Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Maksuarvestuse koolitus

Koolituse läbinud isikutel on põhjalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused maksuarvestusest, täpsemalt: Eesti maksusüsteemist; maksude liigitusest; maksuseadusest; maksumenetluse üldpõhimõttetest; rahvusvaheliste tehingute maksustamisest ning sanktsioonidest, mida on võimalik rakendada maksuseaduste rikkumise korral. Ülaltoodud teemade juures tuuakse välja asjakohast kohtupraktikat ja lahendatakse maksuteemalisi ülesandeid.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud eelkõige ettevõtte omanikud, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust või tegelevad maksuarvestusega ning raamatupidajad.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Koolituse sisu:

 • Maksusüsteem
  • Mis on maks ning millised maksud on olemas? Mida maksude eest saab? Kes on maksukohustuslane? Maksunõuded ja -kohustused.
 • Töö tasustamine ja maksustamine
  • Töö tegemise vormid ja maksustamise võrdlus. Tulumaks ja maksuvaba tulu. Sotsiaalmaks ja selle erijuhud. Töötasu alammäär. Bruto- ja netotasu. Ravikindlustuse kehtivus. Töötamise register. Haigushüvitise maksmine ja maksustamine. Puhkusetasu maksmine ja maksustamine. Keskmise tööpäevatasu maksmine. Puhkusereservi arvestus. Öötöö ja ületundide tasustamine.
 • Ettevõtte tulu- (ja sotsiaal)maks
  • Ettevõtlustulu maks. FIE tulumaks, Ettevõtte tulumaks. Dividendide tulumaks. Maksumäär 20/80. Kasumi jaotamisest kõrvalehoidmine. Ettevõtlusega mitteseotud kulud. Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud. Lähetuskulud. Erisoodustused. Tervisekulud. Ettevõtte sõiduauto kasutamine. Isikliku sõiduauto kasutamine. TSD ja selle lisad
 • Käibemaks
  • Määrad, maksuvaba käive, käibemaksu arvestus, käibe tekkimise aeg – üldreegel, pöördkäibemaks, deklaratsioonid (KMD, KMD INF, VD, VDP).
 • Maksumenetluse üldpõhimõtted
  • Maksumaksja õigused ka kohustused maksumenetluses. Maksuhalduri õigused ja kohustused maksumenetluses. Maksukontrolli läbiviimise põhimõtted.
 • Rahvusvaheliste tehingute maksustamine
  • Kauba ja teenuse käibe tekkimise koht ja aeg. Ühendusesisene käive, eksport, import, kaugmüük, aheltehingud ja nõudmiseni varu.
 • Käibemaksuvabastused ja sisendkäibemaksu arvestus
  • Maksuvabastuste mõju, kinnisasja käibemaksuga maksustamine, sisendkäibemaksu mahaarvamise üldised põhimõtted, sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg ja tingimused. Osaline sisendkäibemaksu mahaarvamine ja sisendkäibemaksu ümberarvestus.
 • Käibemaksu eriskeemid
  • Kasutatud kauba edasimüügi erikord, reisiteenuste maksustamine, OSS erikord, ühendusevälise kaugmüügi maksustamise erikord, postioperaatorite erikord, internetipõhise kauplemiskoha erikord.

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab teadmisi maksukorralduse üldpõhimõtetest;
 • oskab arvestada maksud (suurt rõhku pannakse käibemaksuvabastustele ja sisendkäibemaksu arvestusele ning käibemaksu eriskeemidele) ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele;
 • oskab orienteeruda makse puudutavas seadusandluses ja vastavaid seadusesätteid kasutada;
 • oskab täita ja esitada maksudeklaratsioone;
 • teab maksumaksja ja maksuhalduri õiguseid ning kohustusi;
 • on teadlik rahvusvaheliste tehingute maksustamisest;
 • oskab lahendada maksudega seotud ülesandeid;
 • on teadlik sanktsioonidest maksuseaduste rikkumise korral.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolitajad:

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud üle 21 aasta. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018), kus ta hakkas tulevastele maksu- ja tolliametnikele õpetama erinevaid maksunduse aineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana.
Täna töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana ja õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu.

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor ja Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Tegutsenud täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Lisainfo:

 • Hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Maksuarvestuse koolitus