Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?

Koolituse eesmärk on anda inimesele toimetuleku oskused, mida saab kasutada, kui olukord muutub kliendisuhtluses konfliktseks.

Koolitus annab

 • Teadmised klientide erinevatest vajadustest;
 • oskused kasutada erinevates olukordades erinevaid suhtlemisvõtteid;
 • oskuse analüüsida oma käitumist konfliktisituatsioonis;
 • ülevaate erinevatest konfliktide lahendamise strateegiatest.

Sihtrühm. Koolitus on suunatud:

 • kõigile inimestele, kelle töö on suhelda klientidega igapäevaselt;
 • kõigile, kelle jaoks on klientidega suhtlemine väljakutseks;
 • kõigile klienditeenindajatele;
 • kõigile müügiinimestele ja müügijuhtidele.

Koolituse sisu:

 • Kes on raske klient?
  • Raske kliendi vajadused ja ootused.
  • Grupiarutelu: Mis teevad ühest inimesest raske kliendi.
  • Suhtlemisvõtted, mis hõlbustavad raske kliendiga toimetulekut.
 • Peamised vead raske kliendiga suhtlemisel.
  • Kuidas käituda konfliktisituatsioonis nii verbaalselt kui ka mitteverbaalselt.
  • Konfliktide lahendamise strateegiad.
  • Praktiline harjutus: professionaalne kliendisuhtlus keerulises olukorras.
  • Mis määrab kliendi rahulolu?

Õpiväljundid:

 • Koolitusel osaleja oskab ära tunda ja kaardistada kliendi vajadused.
 • Koolitusel osaleja oskab kasutada erinevate klientide puhul erinevaid suhtlemisvõtteid.
 • Koolitusel osaleja oskab käituda konfliktisituatsioonis professionaalselt.
 • Koolitusel osaleja valib konflikti lahendamiseks sobiva strateegia.

Koolitaja:
Anneli Salk
Olen koolitusvaldkonnas töötanud aastast 1998. Eelnevalt lõpetasin Tallinna Ülikooli, Psühholoogia Erakooli ja Eriksoni Ülikooli.
Olen koolitusfirma Synergia OÜ tegevjuht ning igapäevaselt tegelen koolituste läbiviimisega. Põhilisteks teemadeks on praktiline müük ja müügitehnikad, klienditeenindus, läbirääkimiste juhtimine, tööstressi ja enesejuhtimise koolitused. Kinnisvara maaklerite koolitusi viin läbi aastast 2003.a.
Üle kümne aasta olen teinud konverentsidel suhtlemispsühholoogia alaseid ettekandeid.
Oman täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsekvalifikatsiooni. Kutsetunnistuse number 114983.
Olen tõdenud, et elukestev areng ning täiendõpe loovad eeldused soovitud tulemuste saavutamiseks.

Lisainfo:

 • Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale.
 • Koolitusel saab vabal valikul osaleda kas koolitusklassis aadressil Tulika 19 või osaleda samal ajal veebikeskkonnas Zoom.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?