Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kriitikaga toimetulek

Kuidas kriitikatules ellu jääda ja see enda kasuks tööle panna?

Igapäevases tegevuses oleme tihti kriitikanooltele märklauaks. Olgu saadud kriitika avalik või varjatud, mõjub see paratamatult negatiivselt. Kriitika vähendab eneseusku, alandab enesehinnangut ning pärsib teotahet.

Oskus kriitikaks ette valmistuda, kaitsta end tõsiste või teravate süüdistuste eest ja tegutseda sihikindlalt probleemsetes olukordades on vajalik igaühele. Teadmised, kuidas kriitikat enda kasuks konstruktiivseks muuta ning selle abil keerulistes olukordades paremini toime tulla annavad võimaluse isiksusena kasvada.

Juhid leiavad ennast tihti olukorrast, kus nende tegevused on „luubi all“ nii ettevõtte siseselt kui ka äripartnerite poolt. Neil ei ole tihti võimalust kellegagi saadud kriitikat erapooletult analüüsida ja läbi arutada. Koolitusele tulnud inimeste grupisisene ressurss võimaldab kogemuslugude ning erinevate vaatenurkade kaudu hinnata oma tegevusi „objektiivse vaatleja“ positsioonilt.

Koolitus keskendub teemadele:

 • kriitika defineerimine ja erinevad kritiseerimise vormid;
 • enese häälestamine kriitika kasumlikuks kasutamiseks;
 • kritiseerijana konstruktiivse tagasiside või edasiside andmine;
 • kuidas näha ennast rollipõhiselt ja mitte võtta sellest tulenevat kriitikat isiklikult.

Koolituse eesmärgid:

 • avardada arusaamist kriitikast ning anda ülevaade selle erinevatest vormidest;
 • õpetada analüüsima kriitika erinevaid nüansse ja esitama õigeid küsimusi;
 • anda teadmised kriitikast kasu saamiseks ning õpetada eraldama „kriitikateri sõkaldest“;
 • harjutada konstruktiivse edasiside andmist;
 • võimaldada osalejatel jagada oma ja õppida läbi teiste kogemuse.

Koolitusele on oodatud:

 • Tipp- ja keskastmejuhid, kes tahavad õppida, kuidas saadud kriitikat enda kasuks tööle panna ja soovivad ise omandada oskused andmaks edukalt konstruktiivset kriitikat;
 • nõukogu ja juhatuse liikmed, kes peavad lugu organisatsiooni kultuurist ja heast koostööõhkkonnast;
 • kõik need, kelle tööülesannete hulka kuulub inimeste juhtimine ja ühiskondliku tähelepanu all olemine.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sul on oma töös vaja läbi viia arenguvestlusi ja anda konstruktiivset tagasisidet?
 • Kas tunned ebamugavust, kui Sinu tiimi liikmed kritiseerivad Su otsuseid ja eesmärkide sõnastust?
 • Kas Sinu tegevusi arvustatakse meedias ning Sul ei ole jaksu sellele vastata?
 • Kas Sul tuleb sageli vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid, et ettevõtte tegevust kriisidest läbi juhtida ning ellu jääda?

Programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
 • 09:45 – 11:30 Kriitika – mis see on?
  • Kriitika ja erinevad kriitika vormid
  • Töökius versus kriitika
  • Meediakius
  • Enesekriitika ning „mina“ ja kriitika
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Kriitika vastuvõtmise meetodid ja kasu
  • Enesehäälestus
  • Positiivsed uskumused
  • Kogemuslood maailmast ja kodukandist
  • Kriitika positiivsed küljed ja õppetunnid – miks on kriitika kasulik
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Tagasiside ja edasiside
  • Kuulamine ja kuulmine
  • Kasulike küsimuste esitamine
  • Tagasiside / edasiside andmine; „mina“ sõnum
  • Praktilised ülesanded tagasiside sõnastamise kohta ja selle läbiproovimine grupi ees – nn arenguvestluse harjutus
  • Tagasiside / edasiside saamine grupilt
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Rollid ja nende kasutamine kilbina
  • Rollid ja tasandid
  • Roll kui „kaitsekilp“
  • Allegooriline lugu. Jagamine grupis.
  • Registreerimine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab ja suudab kriitikat enda kasuks tööle panna;
 • suudab teha konstruktiivset kriitikat, mis on suunatud teguviisi mitte isiku pihta;
 • annab loovat ja objektiivset edasisidet;
 • mõistab erinevate rollide ülesannet, suudab ennast sellele toetudes häälestada kriitika vastuvõtmiseks ning oskab kasutada seda teadmist kaitsekilbina;
 • saab läbi harjutada koolitusel püstitatud teoreetilised teemad usalduslikus õhkkonnas.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, praktiliste harjutuse ning grupitööde käigus.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolitaja:
Laine Randjärv
on Eesti poliitik, koorijuht, muusikapedagoog ja kirjastaja. Tema koolitaja taust põhineb Suhtlemistreenerite väljaõppel, Neurolingvistilise programmeerimise treeneri koolitusel ja EBS juhtimiscoachingu diplomiõppel. Laine on juhtinud ja koolitanud erinevaid meeskondi alates 2000. aastate algusest, loonud ise toimivaid tiime, värvanud töötajaid ning samaaegselt ennast pidevalt täiendanud.
Tähtsaim eesmärk koolitajana on anda läbi koolituste praktilisi teadmisi, mida osalejad saavad oma igapäevatöös koheselt rakendada.
Kriitika teemades tunneb Laine ennast kindlalt ning kompetentsena just läbi eelneva töökogemuse kultuurivaldkonnas ja poliitikas, kus sai reaalseid kogemusi nii kergemast kui ka raskemast kriitikatulvast ning on päriselt läbi elanud emotsionaalseid „rongi alt väljatulemise“ hetki. „Hetked“ on tinglik mõiste – sest mõnikord on need veninud kuudepikkuseks avalikuks kriitikaks nii tava- kui sotsiaalmeedias.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kriitikaga toimetulek

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.