Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile

Eesmärgiks on arendada raamatupidajate oskusi Exceli tarkvarapaketi töövahendite ja võimaluste süvendatud kasutamiseks igapäevatöös.
Koolituspäev on mõeldud neile, kes soovivad tundma õppida tabelarvutustarkvara MS Exceli võimalusi eesmärgiga efektiivsemalt toime tulla andmete töötlemise ja analüüsimisega. Koolituspäeval tehakse läbi arvukaid praktilisi ülesandeid, mis aitavad õpitut kinnistada!

Koolitus on üles ehitatud probleemipõhisele lähenemisviisile ning seisneb lahendamist vajavate probleemide etapiviisilises edasiarendamises konkreetsete ülesannete lahendamisel. Vaatame, kuidas automatiseerida rutiinseid tegevusi ja aruandlust valemite, liigendtabeli ja Power Query töövahendi abil.

Tutvume finantsfunktsioonidega, mis abistavad raha ajaväärtuse arvutuste juures (intressi- ja põhiosamakse, annuiteetmakse, nüüdisväärtus, tagastatav summa jne). Vaatame ka, kuidas andmeid visualiseerida diagrammide ja tingimusliku vorminduse abil.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud eelkõige Exceli kasutajad, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ja uute võimaluste nägemine. Koolitus sobib hästi kõigile, kes on Exceli igapäevased kasutajad, et korrastada ja täiendada süsteemse lähenemise abil oskusi erinevate tabelarvutuse töövahenditega töötamisel. Näiteks raamatupidajad, kes soovivad õppida kasutama MS Exceli funktsioone.

Vastuvõtu tingimused: osaleja oskab kasutada Windows operatsioonisüsteemis toimivat arvutit, käivitada programme, leida, avada ja salvestada faile, samuti omab kogemust Excel tabeltöötlusprogrammi kasutamisega. Arvutis peab olema paigaldatud MS Excel tarkvara versioon Excel 2016 või uuem.

Koolituse sisu:

 • Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus analüüsimiseks
 • Lahtrite tingimuslik vormindamine, vormingute eemaldamine
 • Automaattabelite kasutamine, täiendavad võimalused, summarea lisamine
 • Muudatused valemi ülesehituses automaattabelite kasutamisel
 • Suhteline ja absoluutaadress; nimelised piirkonnad
 • Töö funktsioonidega (arvutus-, finants-, kuupäeva-, otsingufunktsioonid)
 • Andmete analüüs liigendtabeli (Pivot Table) töövahendi abil
 • Liigendtabelile arvutuslike väljade lisamine
 • Liigendtabeli funktsioonide muutmine (sum, count, %) ja filtrite rakendamine
 • Liigendtabeli alusel diagrammide loomine ja redigeerimine
 • Andmete importimine Power Query töövahendi abil
 • Andmete korrastamistegevused päringuredaktoris
 • Power Query ja Pivot Table abil kokkuvõtete loomine, praktilised näited

Koolituse läbinu:

 • kasutada edasijõudnud kasutaja tasemel Exceli andmeanalüüsi töövahendeid;
 • koostada erinevate funktsioonidega keerukamaid valemeid;
 • luua ja muuta liigendtabelit (Pivot Table) ning kujundada endale sobiva aruande;
 • kasutada automatiseeritud andmehõiveks ja korrastamiseks Power Query töövahendit.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolitaja:
Silver Toompalu on väga hinnatud koolitaja-ekspert nii avalikus kui ka ärisektoris. Valdab MS Office ja Power BI Desktop rakendusprogramme ning SQL päringukeelt professionaalsel tasemel, mistõttu on koolita­tavate poolt kõrgelt hinnatud.
Arvutikoolitajana on tegutsenud alates 1997. aastast, omades seeläbi suurt kogemuste pagasit kontoritarkvara koolitajana erinevatele sihtrühmadele.
Silver on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse ja juhtimise erialal ning kaitsnud Audentese Ülikoolis magistrikraadi infotehnoloogia juhtimise erialal. Praegu täiendab end Tartu Ülikoolis IT valdkonna magistriõppes (lõpetamisjärgus). Lisaks on end täiendanud nii IT kui täiskasvanukoolituse valdkonnas ning omab järgmisi kutsetunnistusi

 • õpetaja (tase 7) + digipedagoogika rakendamine, tunnistuse nr 177502;
 • täiskasvanute koolitaja (tase 7), tunnistuse nr 164030.

Aastatel 2007-2017 töötas lektorina Tallinna Tehnikaülikoolis, alates 2008 ka Eesti Maaülikoolis ning alates 2016 Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Tema õpetamisvaldkonda kuuluvad lisaks tavakasutaja arvutiõppele ka majanduse, statistika ja andmeanalüüsi kursused nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tasemel, mistõttu on tal IT valdkonna koolitajana väga hea analüütiline ja majanduslik baasteadmiste taust.

Suuremad/tuntumad koostööpartnerid, kus Silver Toompalu koolitab, on näiteks TalTech Avatud Ülikool, Äripäeva Akadeemia, Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, lisaks palju avaliku ja erasektori ettevõtted ja organisatsioonid.

Lisainfo:

 • Koolitus on sülearvutipõhine.
 • Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%.
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile