Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti keele A2- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

Koolituse eesmärgiks on omandada eesti keele oskus A2 tasemel.
Курс эстонского языка, подготавливающий к сдаче уровневого экзамена на уровень А2.

Sihtgrupp
Täiskasvanud, kes on lõpetanud A1 taseme keelekursuse või omandanud taseme iseseisvalt ning tõendanud eelneva keeletesti ja vestlusega.

Kursuse sisu
Koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine, sh keelestruktuuride tundmine ja sõnavara tundmine. Koolitus on üles ehitatud tuginedes Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustaseme A2 kirjeldusele.

 • Läbitavad teemad:
  • pere ja isikuandmed (kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased);
  • kodu, elukeskkond (kodu või korteri kirjeldamine, kodune majapidamine, kodu ja selle ümbrus, loodus, loomad, linnud, ilm);
  • igapäevaelu (sisseostude tegemine, olme);
  • vaba aeg (harrastused, vaba aja veetmine, kultuuriüritused, puhkus, puhkamisvõimalused Eestis, tähtpäevad;
  • reisimine, transport (uued kohad, vaatamisväärsused, ühistransport, majutusasutused, reisimine Eestis);
  • teenindus (teenindusasutustes – pangas, juuksuris, postkontoris; juhendid ja sildid);
  • inimsuhted (suhted teiste inimestega, sõprus, emotsioonid);
  • tervis ja tervishoid (arstiabi, terviseseisund);
  • haridus, erialavalik, ametid (hariduskäik, õppevahendid, kaasõpilased, elukutse valik, erialad ja ametid);
  • töö ja töösuhted (töökuulutused, tööintervjuu, tegevused tööl);
  • toitumine (toitlustusasutused, söök, jook, menüü, toiduainete ostmine).
 • Grammatika:
  • isikulised asesõnad;
  • nimisõna käänded;
  • küsisõnad, küsimuste moodustamine;
  • põhiarvsõna ja järgarvsõna;
  • tegusõna oleviku ja lihtmineviku vormid, sihilised tegusõnad, käskiv kõneviis;
  • sidesõnad.
 • Praktilise tegevuse lühikirjeldus:
  • rühma- ning paaristööd, rollimängud, diskussioon, vaidlused, tüüpsituatsioonide läbimängimine, probleemülesannete lahendamine;
   tekstide (häälega) lugemine, refereerimine, kokkuvõtete tegemine.
 • Kirjalikud ülesanded:
  • õigekirja harjutused, kirja kirjutamine, ametlik ja tänukiri, postkaardi saatmine, sõbra kirjeldamine, kodukoha kirjeldamine.

Koolitaja:
Tiiu Viira ütleb enda kohta nii. “Oma teadmisi ja metoodilist pagasit täiendan iga aastaselt. Juba kolmandat aastat Tartu Ülikooli Keeleteaduste Instituudi täiendõppe programmis Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine. Lisaks kuulun eesti keele, kui teise keele õpetajate liitu ning osalen aktiivselt Keeleteaduste Instituudi eesti keele kui teise keele suurkogudel. Täiskasvanuid olen koolitanud eesti keele, kui teise keele taseme- ja kodakondsuseksami ettevalmistamisel.
Minu elu mõte ja missioon on aidata abivajajaid, olla toeks neile, kes seda mingil oma eluetapil vajavad. Õpetada neile, et tähtis pole see, mis elus juhtub, vaid oluline on oskus sellest kogemusest ja katsumusest õppida. Ma pühendun oma tööle ja tunnen rõõmu iga õppija arengu ja edusammude üle.”
Tiiu Viira omab Täiskasvanute koolitaja kutset, tase 6 ning omab Haridusteaduste magistrit.
Koolitaja Tiiu Viira on lõpetanud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste magistri, eripedagoog-nõustaja (2010) ning Lääne-Viru Rakenduskõrghariduse, sotsiaaltöö erialal (2008).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti keele A2- taseme eksamiks ettevalmistav koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.