Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel.

Miks koolitus on vajalik?
Suhtarvude sisenditeks on üldjuhul kasumiaruandes, bilansis või rahavoogude aruandes esitatud andmed. Koolituse käigus käsitletakse likviidsus, käibekapitali, kapitali struktuuri, tasuvuse ja rentaabluse suhtarve ja nende väljundite hindamise kriteeriume.

Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Kasumiga ettevõte võib olla maksejõuetu ja kahjumiga ettevõtte jätkusuutlik. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Finantssuhtarvud aitavad meil süsteemselt ettevõtte finantstervist hinnata – määrata ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning fokuseerida olukorra parandamisel.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud eelkõige isikud, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Samuti isikud, kes analüüsivad ja hindavad ettevõtte või ettevõtete kasumlikkust, maksevõimelisust, jätkusuutlikust. Samuti isikud, kes tellivad ja tarbivad ettevõtte finantstervisega seotud analüüse.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti

Koolituse sisu:

 • Finantsanalüüsi infoallikad, finantsaruanded
  • Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
  • Rahavoogude aruanne
 • Analüüsi sisu ja määratlus, trendid ja rusikareeglid, meetodid
 • Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud
  • Maksevalmidus
  • Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
  • Staatiline ja dünaamiline likviidsus
  • Käibekapital ja käibekapitali suhtarvud
  • Keskmine laekumisperiood
  • Nõuete käibesagedus
  • Keskmine laoseis
  • Varude käibesagedus
  • Keskmine tasumisperiood
  • Hankijate käibesagedus
  • Käibekapital % müügist
 • Kapitali struktuur
  • Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
  • Kohustuste/omakapitali suhe
  • Finantsvõimendus
 • Tasuvuse marginaalid
  • Finantskulude kaetus
  • Laenu teenindamise kaetus
  • Brutokasumi marginaal
  • Ärikasumi marginaal
  • EBITDA marginaal
  • Kasum e TM marginaal
  • Puhaskasumi marginaal
 • Rentaablus ja tootlikkus
  • Vara rentaablus
  • Omakapitali rentaablus
  • Finantskangi efekt
  • Investeeritud kapitali tootlikkus

Koolituse läbinu:

 • teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada;
 • oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
 • saab aru finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadusest eelarvete koostamisel.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolitaja:
Märt Murd on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivaid Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi.

Lisainfo:

 • hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Koolitus on sülearvutipõhine.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)