Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile

Eesmärgiks on arendada raamatupidajate oskusi ja teadmisi MS Excelist kui töövahendist ja seeläbi muuta raamatupidaja igapäevatööd tulemuslikumaks ja lihtsamaks.
Koolituspäev on mõeldud kõigile neile, kellel on arvuti kasutamise kogemus ning kes soovivad tundma õppida tabelarvutustarkvara MS Excel neid võimalusi, mis võimaldavad efektiivsemalt toime tulla erinevate arvutus- ja andmeanalüüsiülesannetega.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud eelkõige isikud tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutusoskuste omandamisest huvituvad isikud, kes on omandanud arvutikasutuse põhitõed. Sh. isikud, kellel on tööalaselt vajalik kasutada tabelarvutuse programmi MS Excel. Näiteks raamatupidajad, kes soovivad õppida kasutama MS Exceli funktsioone, sh. finantsfunktsioone.

Vastuvõtu tingimused: osaleja oskab kasutada arvutit ja selle sisestusseadmeid: käivitada programme, leida, avada ja salvestada faile, sisestada andmeid.

Koolitusel tehakse läbi arvukaid praktilisi ülesandeid. Täpsemalt, koolitusel vaatame, kuidas panna Excel Sinu eest arvutama, kuidas koostada valemeid ja viidata neis algandmetele – oskused, mis on vajalikud näiteks eelarvemudelite koostamisel, kus põhieelduste (näiteks müügihinna või toormekulunormi) muutmisel muutuvad ka eelarve summad ja tulemused (müügitulu, kogukulu, kasum). Vaatame, kuidas koostada suurtest andmemassiividest lihtsa vaevaga keerukaid kokkuvõtteid hõlpsalt kohandatavate liigendtabelite näol.

Tutvume finantsfunktsioonidega, mis muudavad raha ajaväärtuse arvutused (intressi- ja põhiosamakse, annuiteetmakse, nüüdisväärtus, tagastatav summa jne.) lapsemänguks. Lisaks vaatame, kuidas andmeid visualiseerida diagrammide ja tingimusliku vorminduse abil.

Koolituse lõpuks omavad isikud teoreetilisi baasteadmisi ning praktilisi oskuseid tööülesannete hõlbustamiseks ja sooritamiseks tabelarvutusprogrammi MS Excel abil.

Koolituse sisu:

 • Ülevaade programmist Excel ja selle kasutamisest – programmi akna menüüd ja elemendid.
 • Lahtrite hõlbus täitmine ja lahtrite vahel liikumine;
 • Tabelite hõlbus loomine, vormindamine ja kasutamine.
 • Valemite koostamine viidete (Reference) ja nimetuste (Name) abil;
 • Sissejuhatus funktsioonide kasutamisse – peamised arvutusfunktsioonid (SUM, COUNT, AVERAGE),
 • Olulisemate finantsfunktsioonide kasutamine (FV, PV, NPV, PMT, IPMT, PPMT, IRR ).
 • Otsingufunktsioonide kasutamine (SUMIFS, INDEX, MATCH, VLOOKUP)
 • Suurte andmetabelite analüüsivahendid: filtreerimine (Filter), sorteerimine (Sort), koondväljavõtted (Subtotal)
 • Liigendtabelite (Pivot Table) ja liigenddiagrammide (Pivot Chart) koostamine, kasutamine;
 • Andmete visualiseerimine diagrammidega (Charts) ja tingimusliku kujundusega (Conditional Formatting);
 • Kõikide teemade kohta praktilised kasutusnäited raamatupidaja töös;

Koolituse läbinu:

 •  oskab vajalike arvutuste sooritamiseks koostada hõlpsalt kopeeritavaid valemeid, kasutades nii suhtelisi kui ka absoluutseid viiteid, aga ka lahtrite ja lahtrivahemike nimetamise võimalust nimelahtris (Name Box);
 •  tunneb andmetüüpe (Number Format) MS Excelis ja oskab neid kasutada vastavalt vajadusele;
 • oskab tabeleid kiiresti analüüsida, kasutades selleks filtreerimise (Filter), sorteerimise (Sort) ja liigendtabeli (PivotTable) funktsioone;
 •  kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone sh. finantsfunktsioone erinevate rahavoogude (näiteks laenud, tulevased laekumised, tulevikus tekkivad kulu) nüüdis- ja tulevikuväärtuse arvutamiseks, intresside ja põhiosade arvutamiseks (PV, FV, NPV, PMT, IPMT, PPMT);
 • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolitaja:
Märt Murd
Raamatupidaja, tase 5 ja Vanemraamatupdaja, tase 6 lektor Märt Murd (asukoht Tallinn) on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab  kehtivaid Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi. Alates 2019. aastat liitus Märt Täiskasvanute Koolituskeskuse meeskonnaga.

Lisainfo:

 • Koolitus on sülearvutipõhine.
 • Hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%.
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile