Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Korteriühistu revisjon

Koolituspäeval tutvustatakse, mida arvestada korteriühistu revisjoni korraldamisel ja revidendiakti koostamisel.

Korteriühistu on nagu väike ühiskonna mudel. Ühistus kehtivad samad reeglid, mis ühiskonnas – toimuvad valimised, eelarve koostamine, revideerimine. Raamatupidamine on igasuguse ettevõtte majandustegevuse juhtimise lahutamatu osa, nii ka korteriühistus. Kõik ühistu liikmed soovivad saada juhatuselt ja raamatupidajalt selget ning arusaadavat ülevaadet korteriühistu majanduslikust seisust. Seda, kui läbimõeldud on korteriühistu finantsotsused ja kui teadlik on ressursside juhtimine ning kas on eeldusi korteriühistu paremaks toimimiseks, seda ütleb revisjoniakt. Koolituspäeval tutvustatakse, mida arvestada korteriühistu revisjoni korraldamisel ja revidendiakti koostamisel.

Koolitust viib läbi Pille Kaarlõp, kes on antud ala praktik ning on saanud eelmistelt koolitustelt väga head tagasisidet:

Koolitus oli täpselt teemasse, sain ka jooksvatele küsimustele vastuse.
Koolitaja valdab teemat põhjalikult, selgitused arusaadavad.
Hea teemavaldamine, on ise praktik, materjalid on hästi koostatud.
Väga pädev, koolituse energia väga hea.
Valdab teemat põhjalikult, selgitused arusaadavad.

Sihtgrupp
Ootame koolitusele korteriühistute revisjonikomisjoni liikmeid, juhatuse liikmeid, raamatupidajaid ja teisi huvilisi, kellel on soov hakata revideerima.

Programm:

 • Revisjon
  • Revisjonile esitatavad nõuded
  • Revisjoni ülesanded
  • Revisjoni töö organiseerimine
  • Revidentide õigused ja kohutused
 • Majandustegevuse aastakava ja selle täitmise revideerimine
  • Üld-ja juhatuse koosolekute otsuste täitmise kontrollimine
  • Laekumiste revideerimine
  • Sihtotstarbeliste fondide kasutamise revideerimine
  • Sihtotstarbeliste- ja mittesihtotstarbeliste kulutuste revideerimine
  • Dokumentatsiooni ja arhiivimajanduse kontroll
 • Varade revideerimine
 • Raamatupidamise revideerimine
  • Kassa- ja pangaoperatsioonide revideerimine
  • Arvelduste revideerimine
  • Korteriomanikega peetava arvelduste revideerimine
  • Avansiarvelduste revideerimine
  • Maksude arvestuse ja tasumise revideerimine
  • Palgafondi revideerimine
  • KÜ osakapitali revideerimine
  • Raamatupidamise ja finantsmajanduse revideerimine
  • Majandusaasta aruande revideerimine
 • Revisjoni tulemuste vormistamine
  • Revisjoni arvamus
  • Revisjoni aruande näidised
 • Muudatustest raamatupidamises revidentidele

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

 • tunneb revisjonile esitatavaid nõudeid;
 • teab, kuidas revideerida majandustegevuse aastakava;
 • tunneb varade ja raamatupidamise revideerimise põhimõtteid;
 • vormistab revisjoni aruande

Koolitaja:
Pille Kaarlõp
on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Ärirahanduse ja arvestuse eriala (MA) ja omab pikaaegset praktilist kogemust äriettevõtete ja korteriühistute raamatupidajana, olles ühtlasi ka juhatuse liige osaühingutes KÜ Arvepidamise OÜ ja Alivre OÜ-s. Lisaks annab ta majandusarvestusalaseid loenguid TTÜ-s ning on viinud läbi erialaseid koolitusi alustavatele ettevõtjatele ning korteriühistute raamatupidajatele, halduritele ja ühistu esimeestele.

Lisainfo:
Hind sisaldab materjale, kohvipausi ja tunnistust!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Korteriühistu revisjon