Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kontoritöö automatiseerimine AI ja teiste tarkvaralahenduste abil

Kuidas kasutada tarka tehnoloogiat oma igapäevatöö tõhustamiseks?

Kontoritöös on palju tegevusi, mida teeme sageli ilma sellele suurt tähelepanu pööramata. Need tegevused korduvad regulaarselt ning võtavad märkimisväärse aja tööpäevast. Tavapäraselt on nendeks erinevate andmete otsimine, manuaalne töötlemine, salvestamine, raportite koostamine jne.
Kui suudame automatiseerida igavaks muutunud ja tüütud ülesanded, siis jääb rohkem aega selleks, mis on huvitav ja arendav ning mis aitab ettevõttel paremaid tulemusi saavutada.

Tänapäevased tehisintellekti ja tarkvaralise automatiseerimise tööriistad võimaldavad automatiseerida igapäevategevusi ka ilma programmeerimata.

Koolitusel õpivad osalejad tundma erinevaid lahendusi, mis võimaldavad tüütud tegevused automatiseerida ning keskenduda igapäevaselt oma põhitööle. Koolitus on praktiline ning keskendub konkreetsetele näidetele ja oma töö kontekstis lahenduste otsimisele.

Koolituse eesmärk on tutvustada kaasaegseid tehisintellekti ja automatiseerimise põhiprintsiipe, võimalusi ning tööriistu mille abil oma igapäevatööd automatiseerida.

Koolituse tulemusena on valmib osalejatele loetelu nende enda töös automatiseeritavatest protsessidest/tööülesannetest ning erinevatest automatiseerimise võimaluste kirjeldusest. Lisaks on loodud esimene automatiseeritud lahendus.

Automatiseerida saab näiteks:

 • E-maili teel sissetulevate arvete (sh PDF) töötlemine:
  • Salvestamine soovitud kausta
  • Arve rekvisiitide väljalugemine ja sisestamine internetipanka/ raamatupidamisprogrammi
  • Arve edastamine;
 • Andmetöötlus Excelis ja teistes programmides:
  • Erinevate Exceli tabelite vaheliste andmete liigutamine
  • Erinevate tarkvarade vahel andmete liigutamine
  • Andmete märgendamine, sorteerimine, klassifitseerimine jms;
 • Raportite koostamine;
 • Dokumentide töötlemine;
 • Automaatsete e-kirjade koostamine ja väljasaatmine;
 • Jne…

Sihtgrupp: Ettevõtete juhid, keskastmejuhid, äriprotsesside eest vastutajad ning laiemalt kõik kontoritöötajad.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Soov oma rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks.
 • Tavakasutaja tasemel arvutioskus.

Programm:

 • 09:15 – 09:30 Kogunemine
 • 09:30 – 11:00 Kontoritöö automatiseerimise ja digitaliseerimise võimalused ja kasu
  • Tehisintellekti ja tarkvaralise automatiseerimise taust ja areng.
  • Tehisintellekti rakendamise võimalused kontoritöös.
  • Tarkvaralise automatiseerimise rakendamise võimalused kontoritöös.
  • Sobiva tööriista valimise põhiprintsiibid.
  • Kasutatavad meetodid:
   • lühiloengud koos praktiliste näidetega
   • küsimused-vastused.
 • 11:00 – 11:15 Kohvipaus
 • 11:15 – 12:45 Kontoritöö tarkvaralise automatiseerimise võimalused ja tööriistad
  • Tarkvaralise automatiseerimise võimaluste detailsem ülevaade.
  • Protsesside ja tegevuste automatiseerimise võimaluste tuvastamine oma ettevõttes (+ praktiline ülesanne).
  • Tarkvaralise automatiseerimise elluviimise kirjeldamine.
  • Automatiseerimise tööriistade ja lahenduste tutvustamine.
  • Kasutatavad meetodid:
   • lühiloengud
   • praktiline ülesanne: oma ettevõtte näitel automatiseerimisvõimaluste tuvastamine
   • küsimused-vastused
 • 12:45 – 13:30 Lõuna
 • 13:30 – 15:00 Tehisintellekti rakendamine igapäevatöö elluviimisel
  • Tehisintellekti rakendamise võimaluste detailsem ülevaade.
  • Tehisintellekti kasutamise võimaluste tuvastamine oma ettevõttes (+ praktiline ülesanne).
  • Tehisintellekti praktiline rakendamine ettevõttes.
  • Tehisintellekti tööriistade ja lahenduste tutvustamine.
  • Kasutatavad meetodid:
   • Lühiloengud koos praktiliste näidetega
   • praktiline ülesanne: oma ettevõtte näitel automatiseerimisvõimaluste tuvastamine
   • küsimused-vastused
 • 15:00 – 15:15 Kohvipaus
 • 15:15 – 16:45 Ühe tarkvaralise automatiseerimise elluviimine
  • Koolitaja teeb klassi ees läbi 1-2 tarkvaralise automatiseerimise näidet, kasutades selleks erinevaid tööriistu.
  • Osalejad valivad endale meelepärase tööriista, valivad tegevuse või protsessi, mida automatiseerida ning teostavad automatiseerimise.
  • Kasutatavad meetodid:
   • juhendatud praktikum oma ettevõtte näitel tegevuse või protsessi automatiseerimine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab erinevaid tegevuste tarkvaralise automatiseerimise võimalusi ja saab aru, millistel puhkudel ühte või teist neist rakendada;
 • teab peamisi tehisintellekti rakendamise võimalusi töö lihtsustamiseks;
 • teab peamisi protsesside automatiseerimise ja tehisintellekti rakendamise tööriistu ning on omandanud baasteadmised vähemalt ühe tööriista kasutamiseks.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolituse teemapunkte käsitletakse lühiloengute vormis, kuhu juurde tuuakse praktilisi protsesside automatiseerimise ja tehisintellekti kasutamise näiteid. Koolitusel osalejad saavad vähemalt ühte tööriista ka ise rakendada. Läbivad on arutelud.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste käigus.

Koolitaja:
Lauri Antalainen

Digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja
Lauri on digitaliseerimise nõustamisele spetsialiseerunud ettevõtte Digiwise OÜ asutaja. Ta on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate ettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel ja automatiseerimisel, tehisintellekti rakendamisel, digitaliseerimise ja automatiseerimisprojektide planeerimisel ja elluviimisel.
Ta on omandanud Äriinfotehnoloogia alal MSc cum laude kraadi TalTechis (2019), tema magistritöö protsessiarendusest töötlevas tööstuses tunnistati TalTechi parimaks magistritööks Infoühiskonna kategoorias.
Lauri on esinenud mitmetel seminaridel ja konverentsidel, kus on rääkinud digitaliseerimisest ja automatiseerimisest. Ta on aidanud enam kui 20 ettevõtet tehisintellekti rakendamise võimaluste hindamisel. Samuti on Lauri ka EAS-i poolt ellu viidava Digitaliseerimise Meistriklassi koolitaja ja mentor.

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • tunnistust;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste tööde käigus.
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kontoritöö automatiseerimine AI ja teiste tarkvaralahenduste abil