Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Finantsjuhi koolitusprogramm

Koolitusel anname põhjalikud ja kaasajastatud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused finantsanalüüsist; äriettevõtte rahavoogude aruande koostamisest ja analüüsist; finantsplaneerimisest ja äriprojektide tasuvusarvutustest; finantsplaneerimise rollist ettevõtte tulemuslikus juhtimises; kuluarvestusest ja hinnakujundusest ning rahvusvahelisest maksundusest.

Põhjalik ja intensiivne „Finantsjuhi koolitusprogramm“ on mõeldud pearaamatupidajatele ja finantsjuhtidele, kes soovivad, kas uuendada või täiendada oma teadmisi finantsjuhtimise valdkonnas. Kuna tehisintellekti pealetung on ka finantsvaldkonnas üsna intensiivne, siis ka raamatupidajalt ja finantsjuhilt ei eeldata enam ammu andmesisestaja ja aruannete rolli täitjat, vaid seda et ta oleks ettevõtte juhile ärinõustaja, eesmärgiga analüüsida ja pakkuda välja võimalike parimaid lahenduskäike. Finantsjuht peaks olema on tulemustele orienteeritud ning väga hea analüüsivõimega, et olla suuteline ettevõtte finantse strateegiliselt ja operatiivselt juhtima ning arendama.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud eelkõige raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid ja teised huvilised.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Koolituse sisu:

 1. Kuluarvestus ja hinnakujundus. Vt täpsemat koolituspäeva programmi SIIT
  • Kuludega seotud mõisted
  • Kulude liigitamine – otsesed ja kaudsed kulud, muutuvad ja püsivad kulud
  • Juhtimisotsustega seotud kulud. Kuidas juhtimisotsused mõjutavad kulusid?
  • Mis on omahind?
  • Toote/teenuse omahinna arvestuse meetodid ja võimalused
  • Omahinna arvestusega seotud probleemid ja nende lahendamine
  • Kulude arvestus kuluobjektide kaudu.
  • Kulukäitur ja õige kulukäituri leidmine.
  • Üldkulude jaotamine kuluobjektidele.
  • „Kulud pluss“ hinnakujunduse meetod.
  • Hinnakujunduse turunduslikud aspektid
  • Tasuvuspunki leidmine – müügihinna ja kulude muutumise mõju tasuvusele ja ärikasumil
 2. Rahavooaruande koostamine ja analüüs. Vt täpsemat koolituspäeva programmi SIIT
  • Rahavooaruande eesmärk ja olemus. Rahavooaruande nõuded IFRS ja EFS järgi. Rahavooaruande analüüs näidete põhjal.
  • Rahavooaruande koostamine. Raha ja raha lähendid. Realiseerimata valuutakursi muutused. Saadud/tasutud intressid, dividendid ja tulumaks. Mitterahalised tehingud.
  • Rahavooaruande koostamine. Kaudne vs. otsene meetod.
 3. Ettevõtte finantsplaneerimine ja eelarvestamine. Vt täpsemat koolituspäeva programmi SIIT
  • Finantsplaneerimise ja eelarvestamise olemus, roll, mõisted
  • Finantssüsteemi eeldused edukaks finantsplaneerimiseks
  • Eelarvestamise protsessi juhtimine ettevõttes
  • Kulude planeerimine
  • Müügiplaani koostamine
  • Kasumiaruande, rahavoo, bilansi prognoos
  • Praktikum: finantsprognooside läbitegemine näiteettevõtte põhjal (Excel)
 4. Investeeringute ja äriprojektide tasuvusarvutused. Vt täpsemat koolituspäeva programmi SIIT
  • Investeeringute tasuvusarvutuse meetodid
  • Kapitali hinna määramine
  • Praktiline äriprojekti tasuvusarvutuste läbitegemine Excelis
 5. Finantsanalüüs. Vt täpsemat koolituspäeva programmi SIIT
  • Analüüsis kasutatavad aruanded ja nende eripärad. Bilanss, kasumiaruanne, rahavooaruanne. Horisontaalne ja vertikaalne analüüs.
  • Finantsanalüüs suhtarvude abil. Likviidsus-, kasumlikkus­- ja toimimissuhtarvud.
  • Finantsanalüüs suhtarvude abil. Kapitali- ja võimendussuhtarvud.
  • Kapitali hind (WACC) ja omakapitali hinna arvutamise mudel (CAPM). Kapitali hinna kasutamine ettevõtte väärtuse hindamisel.
 6. Rahvusvaheline maksundus. Vt täpsemat koolituspäeva programmi SIIT
  • Piiriüleselt töötavate töötajate tasude maksustamine
  • Püsiva tegevuskoha tekkimine ja püsivale tegevuskohale kasumi omistamine
  • Käibemaksu põhimõtted piiriüleses tegevuses

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi (48 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd)

Koolitajad:
Inga Stelmak
Inga on omandanud teadusmagistrikraadi rahvusvahelises ärijuhtimises (EBS) spetsialiseerumisega majandusarvestusele ja finantsjuhtimisele. Lisaks teoreetilistele teadmistele on Ingal laiapõhjalised praktilised kogemused finantsvaldkonnas olles töötanud finantsjuhina järgmistes ettevõtetes (AS Sportland International Group, AS Pipelife ja AS TV3). Inga on olnud Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor ning avaldanud praktilise eestikeelse raharaamatu juhtidele ja ettevõtjatele „Juhi ja ettevõtja raharaamat.“

Marko Saag
Marko on rahvusvahelise maksuõiguse õppejõud TALTECH-is ja maksuõigusele spetsialiseerunud vandeadvokaat ja partner advokaadibüroost ATTELA. Marko on tegelenud rahvusvahelise maksuõiguse alal nõustamisega üle 20 aasta, on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid ning esineb sageli seminaridel ja konverentsidel. Markot on tunnustanud ka mitmed rahvusvahelised reitinguagentuurid ning ta on arvatud ka maailma 250 juhtiva maksuadvokaadi hulka.

Märt Murd
Märt on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivaid riiklikult tunnustatud Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi, mis näitab, et tema teadmised on nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt kaasajastatud ja kooskõlas riigi poolt tunnustatud nõuetega. Käesolevajal ajal tegutseb Märt finantsjuhina, ettevõtjana ja koolitajana finantsarvestuse valdkonnas. Oluline on märkida, et Märt pälvis Arvestusala Edendaja 2022 tiitli.

Lisainfo:

 • hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Finantsjuhi koolitusprogramm