Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töösuhete õigushaldus personalitöös

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade personalitöö valdkonna seadustest, regulatsioonidest ja õiguslikest aspektidest.

Koolitusel keskendutakse organisatsioonis töötamise lepingutele, tööseadusandlusele, värbamisega seotud õigusaktidele, andmekaitsele ja töökeskkonna regulatsioonile. Õppija saab teadmised ja oskused, kuidas korraldada personalitööd järgides kehtivaid õigusakte.

Sihtgrupp
Koolituse sihtgrupiks on õppijad, kelle olemasolevad või tulevased tööülesanded sisaldavad personalitööd (nt tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastmejuhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad). Koolitus sobib kõigile, kes tegelevad personali juhtimisega või soovivad saada teadmisi personalitööga seotud õigusaktidest.

Kursuse sisu

 • Personalitöö funktsioonid ja rollid -3 auditoorset tundi
  • personalitöö eetika;
  • juhtide ootused personalitööle;
  • personalitöö trendid;
  • kutseeksamist
 • Tööjõuturg – 4 auditoorset tundi
  • tööjõu planeerimine;
  • mõõdikud;
  • voolavus;
  • haiguspuudumised;
  • töö analüüs
 • Värbamine ja värbamistegevused – 6 auditoorset tundi
  • isikuandmete kaitse jm õiguslik regulatsioon;
  • värbamisvajadus ja -kanalite valik;
  • värbamismeetodid;
  • e-värbamine;
  • bränd värbamistegevuses;
  • intervjueerimine;
  • testimine;
  • muud hindamismeetodid;
  • õppvaliku tegemine;
  • uue töötaja sisseelamise toetamine
 • Tasustamine – 6 auditoorset tundi
  • tasustamise õiguslik regulatsioon;
  • töötasu arvestus;
  • tulemustasustamine;
  • arenguvestluste läbiviimine;
  • tagasisidestamine
 • Koolitus ja arendamine – 4 auditoorset tundi
  • õiguslik regulatsioon;
  • 70:20:10 meetod;
  • koolitusmeetodid (sh tööga integreeritud);
  • koolitusprotsess;
  • koolitusplaan;
  • koolitustegevuse hindamine ja järeltegevused
 • Õiguslikult korrektsete personalidokumentide koostamine ja haldamine – 4 auditoorset tundi
  • isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsus personalitöös;
  • ametijuhendi õiguslik roll töösuhetes
 • Töötajate ja juhtide nõustamine töösuhete ja tööõiguse valdkonnas. Kuidas ennetada ja lahendada töövaidlusi – 6 auditoorset tundi
  • teemakohane kohtupraktika, praktiliste ülesannete lahendamine
 • Ettevõtte kohustused töötervishoiu ja –ohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll selles – 5 auditoorset tundi
 • Töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine – 12 auditoorset tundi
  • töötamisega seotud lepingud ja nendega seotud seadusandlus;
  • töölepingu tingimused: kohustuslikud ja valikuvabad
  • töötaja ja tööandja vastutus;
  • tähtajaline tööleping;
  • saladuse hoidmine ja konkurentsipiirang;
  • töölepingu muutmine;
  • töölepingu lõpetamine;
  • töölepingu lõpetamine katseajal;
  • töölepingu ülesütlemine töötaja poolt;
  • töölepingu ülesütlemine töötajast tulenevalt;
  • probleemne töötaja: tööülesannete täitmine, rikkumised, hoiatuse vormistamine, töölepingu lõpetamine;
  • kahju hüvitamine töötaja poolt;
  • koondamine: ettevalmistamine, õiguslikud nõuded, piirangud, koondamisteatise koostamine, koondamisteatise tutvustamine töötajale;
  • töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel;
  • kuidas vältida töövaidlusi;
  • kui töövaidlus siiski tekib – kuidas lahendada;
  • kompromissileping
 • Tööaja arvestus -8 auditoorset tundi
  • tööandja kohustused tööaja korraldamisel ja vastutus kohustuste rikkumisel;
  • töökoormuse erinevad võimalused: täistööaeg, lühendatud tööaeg;
  • puhkeaeg, tööpäevasisene puhkeaeg ja puhkepausid;
  • igapäevane (vahetustevaheline) puhkeaeg ja iganädalane puhkeaeg;
  • tööaeg ja kaugtöö;
  • osaline tööaeg;
  • ületunnitöö;
  • öötöö;
  • töö riigipühal ja tööaja lühendamine;
  • summeeritud tööaeg, mitmekuuline summeeritud tööaeg;
  • puhkuste haldus
 • Kokkuvõte, lõputest – 3 auditoorset tundi
  • kokkuvõte
  • lõputest ja tagasiside

Koolitajad:
Anne Ladva on lõpetanud TRÜ õigusteaduse erialal aastal 1984. Anne omab pikaajalist töökogemust personalijuhina nii eraettevõtluses kui avalikus teenistuses. Käesoleval ajal töötab Tartu Ringkonnakohtu, Tartu Maakohtu ja Tartu Halduskohtu personalijuhina. Anne omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsetunnistust

Egle Saska teeb personalitööd alates 1995 aastast. Tema kogemustepagasis on töö Eesti Raudtees, Tallinna Sadamas, Tammiste Personalibüroos ja PCC Projektis. Lisaks õpetab Egle personalitööd Tallinna Majanduskoolis ning koolitab koostöös PARE ja EBS Juhtimiskoolituskeskusega. Egle on lõpetanud TalTech majandusteaduskonna, Tallinna Majanduskooli õiguse eriala ning kaitsnud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi organisatsioonikäitumises. Tema panust personalitöötajate koolitamisel ja nõustamisel on PARE tunnustanud tiitliga Südamega teostaja. Eglel on personalijuht tase 7 kutsetunnistus.

Hille Raud
Hille töötab hetkel SA Õigusteenuste Büroo juhatajana.
Hariduselt on Hille Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanud jurist. Tööalaselt on ta tegutsenud peamiselt kahes suunas – aastaid juhtinud ja teostanud Eesti ühiskonnale vajalikke õigusabiprojekte SA Õigusteenuste Bürood püsti hoides ning tegutsenud tööõiguse valdkonna koolitaja/lektorina.
Hille on saanud Tallinna aasta kutseõpetaja 2023 tiitli ning Reiting Koolituskeskuse koolitaja juba aastast 2019.

Leelo Saar omandas 2013. aastal bakalaureusekraadi ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialal. Ta omab Personalijuht, tase 6 kutsetunnistust. Koolitajana on ta töötanud alates aastast 2015 peamiselt personalitöö kursuste raames. Igapäevaelus on ta personalitöö praktik ja töötab personalijuhina 100+ töötajaga IT valdkonna ettevõttes, rahvusvahelises meeskonnas. (Eestis 100+, USA 200+ töötajat)
Leelo on läbinud Täiskasvanute koolitaja koolituse ning Kogemusnõustaja baaskoolituse. Erialaselt täiendab ta end enim personalivaldkonnas. Leelo kuulub nii Personalijuhtimise ühingusse kui ka Eesti HR Seltsi, kus ta on väikestviisi Lõuna-Eesti regiooni keeltekohviku idee eestvedaja ja seltsi vabatahtlik.
Ennast iseloomustades meeldib Leelole mõtteviis: “Ole ise see muutus, mida näha soovid!”

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töösuhete õigushaldus personalitöös