Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kaugtöö ja hübriidmeeskondade juhtimine

Kuidas juhina hakkama saada “virtuaalkontori” väljakutsetega selliselt, et iga meeskonnaliige oleks motiveeritud, pühendunud ja tulemuslik?

Globaalselt tuntud konsultatsiooniettevõtte McKinsey & Company prognoosi kohaselt on tuleviku töökeskkond ja -korraldus hübriidvorm kaugtööst ja kontorist. Paindlikke töökohti vahendava portaali Flexjobs 2021 läbiviidud uuringu järgi eelistab 97% töötajatest mingis vormis kaugtööd. Bryan Robinsoni sõnul on toksilise töökultuuri, madala palga ja juhtimiskvaliteedi kõrval kaugtöö võimaluse puudumine üks peamistest põhjustest, miks inimesed otsustavad töökohta vahetada.

Töötajad nõuavad kaugtöö võimalusi ja tööandjad reageerivad sellele, liikudes hübriidse töömudeli suunas, mis on kombinatsioon kontorist ja kaugtööst. Kui juhid soovivad hoida ja meelitada ligi parimaid talente, siis tuleb omandada uued oskused, et  nii hübriidsed kui ka virtuaalsed meeskonnad toimiksid tõhusalt ja töötajad oleksid motiveeritud. Juhid peavad erilist tähelepanu pöörama sellele, kuidas luuakse ja säilitatakse kultuur, usaldus, motivatsioon ja kolleegidevahelised suhted selles uues keskkonnas. Selleks, et meeskond oleks tulemuslik, peab vanad juhtimispraktikad asendama uutega.

Koolituse eesmärk on aidata juhil mõista kaugtööga kaasnevaid väljakutseid ning pakkuda erinevaid kaasaegseid võimalusi hübriidmeeskondade edukaks juhtimiseks.

Koolitusele on oodatud kõik juhid olenemata valdkonnast ja juhtimistasandist, juhid kelle meeskonnas tehakse kaugtööd või kes tunnetavad survet kaugtööd praktiseerida.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Millised on konkreetsed eelised ja probleemid, mida tuleb kaugtöö ja hübriidmeeskondade puhul arvesse võtta?
 • Kuidas tehnoloogia võib mõjutada töötajate psühholoogilist seisundit? Kas ekraaniväsimus on päriselt olemas?
 • Sulle tundub, et töötajad ei tööta kaugtöö vormis sama tulemuslikult kui kontoris olles?
 • Vajaksid uusi teadmisi, kuidas töötajaid kaugtöö keskkonnas innustada ja motiveerida?
 • Kuidas pidada raskeid vestlusi ja lahendada konflikte olukorras, kus puudub võimalus näost-näkku kohtuda?
 • Kuidas virtuaalmeeskondadega teha innovatsiooni?

Koolituse programm:

 • 09:45 – 11:30 Kaugtöö ja hübriidmeeskonna juhtimisega seotud peamised väljakutsed ning lahendused
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 (Kaug)töötaja motiveerimine
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Virtuaalkontori psühholoogilised pimenurgad ja nendega toimetuleku viisid
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Innovatsiooni loomine hübriidmeeskondadega

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab kaug- ja hübriidtöövormiga kaasnevaid väljakutseid ja eeliseid;
 • teab, kuidas suurendada meeskonnaliikmete motivatsiooni;
 • mõistab, kuidas luua usaldust ja ühendust kaugtöökeskkonnas;
 • teab, kuidas jagada tõhusalt teavet virtuaalsetes meeskondades;
 • mõistab, kuidas kujundada virtuaalse meeskonna koosolekud, et kaasata kõiki meeskonnaliikmeid;
 • mõistab, kuidas luua tugev pinnas innovatsiooniks;
 • teab, kuidas selgitada välja ülesanded ja tegevused, mis sobivad kõige paremini kaugtöö ja mis omakorda kohapealse töö tegemiseks.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ning harjutuste sooritamine.

Koolituse tulemusi hinnatakse harjutamise ja arutelude  teel.

Koolitusel kasutatakse lühiloenguid, mis on kombineeritud harjutustega. Iga osaleja saab koolituse läbimisel kaasa praktilise käsiraamatu, mida oma meeskonnas/ettevõttes kaugtöö juhtimise toetamisel rakendada.

Koolitaja:
Reelika Ein
on organisatsiooni- ja juhtimiskultuuri kujundaja, innovatsioonijuhtimise konsultant ja 15+ aastase töökogemusega inimeste juhtimise valdkonna praktik, kes on omandanud kaasaegsed teadmised innovatsiooni ja kaugtöö juhtimisest Stanfordi Ülikoolis.
Reelika kogemus kaugtöö ja -meeskondade juhtimisega sai alguse juba 2010, kui Päästeametis tuli distantsilt juhtida erinevates asukohtades paiknevaid meeskondi virtuaalselt ja paindlikke töövorme väärtustades. Täna töötab Reelika startupis INZMO, mis tegutseb Tallinnas, Berliinis ja Liechtensteinis.
Reelika on Eestis ainus, kes koolitab kaugtöö teemal juhte maailma tipptasemel teadmiste pinnalt. Koolitusel annab ta edasi teadmised, mis on omandatud Stanfordi Ülikoolis 3 kursuse baasilt.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kaugtöö ja hübriidmeeskondade juhtimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.