Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Investeeringute hindamine ja eelarvestamine

Koolituse eesmärk on tutvustada pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku.

Tegevuse tasuvus ja rahavood määravad ettevõtte edu. Tasuvuse ja konkurentsivõime tõhustamine ning väärtuse loomine (lisanduvate vabade rahavoogude teke) nõuavad investeeringuid – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse.

Investeering on majanduslikult õigustatud, kui:

  • see osaleb tasuvuse suurendamisel/säilitamisel ja loob või säilitab väärtust
  • selle tootlikkus ületab ettevõtte kapitali tasuvusläve

Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume. Tuletame investeerimisotsuste mõju tulevaste perioodide tasuvusele, rahavoogudele ja jätkusuutlikkusele. Mängime läbi mitmeid stsenaariume, teostame tundlikkuse analüüse, määrame tõenäoliselt saavutatavad finantssihid ning koostame järgmiste perioodide investeerimistegevuse eelarveid.

Sihtgrupp:
kõik, kes osalevad investeerimisotsuste langetamisel ja hindamisel – raamatupidajad, osakonna juhatajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolituse läbinu:

  • tajub aegväärtuse rolli rahandusteoreetiliste mudelite rakendamisel
  • mõistab kapitali kaalutud keskmise hinna rolli kapitali tasuvusläve määramisel
  • oskab tuletada investeeringuga teostamisega seonduvaid rahavoogusid
  • tunneb investeeringute hindamise mudelite sisendeid/väljundeid
  • oskab arvutada investeeringu sisemist intressimäära, puhas nüüdisväärtust, tasuvusindeksit ja diskonteeritud tasuvusaega
  • seostab investeeringu mõju tulevaste perioodide finants sihtarvudega – opROA, ROA, opROE, ROE ja ROIC
  • mõistab investeeringu mõju tulevaste perioodide vabadele rahavoogudele

Koolituse programm on leitav siit

Koolitaja:
Märt Murd
, kes on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.

Lisainfo:
Hind sisaldab materjale ja tõendit!
Koolitus on sülearvutipõhine.
Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Investeeringute hindamine ja eelarvestamine