Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Investeeringute hindamine ja eelarvestamine

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte investeerimisprojektide eelarvestamiseks, hindamiseks ja võrdlemiseks, et teha informeeritud investeerimisotsuseid.

Tegevuse tasuvus ja rahavood määravad ettevõtte edu. Tasuvuse ja konkurentsivõime tõhustamine ning väärtuse loomine (lisanduvate vabade rahavoogude teke) nõuavad investeeringuid – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse.

Investeering on majanduslikult õigustatud, kui:

 • see osaleb tasuvuse suurendamisel/säilitamisel ja loob või säilitab väärtust
 • selle tootlikkus ületab ettevõtte kapitali tasuvusläve

Koolitusel süvenetakse pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume. Tuletame investeerimisotsuste mõju tulevaste perioodide tasuvusele, rahavoogudele ja jätkusuutlikkusele. Mängime läbi mitmeid stsenaariume, teostame tundlikkuse analüüse,  määrame tõenäoliselt saavutatavad finantssihid ning koostame järgmiste perioodide investeerimistegevuse eelarveid.

Sihtgrupp: kõik, kes osalevad investeerimisotsuste langetamisel ja hindamisel – raamatupidajad, osakonna juhatajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on teadmised raamatupidamisvaldkonnast ja kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osalejal peab olema arvuti ning Internetiühenduse olemasolu.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolituse sisu:

 • Investeeringute eelarvestamine (Capital Budgeting)
  • Investeerimisotsuste protsess
  • Eelarvestamise ajahorisont
  • Sõltumatud ja üksteist välistavad projektid
  • Investeeringu rahavood
   • Pöördumatud kulud (sunk costs)
   • Alternatiivkulud (opportunity costs)
   • Optsioonid ja paindlikkus
  • Kapitali nõutav tasuvuslävi
   • Kaalutud keskmine kapitali hind (WACC)
   • Kapitali struktuuri poliitika
   • CAPM mudel omakapitali tasuvuse tuletamisel
   • Projektile omased riskid
 • Investeeringute hindamismeetodid
  • Investeeringu rahavoogude tuletamine
  • Tasuvusaeg (Pay-back period)
  • Diskonteeritud tasuvusaeg
  • Sisemine tasuvusmäär (IRR)
  • Puhas nüüdisväärtus (NPV)
  • Tasuvusindeks (PI)
 • Investeeringute pingerea seadistamine
  • Oodatud väärtus (expected value)
  • Tundlikkuse analüüs (sensitivity analysis)
  • Stsenaariumite koostamine ja analüüs
 • Sõltumatud ja üksteist välistavad projektid
  • Alternatiivkulud
  • Ristumispunkt ja nõutav tasuvuslävi
 • Ettevõtte finantssihid, investeerimise- ja kapitali struktuuri poliitika
  • Investeeringu mõju finantsnäitajatele
   • opROA ja ROA
   • ROE
   • Finantskangivalem
   • ROIC (Investeeritud kapitali tootlikkus)
   • EVA (Majanduslik lisandväärtus)
   • ROE ja EVA seosed
  • Investeeringu mõju vabadele rahavoogudele
   • ettevõtte väärtusele
   • omanike osaluse väärtusele

Koolituse läbinu:

 • tunneb raha ajaväärtuse põhimõtteid ning oskab neid kasutada rahandusteoreetiliste mudelite rakendamisel;
 • oskab arvutada kapitali kaalutud keskmise hinda ning teab selle rolli kapitali tasuvusläve määramisel;
 • oskab tuletada investeeringuga teostamisega seonduvaid rahavoogusid ning arvutada nende nüüdispuhasväärtust;
 • tunneb ning oskab kasutada investeeringute hindamise mudelite sisendeid/väljundeid;
 • oskab arvutada investeeringu sisemist intressimäära, nüüdispuhasväärtust, tasuvusindeksit ja diskonteeritud tasuvusaega;
 • oskab arvutada investeeringu mõju tulevaste perioodide finantssihtarvudele – opROA, ROA, opROE, ROE ja ROIC;
 • oskab arvutada investeeringu mõju tulevaste perioodide vabadele rahavoogudele.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter
Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, ta on töötanud pearaamatupidaja, audiitori ja finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitori ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige. Maire omab pikaajalist raamatupidamise ja finantsjuhtimise valdkonna koolitaja kogemust. Ta on tegutsenud lepingulise lektorina Mainori Kõrgkoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Lisainfo:

 • Hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!
 • Koolitus on sülearvutipõhine.
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Investeeringute hindamine ja eelarvestamine