
  • majandusaasta aruande koostamine.

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas.

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
 • oskab raamatupidamisdokumente töödelda raamatupidamisregistrites ja neid kajastada kontode süteemis;
 • tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 • tunneb käibemaksu arvestamise ja puhkusetasu arvestamise põhimõtteid ning palgaarvestuse põhimõtteid;
 • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolitajad:
Tarvo Seenmaa Raamatupidamise algkursuse lektor Tarvo Seenmaa (asukoht Tallinn) on omandanud magistrikraadi Estonian Business Schoolis ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega majandusarvestusele. Raamatupidamisvaldkonnas alustas Tarvo tegutsemist 1993. aastal. Kogemusi on ta kogunenud nii majandusarvestuse tarkvarasid arendades ja juurutades kui ka pearaamatupidajana töötades erinevate valdkondade ettevõtetele raamatupidamisteenuseid osutades. Täiendanud on ta ennast Aalto Ülikoolis maksunduse valdkonnas.

Hele Moor Raamatupidamise algkursuse ja täiendkursuse lektor (asukoht Tartu) Hele Moor on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal. Hele omab Raamatupidaja, tase 6 kutsetunnistust. Lisaks on Hele end järjepidevalt koolitanud nii raamatupidamisvaldkonnas kui ka kutsepedagoogika valdkonnas.
Hele on töötanud käesolevaks ajaks ligikaudu 25 aastat raamatupidamisvaldkonnas täites sealhulgas erinevaid ametikohti (raamatupidaja, pearaamatupidaja, finantsjuht). Alates 2011. aastast töötab Hele Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetaja, kus tema peamised õpetamisvaldkonnad on: raamatupidamine, juhtimisarvestus, ettevõtte rahandus, eelarvestamine, personalijuhtimine, auditeerimine, MTÜ/SA raamatupidamine, FIE raamatupidamine.
2010. aastast töötab Hele täiskasvanute koolitajana, kus peamised koolitusteemad jagunevad järgmiselt: raamatupidamine alg- ja täiendõpe, MTÜ/SA raamatupidamine, KÜ raamatupidamine, MTÜ-de revisjon, FIE raamatupidamine, juhtimisarvestus, projektide raamatupidamine, finantsprognoosimine, äriplaani koostamine, maksude arvestus.
Samuti on Hele koostanud ja läbi viinud e-õppe kursused teemal FIE raamatupidamine, MTÜ/SA raamatupidamine, projektide raamatupidamine ja KÜ raamatupidamine juhtidele.
Alates 2014. aastast töötab Hele Täiskasvanute Koolituskeskuses viies läbi raamatupidamise algkursuseid ja täiendkursuseid Tartus.

Piia Asper
Piia on raamatupidaja-finantsjuht. Ta on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala magistriõppe. Piial on pikaaegne kogemus erinevatest tegevusvaldkondadest ettevõtete raamatupidamise korraldamisega. Nimelt alates 2007. aastast on ta koolitanud üle Eesti raamatupidajaid ja ettevõtjaid (kokku üle 18 aasta).

Svetlana Moskvina Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tallinn, õppekeel on vene keel) Svetlana Moskvina on lõpetanud Tallinna Kõrgema Tehnikakooli ja Moskva Riikliku Sotsiaalülikooli majandusteaduse kraadi. Lisaks omab Svetlana kehtivaid Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi. Svetlana on ettevõtja, raamatupidamise spetsialist ja alates 2014. aastast töötab ta täiskasvanute koolitajana. Svetlana täiendab pidevalt oma oskusi, jagades oma teadmisi õpilaste

Lisainfo:

 • Eesti keelses õppetöös on hinna sees loengud ja vajalik loengukonspekt elektroonsel kujul. Vene keelses õppetöös on hinna sees loengud ja töölehed.
 • Kursuse lõpetanutele väljastatakse tunnistus või tõend.
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu.
 • Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise algkursus