Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Korteriühistu juhtimise ABC

Koolituse „Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade korteriühistu juhtimisega seonduvatest õigusaktidest ja korteriühistu raamatupidamise korraldamisest.

Sihtrühm. 
Koolitus on suunatud:

 • korteriühistu juhatuse liikmetele ja haldajatele, kes tegelevad igapäevaselt korteriühistu juhtimisega;
 • korteriühistu revisjonikomisjoni liikmetele, kelle ülesandeks on kontrollida korteriühistu juhatuse tööd;
 • kõigile eraisikutele, kes elavad või omavad korterit kortermajas ja soovivad teada oma õigusi ja kohustusi;
 • kõigile, kes tunnevad huvi uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse vastu.

Koolitus annab Sulle:

 • ülevaate korteriühistu juhtimist puudutavatest olulistest sätetest alates üldkoosoleku kokkukutsumisest kuni majandusaasta aruande kinnitamiseni;
 • võimaluse saada teadmisi korteriomanike õigustest ja kohustustest;
 • teadmised korteriühistu raamatupidamisele kehtestatud nõuetest;
 • oskuse tegeleda korteriühistu võlgnikega;
 • praktilisi nõuandeid korteriühistu juhtimiseks ja muudatuste elluviimiseks.

Koolituse sisu:

 • Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist
  • Korteriomandi ja korteriühistu loomine
  • Eriomandi eseme ja kaasomandi osa olemus
  • Eriomandi kokkuleppe muutmine
  • Kasutuskorra kokkulepe vs erikasutusõigus
  • Korteriomandi teostamine ja kasutamine
  • Korteriühistu õiguslik seisund – asukoht, korteriühistu põhikiri, nimi
  • Korteriühistu organid – üldkoosolek, juhatus vs valitseja
  • Korteriühistu üldkoosoleku kokkukutsumine ja läbiviimine
  • Korteriühistu juhatuse – ülesanded ja vastutus
  • Otsuste kehtetus tunnistamine
  • Korteriomandi võõrandamise nõue
  • Korteriühistu nõude tagamine
  • Korteriühistu maksejõuetus
  • Korteriomandite ja korteriühistu lõpetamine
 • Pille Kaarlõp, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor
  • Korteriühistute uued nõuded dokumendihalduses – väiksemate ühistute puhul kaob majandusaasta aruande esitamise kohustus registrile ja tekib võimalus minna üle kassapõhisele raamatupidamisele
  • Raamatupidamisseaduse täiendused – endiselt on tehingute dokumenteerimine kohustuslik, mida on uut dokumentide arhiveerimisel
  • Tehingute periodiseerimine – õige ja korrektne ning nõuetekohane periodiseerimine annab õiglase ülevaate nii korteriühistu juhtidele kui ka liikmetele
  • Korteriühistu tulemi ja kulude kajastamine raamatupidamises ning reservkapital
  • Korteriühistu finantsaruanded ning majandusaasta aruanne
  • Revisjonikomisjoni roll majandusaasta aruande revideerimisel – revisjonikomisjoni tulemuste vormistamine

Õpiväljundid:

 • Koolitusel osaleja on saanud ülevaate uuest kehtima hakanud korteriomandi- ja korteriühistuseadusest.
 • Koolitusel osaleja on informeeritud kõigist muutustest, mis toimusid seoses uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kehtima hakkamisega.
 • Koolitusel osaleja on kursis kõigi uute nõuetega, mis hakkasid kehtima korteriühistu raamatupidamises.
 • Koolitusel osaleja teab ja oskab korteriühistu igapäeva tegevust viia kooskõlla uue korteriomandi-ja korteriühistuseadusega.

Koolitaja:
Pille Kaarlõp
Raamatupidamise korraldamisega ettevõttes alustasin 1993. aastal ettevõtjana. Edaspidi viis tee juba õppima TTÜ Kõrgemasse Majanduskooli ja peale lõpetamist TTÜ-sse magistrantuuri. Akadeemiline kraad MA (arvestus). Töökogemusena saab välja tuua töötamist 6 aastat Eesti keskmise suurusega ettevõtte pearaamatupidajana.
Alates 2001, pearaamatupidaja tööde ja tegemiste kõrvalt, kutsuti koolitama esialgu tulevasi raamatupidajaid majandustarkvarasid kasutama ja alates 2004 töötan õppejõuna TTÜ Tallinna Kolledžis. Õpetatavad valdkonnad on finantsarvestus, maksuarvestus, kontserniarvestus, raamatupidamisarvestus kinnisvarahalduses ja majandustarkvarad. Aegajalt tuleb läbi viia ka koolitusi kulu- ja juhtimisarvestuses.
Kätt pulsil hoidmiseks rakendan teadmisi ja oskusi lektoritöö kõrvalt raamatupidamisbüroos, mille teenuste hulka kuulub ka korteriühistutele täisteenuse osutamine.

Evi Hindpere
Töötan Raid & Ko Kinnisvara- ja Õigusbüroo juristina pakkudes juriidilist abi kinnisvaraalaste probleemide lahendamisel nii büroo maakleritele kui klientidele. Olen töötanud kinnisvara juristina pikki aastaid riigiasutustes ja erasektoris. Lisaks oman pikaajalist kogemust lektorina kinnisvaraalastel koolitustel. Olen mitmeid kordi esinenud ka Tallinna Ettevõtlusameti poolt korraldatavatel Tarbijaõiguste päevadel. Minu sulest on ilmunud mitmed käsiraamatud:

Lisainfo:

 • Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale.
 • Koolitusel saab vabal valikul osaleda kas koolitusklassis aadressil Tulika 19 või osaleda samal ajal veebikeskkonnas Zoom.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Korteriühistu juhtimise ABC