Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamine Eesti Finantsaruandluse standardi kohaselt

Koolituse tulemusena on osalejatel ülevaade äriühenduse mõistest ning konsolideeritud aruannete koostamise reeglitest Eesti finantsaruandluse standardi raames.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud eelkõige ettevõtete finantsjuhid ja raamatupidajad.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolituse sisu:

 • Äriühenduse mõiste
 • Äriühenduse esmane kajastamine
 • Ostumeetod
 • Korrigeeritud ostumeetod
 • Konsolideeritud aruannete koostamine
  • Konsolideerimise üldpõhimõtted
  • Konsolideeritud bilanss
  • Konsolideeritud kasumiaruanne
  • Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
  • Konsolideeritud rahavoogude aruanne
  • Praktilised harjutused
 • Välisriigi tütarettevõtete konsolideerimine
  • Arvestusvaluuta ja esitusvaluuta
  • Realiseerimata kursivahede kajastamine
 • Tehingud vähemusosalusega.
 • Investeeringute kajastamine emaettevõtte eraldiseisvates aruannetes
  • Soetusmaksumus
  • Õiglane väärtus
  • Kapitaliosaluse meetod
 • Konsolideeritud majandusaasta aruande koostamise ja esitamise kohustus ja erandid

Koolituse programm on leitav siit

Täpsem koolituse informatsioon on õppekavas.

Koolituse läbinu tunneb konsolideerimise põhimõtteid ja oskab koostada konsolideeritud raamatupidamisaruandeid.

Koolitaja:
Maire Otsus-Carpenter
Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, töötanud pearaamatupidajana, audiitorina, finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitorina ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige.

Lisainfo:

 • hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221).
 • Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamine Eesti Finantsaruandluse standardi kohaselt