Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes

Kuidas hinnata juhtimissüsteemi ja protsesside toimimist ning planeerida parendustegevusi?

Protsesside parendamine on järjepidev töö arendamaks organisatsiooni tervikuna, selle tooteid ja teenuseid ning suurendamaks nii sisemist kui ka välist rahuolu. Protsesside parendamise peamiseks eesmärgiks on arendada terviklikku ettevõtte toimimist, sealhulgas minimaliseerida kõrvalekaldeid, vähendada raiskamist, suurendada igapäevast produktiivsust ja efektiivsust.
Koolituse käigus hinnatakse praktiliselt oma organisatsiooni protsesside toimimist ja valmib juhendmaterjal tööriistade edaspidiseks kasutamiseks.
Koolitus on hea täiendus Protsessijuhtimine tööstusettevõttes koolitusele, kuid ei eelda selle läbimist.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • erinevad kõrvalekallete ja juurpõhjuste analüüsi metoodikad;
 • protsesside modelleerimine;
 • protsesside statistiline ja kulusäästlik analüüs;
 • andmete visualiseerimine;
 • juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamine.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade praktiliselt kasutatavatest kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistadest.,

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud spetsialistid ja juhid, kelle vastutusalas on protsesside analüüsimine, kvaliteedivigade tuvastamine, toodete/teenuste kvaliteedi tagamine ja juhtimine.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas soovid leida praktiliselt kasutatavaid tööriistu juhtimissüsteemi ja selle protsesside analüüsimiseks?
 • Kas soovid hinnata praeguse juhtimissüsteemi tulemuslikkust ja leida arengu- ning innovatsiooni võimalused?
 • Kas soovid saada ülevaadet milline tööriist milliseid probleeme lahendab ja kuidas neid tööriistu igapäevatöös kasutada?
 • Kas soovid teada, millised tööriistu kasutada toodete või teenuse kvaliteedivigade ennetamiseks, tuvastamiseks ja parendamiseks?
 • Kas tahad teada, milliseid tööriistu kasutada protsessides probleemsete kohtade tuvastamiseks ja parendustegevuste planeerimiseks?

Programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
 • 09:45 – 11:30 Sissejuhatus kvaliteedijuhtimisse ja protsesside parendamisse
  • Kvaliteedijuhtimisest üldiselt, sissejuhatus koolitusse
  • Protsessijuhtimine ja protsesside parendamine
  • Peamised kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad ja parimad praktikad
  • Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
  • Kvaliteedijuhtimise baastööriistad ja nende tulemuslik kasutamine
  • Kvaliteedijuhtimise 7 baastööriista
  • Pideva parendamise tööriistad
  • Juhtimissüsteemi tulemuslikkuse hindamine
  • Parendustegevuste planeerimine
  • Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
  • Protsesside parendamise peamised tööriistad ja nende tulemuslik kasutamine
  • Protsesside modelleerimine
  • Protsesside probleemkohtade tuvastamise ja analüüsimise tööriistad
  • Protsessipõhine riskide ja võimaluste tuvastamine
  • Väärtust lisavate tegevuste ja raiskamiste tuvastamine
  • Protsesside statistiline analüüs ja andmete visualiseerimine
  • Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad – praktika
  • Praktiline töö erinevate tööriistadega
  • Tagasisidestamine ja koolituse kokkuvõte
  • Kasutatavad meetodid: praktiline töö, arutelu, tagasisidestamine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab erinevaid kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistu ja nende kasutusvõimalusi;
 • oskab organisatsiooni protsesside kogumikku analüüsida ja probleemkohti tuvastada;
 • oskab läbi viia organisatsiooni tulemuslikkuse hindamist;
 • oskab planeerida juhtimissüsteemi ja protsesside parendustegevusi.

Koolitaja:
Helen Klettenberg on tegutsenud strateegilise juhtimise valdkonnas konsultandi ja mentorina üle 8 aasta, keskendudes juhtimissüsteemide arendamisele, protsessijuhtimisele ja jätkusuutlikule juhtimisele. Tema jaoks on oluline, et loodud juhtimissüsteemid oleksid lihtsad ning väärtuslikud.
Sama kaua on Helen tegelenud ka koolitamisega, peamisteks fookusteemadeks on olnud juhtimissüsteemid, protsessijuhtimine ja nendest tulenevate muutuste juhtimine. Ta panustab nii väike- kui ka suurettevõtete juhtimiskvaliteedi teadlikkuse suurendamisse ja parendusvõimaluste leidmisesse.
Helenil on laiapindne kogemus olles koostööd teinud paljude Eesti TOP ettevõtetega. Lisaks erasektori nõustamisele on tal kogemus ka avalikus sektoris, sealhulgas riigikaitses, läbi mille on ta omandanud mitmekülgse ülevaate erinevate sektorite juhtimiskvaliteedist ning enim levinud väljakutsetest.
Heleni väljatöötatud tervikliku lähenemisega juhtimissüsteemid on saanud ka Eesti Kvaliteediühingu innovatsiooni tunnustuse, tänaseks on samalaadseid juhtimissüsteeme juurutatud mitmetes mainekates ettevõtetes üle Eesti.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude, harjutamise ja tööriistade praktilise kasutuse käigus.
Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes