Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kinnisvara ABC

Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised ja ülevaade kinnisvara valdkonnast ning tutvustada osalejatele õigusakte, mis reguleerivad kinnisvaraga tehtavaid tehinguid.

Sihtrühm:

 • kõik inimesed, kes soovivad rohkem teada saada kinnisvarast ja oma vara paremini hallata;
 • kõik inimesed, kellel on soov oma tulevik siduda kinnisvara valdkonnaga;
 • kõik maaklerid, kes tunnevad, et oleks vaja värskendada kinnisvara baasteadmisi;
 • kõik spetsialistid ja ametnikud, kelle igapäeva töö hõlmab kinnisvara valdkonda;
 • kõik investorid, kes peavad vajalikuks õppida tundma kinnisvaraga seotud põhimõisteid ja õigusakte.

Koolitus annab:

 • Ülevaate kinnisvaraturust ja selle arengusuundadest;
 • teadmised kinnisvaraalasest seadusandlusest;
 • info pangalaenudest ja notariaalsetest toimingutest;
 • baasteadmisi kinnisvaramaakleri tööst;
 • oskuse teha kinnisvara ostu-müügitehingut või -tehinguid.

Koolituse sisu ja ajakava:

 1. päev:
  • 10.00-11.30 Kinnisvaraturg koolitaja Tõnu Toompark
   • Kinnisvara ja kinnisasi, kinnisvara mõiste
   • Kinnisvara omadused
   • Kinnisvaraturg, nõudlus ja pakkumine
   • Kinnisvaraturu jagunemine
   • Kinnisvaraturu tsüklid
   • Kinnisvaraturu mõjutajad
  • 11.30-11.45 Vaheaeg
  • 11.45-13.15 Kinnisvara finantseerimine koolitaja Tõnu Toompark
   • Eesti pangad
   • Laenude tüübid
   • Omafinantseering ja laenutagatis
   • Hüpoteek
   • Intressimäär
   • Nõuded laenuvõtjale
   • Laenuvõtmisega seonduvad kulud
  • 13.15-13.45 Lõuna
  • 13.45-15.15 Kinnisvara hindamine koolitaja Tõnu Toompark
   • Hind, maksumus, väärtus
   • Parim kasutus
   • Hindamise eesmärgid
   • Hindamismetoodikad
 2. päev
  • 10.00-11.30 Juriidika, koolitaja Evi Hindpere
   • Kinnistu liigid
    • maa
    • korteriomand
    • hoonestusõigus
    • korterihoonestusõigus
   • Korteriomand ja korteriühistu
   • Hoonestusõigus ja korterihoonestusõigus
   • Hooneühistu
   • Kinnistusregister
    • omand
    • piiratud asjaõigused
    • märked ja märkused
  • 11.30-11.45 Vaheaeg
  • 11.45-13.15 Ehitisregister, koolitaja Evi Hindpere
   • Maa-ameti geoportaal
   • Äriregister
   • Tehing
    • tehingu vorm
    • tehingu osalised
  • 13:15-13:45 Lõuna
  • 13.45-15.15 Võlaõiguslikud lepingud, koolitaja Evi Hindpere
    • müügileping
    • kinkeleping
    • üürileping
    • rendileping
   • Perekonnaõigusabikaasade varasuhteliigid
    • abieluvaraleping
    • abielu lõppemine
  • 15:15-15:30 Vaheaeg
  • 15.30-17.00 Pärimisõigus
    • seadusejärgne pärimine
    • pärimine testamendi järgi
    • pärimisleping
    • pärandist loobumine
    • pärandava inventuur
    • pärandvara ühisus
    • pärandvara jagamine
   • Notar
    • notariaalne tõestamine
 3. päev
  • 10.00-11.30 Ehitus- ja planeeringud koolitaja Marko Sula
   • Ehitustegevus ja seadusandlus
   • Mõisted
   • Planeeringud ja nende liigid
   • Detailplaneeringu eesmärk
   • Detailplaneeringu kohustus ja nõuded
   • Detailplaneeringu ja ehitusprojekti omavahelised seosed
  • 11.30-11.45 Vaheaeg
  • 11.45-13.15 Ehitus- ja planeeringud
   • Ehitusprojekti koosseis ja selle staadiumid
   • Ehitusprojekti koostamise alusdokumendid
   • Ehitusluba ja selle taotlemine
   • Nõuded ehitusprojektile, ehitusprojekti ekspertiis
   • Ehitamine
   • Omanikujärelevalve
  • 13.15-13.45 Lõuna
  • 13.45-15.15 Ehitus- ja planeeringud
   • Tellija eesmärk kinnisvara arendamise protsessis
   • Arendus- ja ehituskulude optimaalsus
   • Krundi valik ja kriteeriumid
   • Olemasolev hoonestus, lammutamine, rekonstrueerimine
   • Uue hoonestuse kavandamine, funktsionaalsus ja seda toetav infrastruktuur
   • Nõuded hoonetele
   • Liitumislepingud, teenuste tarbimine
   • Energiatõhusus ja kasutusaegne energiamärgis
   • Hoonete kasutusluba ja selle taotlemine
 4. päev
  • 10.00-11.30 Kinnisvara müük ja turundus koolitaja Kaido Kaljuste
   • Kuidas olla hea müügiinimene?
   • Vajalikud oskused ja teadmised
   • Isiklik persoonibränd ja kuvand
   • Kuidas saada objekte müüki?
   • Enesereklaam – mis töötab?
   • Kliendibaasi loomine
   • Kliendikohtumised – mis on oluline
  • 11.30-11.45 Vaheaeg
  • 11.45-13.15 Kinnisvara müük ja turundus
   • Objekti ettevalmistamine
   • Esinduslepingu sõlmimine
   • Objekti turundusplaani koostamine
   • Objekti turundamine, kliendipäevad
   • Ettevalmistus kohtumiseks ostjaga, objekti tutvustamine
   • Müügitehingu ettevalmistus, objekti üleandmine
   • Järelteenindus
  • 13.15-13.45 Lõuna
  • 13.45-15.15 Kinnisvaramaakler ja kinnisvaravahendus
   • Vahendusteenuse olemus
   • Vahendusteenuse kliendid
   • Vahendusteenuse protsess
   • Maakleri töö ja baasteadmised
   • Maakler ja maakleribüroo
   • Maakler ja vahendustasu
   • Maakleri kutseomistamine
   • Maakleri kliendid
   • Maakleri edutegurid

Õpiväljundid:

 • Koolitusel osaleja teab, mis toimub kinnisvaraturul ja millised on turu trendid.
 • Koolitusel osaleja orienteerub ehitamise-ja planeerimise põhimõistetes.
 • Koolitusel osaleja tunneb Eesti Vabariigi õigusakte mis reguleerivad tegevust kinnisvaraturul.
 • Koolitusel osaleja saab aru kinnisvara hindamise põhitõdedest.
 • Koolitusel osaleja tunneb kinnisvara tehingute finantseerimise võimalusi.
 • Koolitusel osaleja on teadlik maaklertegevuse olemusest.
 • Koolitusel osaleja on oodatud töötaja igas kinnisvarabüroos.

Koolitajad:
Tõnu Toompark, Kinnisvarakool OÜ, Adaur Grupp OÜ juhatuse liige
Olen kinnisvaraanalüütik, -konsultant ja koolitaja. Kogemustepagasi nende tegevuste jaoks olen kogunud töötades tunnustatud ettevõtetes, mis tegelevad kinnisvara arendamise ja vahendamisega.
Koolituste valdkonnaga olen seotud juba alates sajandi algusest. Olen läbi viinud koolitusi nii kesk-, kõrg-, kui ülikoolides, lisaks mitmetes koolitusettevõtetes.
Olen Kinnisvarakooli kirjastatud käsiraamatu “Korter üürile – närvesööv hobi või rikkuse allikas?” kaasautor ja käsiraamatute “Kuidas müüa kinnisvara?” ja “Nõuanded koduostjale” autor.
Haridustee olen läbinud Tallinna Tehnikaülikoolis, kust olen saanud teadusmagistri kraadi. Olen kutseline täiskasvanute koolitaja.

Evi Hindpere
Töötan Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo juristina pakkudes juriidilist abi kinnisvaraalaste probleemide lahendamisel nii büroo maakleritele kui klientidele.
Olen töötanud kinnisvara juristina pikki aastaid riigiasutustes ja erasektoris. Lisaks oman pikaajalist kogemust lektorina kinnisvaraalastel koolitustel.
Olen mitmeid kordi esinenud ka Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatavatel Tarbijaõiguste päevadel.
Minu sulest on ilmunud mitmed käsiraamatud.
Usun elukestvasse õppesse ja üritan enda erialaseid teadmisi pidevalt täiendada lugedes erialast kirjandust ja osaledes koolitustel. Mulle meeldib aidata inimesi nende erivates ja sageli keerulistes elusituatsioonides. Kodus aga ootab mind aiatöö ja põnevad raamatud. Naudin draamaetendusi ja ooperit, samas lasen end kaasa kanda ka rokkmuusikal. Väga meeldib reisida, eriti sooja päikese alla.

Kaido Kaljuste
Minu teekond kinnisvaravaldkonnas sai alguse 2003. aastal Pindi Kinnisvaras. Täitsin seal pea 17 aastat nii maakleri, Pärnu kontori juhi, Lääne regiooni juhi ja maaklerteenuse valdkonna juhi ülesandeid. Hetkel tegelen kinnisvarabüroo RUUM24 arendamisega.
Alates 2013. aastast oman kinnisvaramaakleri kutsetunnistust. Samuti oman täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutsetunnistust. Olen Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja juhatuse liige ja kutsekomisjoni liige. Olen olnud koja aukohtu liige. Lisaks olen Tallinna Majanduskooli kinnisvaramaaklerite eriala õpetaja.

Marko Sulamarko-sula
Oman tänaseks kogemust kinnisvara valdkonnas järjepidevalt alates 2003. aastast. Olen töötanud Rae Vallavalitsuses vallaarhitektina ning AS YIT Ehituses projekteerimise projektijuhina. Hetkel töötan Riigi Kinnisvara AS-is arenduse projektijuhina.
Hariduselt olen arhitekt ja hiljem olen täiendanud end ärijuhtimise erialal ning omandanud selles magistrikraadi.
Tegelen igapäevaselt kinnisvara arenduseprojektide juhtimisega ja sellega seotud probleemide lahendamisega, mille oluliseks osaks on detailplaneeringud. Aastast 2004 olen Eesti Planeerijate Ühingu liige.

Lisainfo:

 • Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.
 • Koolitusel saab vabal valikul osaleda kas koolitusklassis aadressil Tulika 19 või osaleda samal ajal veebikeskkonnas Zoom.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kinnisvara ABC

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.