Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kubernetes Fundamentals

Koolituse eesmärk : Ülevaade ja esmane praktika konteinervirtualiseerimisest ja selle orkestreerimisest

Sihtgrupp: Teenuste ja serverisüsteemide administraatorid3

Programm:

 • Päev 1 Konteinervirtualiseerimine docker/podman baasil
  • Virtualiseerimise ülesanded, konteinervirtualiseerimine, ajaloost ja hetkeseisust
  • Konteinervirtualiseerimise ideoloogia, teenuste ühildamine
  • Konteinerite repod, rakendamisinfo repodes
  • Konteineri loomine ja rakendamine
  • Konteineritest koosnev süsteem, LAMP/LEMP lahendus
  • Dockeri ja Podmani installeerimine
  • Dockerfile – konteineri “kokaraamaturetsept”
  • Docker compose – konteinerisüsteemi “kokaraamat”
  • Podmani ja Dockeri erinevused ja sarnasused. Buildah
  • Võrk ja konteinerid
 •  Päev 2 ja 3 Kubernetes – konteinerite orkestreerimisvahend
  • Mis on Kubernetes, milliseid eesmärke püstitab ja kuidas neid realiseerib
  • Master, Node, Desired state, deklaratiivkeel ja selle eesmärgid
  • Mõisted pod (konteiner), service (teenus), deployment (keskkond)
  • Minikube Windows/Linux keskkondades
  • AWS ja Kubernetes
  • Kubernetese käsitsi installeerimine
  • Konteinerid ja nende replikad
  • Teenused. Teenuse loomine iteratiivselt ja deklaratiivselt
  • Salvestuspind Kuberneteses. Virtuaalkettad, kleimid. klassid.
  • Keskkonna loomine
  • Seadistusandmebaasid (ConfigMaps)
  • Rakenduse seadistamine Kubernetese keskkonnas

Koolituse läbinu on saanud ülevaate konteinervirtualiseerimisest, teenusekonteineritest, konteinerisüsteemide haldamisest Kubernetese abil ja praktikas need läbi mänginud

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisva töö sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Koolitaja:
Tanel Rõigas
BCS Koolituse partnerlektor. Valdkond: Linuxi administreerimisalase ja turvalisuse alased kursused.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kubernetes Fundamentals