Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas targalt ehitusprojekti tellida?

BIMi ning kaasaegsete tehnoloogiliste meetodite kasutamine ehitise tellijale
Koolituse eesmärk on anda teadmisi kaasaegsete meetodite kasutamisest ehitusprojekti efektiivsemaks planeerimiseks ning tellimiseks ja hilisemaks korrashoiuks.

BIM ehk ehitusinfo modelleerimine loob platvormi, mis seob ehitise info ühtsesse 3D mudelisse ning võimaldab projekti erinevatel osapooltel ühtse meeskonnana tegutseda kogu projekti eluea vältel, alates projekteerimisest ja ehitusest kuni hoone ülalpidamiseni välja. BIMi potentsiaalne kasu realiseerub aga vaid siis, kui sellest oskavad kasu lõigata kõik ehitusprojekti osapooled – alates tellijast ja projekteerijatest kuni pea- ning alltöövõtjateni. Oluline on luua kohe projekti alguses ühised digitaalseid protsesse toetavad mängureeglid. Ehitise tellija on selle jaoks parimal positsioonil.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik arendus- ja ehitusprojekte tellivad ettevõtted ja organisatsioonid: kinnisvaraarendajad, tootmis-, kaubandus-, tervishoiu-, majutus-, põllumajandus- ja logistikaettevõtete esindajad, büroohoonete ja tehnoparkide omanikud, kohalike omavalitsuste esindajad jt, aga ka ehituse peatöövõtjad.

Koolituse tulemusena osaleja

 • mõistab mudelprojekteerimise väärtust ehitusprojekti planeerimisel, ehitamisel ning hilisemal haldamisel.
 • teab, millistele teemadele rõhku pöörata ehitusprojekti tellides.
 • oskab käsitleda 3D projekt-dokumentatsiooni.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse sisu:

 • Mis on BIM ning millised on selle rakendusvõimalused
  • Mis on BIM?
  • Milline on BIMi üldine areng Eestis?
  • BIMi rakendusvõimalused ning näited praktikas
   Kasutatavad meetodid: loeng, näited praktikast
 • Ehitusprojekti tellimine kaasaegsete meetodite abil (esimene osa)
  • Mudelite ja info kvaliteet projekteerimise ning ehituse etapis
  • Nõuded projekti tellimisel
  • Teostusmudel ning BIMi kasu hoone haldamisel
   Kasutatavad meetodid: loeng
 • Ehitusprojekti tellimine kaasaegsete meetodite abil (teine osa)
  • Mudelite ja info kvaliteet projekteerimise ning ehituse etapis
  • Nõuded projekti tellimisel
  • Teostusmudel ning BIMi kasu hoone haldamisel
   Kasutatavad meetodid: loeng
 • Praktiline ülesanne
  • Ülevaade erinevatest tarkvaradest
  • Trimble Connecti baasõpe
   Kasutatavad meetodid: praktiline ülesanne

Koolitajad:
Miina Karafin
Miina on Nordeconi arendusjuht ning tegeleb oma igapäevatöös digitaalsete lahenduste rakendamisega ehitusettevõttes. Ta keskendub peamiselt BIMi (ehitusinfo modelleerimise) võimalikele rakendustele erinevates projektides. Pärast TTÜ ehitusteaduskonna lõpetamist 2012. aastal viibis Miina aastasel välispraktikal USAs, ehitusettevõttes Skanska, kus nägi kõrgtasemel BIMi kasutamist ehituse peatöövõtja seisukohalt. Miina leiab, et ehitussektori digitaliseerimine ning kaasaegsed lahendused on efektiivsuse tagamiseks ainuõige tee. Miina on ka konverentsi BIMsummit Estonia peakorraldaja.

Risto Vahenurm
Risto (MSc; MScEng) nõustab kinnisvara- ja ehitusvaldkonna ettevõtteid, kes soovivad digitaalseid protsesse enda kasuks rakendada. Ta on keskendunud ehitusandmete juhtimisele (BIManagement) üle ehitise elukaare.
Lisaks on Risto BIMsummit Estonia üks korraldajatest, EVS BIM tehnilise komitee esimees ja alates 2014. aastast avatud BIM ehk buildingSMART eestkõneleja. Ristol on 7-aastane rahvusvaheline erialane kogemus, sealhulgas on ta varem juhtinud ehitussektori start-up’i, Eesti digitaalehituse valdkonda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja Eesti digitaalehituse klastrit.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus on üles ehitatud suures osas loengu ja arutelude formaadis.
Praktilise ülesande läbitegemiseks palume kaasa võtta sülearvuti ja hiire. Enne koolitust saadetakse osalejatele täpsemad juhised Trimble Connect tarkvara eelnevaks installeerimiseks.
Osalejad saavad koolituselt informatiivsed koolitusmaterjalid.
Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 30 osalejat.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas targalt ehitusprojekti tellida?