Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Korrektne eesti keel

See koolitus on mõeldud kõigile, kellele on oluline korrektse eesti keele kasutamine nii töös kui ka igapäevaelus ning kes soovib olla kursis viimase aja keelemuudatustega.

Grammatikareegleid mäletame kooliajast: kes rohkem, kes vähem. Eesti keel areneb pidevalt ja seetõttu muutuvad ka keelenormid. Kas lühendite järgi pannakse koma? Kuidas on muutunud suure algustähe kasutus näiteks ajaloosündmuste vormistamisel?

Sihtgrupp.
Koolitusele ootame:

 • kõiki, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja parandada oma igapäevast kirjaoskust ning emakeelepädevust
 • kõiki, kelle töös on oluline korrektse emakeele kasutamine nii suulises kui ka kirjalikus suhtlemises

Koolituse sisu:

 • Keeleabi allikad
 • Tsitaatsõnad
 • Täheorograafia
 • Nimede ja võõrisikunimede käänamine
 • Arvsõnade ja numbrite õigekiri
 • Suur ja väike algustäht
 • Kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtted
 • Kirjavahemärkide reeglid ja nende kasutamine
 • Lühendid ja nende õigekiri
 • Ametikirjade stiil ja koostamispõhimõtted (levinumate vigade analüüs ja korrigeerimine)

Koolitaja:
Maarja Valk
Tartu Rakenduslikus Kolledži eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule ja keeletoimetaja erialal. Maarja on varem töötanud Pühajärve Põhikoolis ja Tartu Karlova Koolis õpetajana. Peale õpetamise on ta aastaid töötanud keeletoimetajana ja oli õpikukirjastuses Maurus õppematerjalide toimetaja. Maarja on Eesti Keeletoimetajate Liidu liige.

Koolituse alguses saadetakse osalejale e- meilile liitumise link ja koolituse vältel saate ligipääsu harjutustele ja õppematerjalile Google Drive kaudu.
Toimuvad aktiivsed arutelud, tagasisidestamine ja osalejate küsimustele vastamine.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Korrektne eesti keel

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.