Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)

Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb, mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Ettevõtte tulevane edu sõltub tegevuse suutlikkusest genereerida lisanduvaid vabu rahavoogusid.

Koolitusel süveneme tervikpilti näidisettevõtte abil. Analüüsime ja hindame ettevõtte finantstervist – likviidsust, käibekapitali rahatsüklit ja piisavust, kapitali struktuuri, tasuvuse marginaale ning vara ja omakapitali tasuvuse/rentaabluse arengut. Käsitleme erinevaid investeerimise, kapitali struktuuri ja dividendi stsenaariume ja poliitikaid. Tulemate finantssuhtarvude sihtväärtusi ettevõtte kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC) taustal. Keskendume finantssuhtarvude ja tulevaste perioodide vabade rahavoogude seostel ning vabade rahavoogude (ettevõtte väärtuse) loomisel.

NB! Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel.

Sihtgrupp:
kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Koolituse läbinu:

  • tunneb finantsanalüüsi mudeli koostamise nõudeid
  • oskab arvutada finantssuhtarve, tuletada sisendeid ja hinnata väljundeid
  • orienteerub laiendatud DuPont valemite seosetes
  • mõistab kapitali kaalutud keskmise hinna rolli investeerimisotsuste langetamisel
  • seostab finantssuhtarvude sihtväärtusi vabade rahavoogudega
  • tunneb tulevaste perioodide rahavoogudel põhinevat ettevõtte väärtuse mudelit
  • tajub finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel

Koolituse programm on leitav siit

Koolitaja:
Märt Murd
, kes on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.

Lisainfo:
Hind sisaldab materjale ja tõendit!
Koolitus on sülearvutipõhine.
Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221
NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele)