Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine

Koolituse tulemusena omab koolitatav ülevaadet  kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest,  vajalikest andmekoosseisudest, et tagada ühe kinnisvaraobjekti tehniline hooldamine kooskõlas erinevate õigusaktidega.

Kaasaegne kinnisvara on tegu keeruka organismiga, mis vajab pidevat eriala spetsialistide hoolt. Kinnisvara säilimise seisukohalt on oluline teada mida me vajame, et saaks läbi viidud vajalikud õigeaegsed hooldustegevused.

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5  kompetentsid B.2.1 – B.2.8. ja Kinnisvarahooldaja, tase 4  kompetentsid B.2.2 – B.2.4. Kinnisvarahooldaja, tase 3  kompetentsid B 2.1-2.4

Sihtrühm:

 • Kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes kinnisvara haldamise ja hooldamisega tegelevad töötajad, haldus- ja hooldusjuhid, spetsialistid, tehnikajuhid, varadega (seadmed, masinad, inventar) tegelevad spetsialistid, korteriühistute halduse ja hooldusega tegelevad juhatuse liikmed.
 • Ettevõtted, kelle põhitegevuseks on kinnisvaraarendus või kinnisvara haldus.

Koolituse sisu:

 • Mis asi on kaasaegne kinnisvara?
 • Mis on tehnohooldus? Miks see on oluline?
 • Ennetav- ja avariiline tehnohooldus. Kumba teed valida, kas lahendada juba juhtunut või ennetada neid juhtumisi ja viia juhtumiste arv miinimumi.
 • Kas hooldada või mitte? Mida peaksime hooldama ja mida mitte, mis on need vajalikud kohad, mis vajavad meie erilist tähelepanu.
 • Objekti tehniline kaardistamine ja vajalike andmekoosseisude kogumine.
 • Hooldusplaani koostamine. Kuidas tekitada hooldustegevuste süsteem, et olla ise rahul.
 • Vajalikud hooldustegevused ja sagedused EVS 807:2016 koodide mahus.

Õpiväljundid – koolituse läbinu

 • omab ülevaadet kaasaegsest  kinnisvara käsitlusest kinnisvarakeskkonnast laiemalt;
 • mõistab  tehnohoolduse vajalikkust ja haldajate ning hooldajate ootusi.
 • oskab kinnisvaraobjekti tehniliselt kaardistada (EVS 807:2016 põhine objekti ülevaatus) ja kinnisvara andmekoosseise koondada;
 • teab vajalikke tehnohooldustegevusi kinnisvaraobjektil ja oskab neid rakendada praktikas lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe  9 akadeemilist tundi: kuulamine, suuline vestlus praktiliste kogemuste jagamine ja analüüsimine jm.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Koolitaja:
Tanel Tiits
Kinnisvara korrashoiuvaldkonna ekspert. Koolitusi läbi viinud alates 2007. aastast.
Haridus: Eesti Maaülikool, kinnisvara planeerimise ja hindamise eriala
Pädevused: Kinnisvara haldusjuht, tase 6; Riiklikult tunnustatud kinnisvara halduse ekspert
Kogemus:

 • 2022 – … Stell Eesti AS lõunaregiooni juht
 • 2018 – 2022 TTS OÜ, korrashoiuvaldkonna koolitaja ja ekspert
 • 2012 – … kinnisvaravaldkonna koolitaja (Kinnisvarakool, Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit, Äripäeva Akadeemia jt)
 • 2016 – 2018 Riigi Kinnisvara AS, juhatuse liige
 • 2002 – 2016 Riigi Kinnisvara AS, lõuna piirkonna haldur
 • 2007 – 2011 Mainori Kõrgkool, kinnisvara arenduse õppetooli juht. Valdkonnapõhise õppekava väljatöötamine ja sobivate õppejõudude leidmine, bakalaureusekraadi kaitsmise komisjonide esimees
 • Osalemine Eesti erinevate kinnisvaraprojektide elluviimisel, millest suurimad ja keerulisemad Koidula Raudteepiirijaam, Eesti Rahva Muuseum, Superministeerium, Tallinna Vangla, Tartu Vangla.
 • Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu tunnustused:
 • 2009 ja 2020 „Aasta Kinnisvarahaldur Eestis“
 • 2015 „Kinnisvara korrashoiu lektor“

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine