Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Läbirääkimiste praktikum edasijõudnutele

Koolituse eesmärk on anda osalejatele metoodika, mis aitab saavutada läbirääkimistel suurepäraseid tulemusi ilma argumentide sõjata, ning kombata võimaliku kokkuleppe piire. Metoodika sisuks on vestluspartneri mõjutamine alateadvuse tasandil tema mõttemaailma mõistmise kaudu.

Erinevaid läbirääkimise olukordi tuleb ette igapäevaselt. Kes on osalenud Jakob Saksa „Läbirääkimiste praktikumis“, teavad, kuidas sellisteks olukordadeks valmistuda ning kuidas juhtida protsessi endale soovitud suunas. Aga isegi edukatel läbirääkijatel tuleb aeg-ajalt ette olukordi, milles nad takerduvad ja mis ebaõnnestuvad. Näiteks, mida teha siis, kui vestluspartnerit ei huvita sinu põhjalikud argumendid või tal on juba eelnevalt kujunenud vastuseis selles teemas? Ühepäevasel „Läbirääkimiste praktikumi“ jätkukoolitusel käsitleme mitmeid läbirääkimismaailma peenemaid tehnikaid: pantvangiläbirääkimiste metoodikad, kuidas “EI” abil saavutada „JAH“, kuidas panna partnerit mõtlema lahenduse visioonile, kuidas luua suhe, koguda infot partneri mõttemaailma kohta ning mõjutada ja suunata teda meile vajalikus suunas, eesmärgiga leida mõlemaid pooli rahuldav tulemus.

Ainult teadmisest ei piisa, et suuta otsustavatel hetkedel vajalikke taktikaid valida ja täide viia. Selleks, et reaalses olukorras kõik ladusalt läheks, on meil vaja võimalikult palju kogemust.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik, kes on varem käinud Jakob Saksa „Läbirääkimiste praktikumis“ Äripäeva Akadeemias. Tegemist on edasijõudnute taseme koolitusega, kus erinevate tasemete juhid õpivad tundma läbirääkimisproffide poolt kasutatavat metoodikat.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele.

 • Oled osalenud Jakob Saksa „Läbirääkimise praktikumis“ Äripäeva Akadeemias?
 • Läbirääkimised kolleegidega, tarnijatega, koostööpartneritega, klientidega jne on sinu igapäevatöö osa?
 • Sul tuleb ette hetki, kui sa ei saavuta läbirääkimistel oma / oma ettevõtte eesmärki?
 • Soovid õppida kasutama tehnikaid, mis aitavad olukordades, kus argumendid ei tööta?
 • Sind ootavad ees senisest keerukamad läbirääkimised, kus soovid saavutada suurepäraseid tulemusi?

Koolituse sisu: 

 • Sissejuhatus ja kokkuvõte eelnevalt läbitud „Läbirääkimiste praktikumist“
  • Sissejuhatus ja lühikokkuvõte „Läbirääkimiste praktikumist“
   • Miks traditsioonilised meetodid vahel ei tööta? Miks on vaja töötada teise poole mõttemaailmas? Miks on vaja panna kõrvale oma soovid, kui on vajadus teist poolt mõjutada?
   • Suhte loomine. Vajadus ja meetodid. Pantvangiläbirääkimiste 5-osaline meetod
  • Missiooni kasutamine oma eesmärkide saavutamiseks – Kuidas püsida rajal, et nii läbirääkimiste ettevalmistuses kui ka läbiviimisel toimetada teise poole mõttemaailmas
   Kasutatavad meetodid: loeng, iseseisev harjutus, grupitöö
 • Aktiivse kuulamise tehnikad
  • Visiooni loomine teise poole pähe talle vajalikust lahendusest tema probleemidele ja vajadustele
  • Aktiivse kuulamise meetodid, nii a) suhte loomiseks, b) vajaliku info kogumiseks, kui ka c) mõjutamiseks läbirääkimistel:
   • Peegeldamine
   • Tõlgendamine
   • Õhutamine
    Kasutatavad meetodid: loeng, grupitööd, aktiivse kuulamise tehnikate harjutamine
 • Aktiivse kuulamise tehnikad jätkuvad…
  • Aktiivse kuulamise meetodid jätkuvad…
   • Kirjeldajate kasutamine
    Kasutatavad meetodid: loeng, grupitööd, aktiivse kuulamise tehnikate harjutamine
 • Mõjutamine suunavate küsimustega ja EI-taktikad
  • Suunavate küsimuste kasutamine teise poole mõjutamiseks. Kuidas neid küsimusi ette valmistada? Millised on tõhusad küsimuste tüübid? Milliseid vigu vältida?
  • EI- taktikad. JAH- taktikate nõrgad kohad müügis või teise poole mõjutamisel läbirääkimistel. Kuidas EI abil luua õhkkonda, saavutada kohest koostööhuvi ja avatust teie ettepanekutele.
  • E-mailiga läbirääkimised
  • Kokkuvõte ja koolituse lõpetamine
   Kasutatavad meetodid: loeng, grupitööd

Koolituse tulemusel osaleja:

 • teab, kuidas mõjutada teist poolt läbirääkimistel, hoides oma fookust just teise poole mõttemaailmas toimetamisel;
 • oskab kasutada aktiivse kuulamise meetodeid suhte loomiseks, info kogumiseks teise poole mõttemaailma kohta ning tema mõjutamiseks ja suunamiseks;
 • mõistab, kui oluline on mitte reeta nõrkusi ning kitsikuse puhul varjata seda läbirääkimistel;
 • teab, kuidas viia teine pool otsuseni luues tema pähe visioon lahendusest tema probleemile või vajadusele;
 • oskab kasutada argumentide asemel suunavaid küsimusi teise poole suunamiseks vajalikule tulemusele;
 • oskab oskusliku EI-taktika kasutamisega saavutada teise poole koostöövalmidust ja avatust ettepanekutele.

Koolitaja: 
Jakob Saks on ettevõtja ja eksportöör.
Koolitaja Jakob Saks on ettevõtja ja eksportöör ning olnud üle juba 20 aasta seotud läbirääkimistega. Ta on aidanud Taani ettevõtetel pidada koostööläbirääkimisi Eestis, töötades Taani Saatkonnas majandusnõunikuna; konsulteerinud Taani ettevõtete sisenemist lähiturgudele Taanis sealse Kesk- ja Väikeettevõtete Assotsiatsiooni juures töötades. Peale magistrikraadi omandamist Copenhagen Business School’is suundus ta ennast täiendama Venetsueelasse. Hiljem istus Jakob innovaatilise Eesti väiketootja NeoQi eest läbirääkimiste laua taga nii Araabia maades, Aasias kui ka Ladina-Ameerikas. Tema viieaastasesse Hispaanias töötamise perioodi mahtus nii DRV-Phytolab Group’i ekspordi juhtimine ligi 80-sse riiki maailmas, kus rahvusvahelised läbirääkimised olid tema jaoks igapäevane tegevus, kui ka Eesti ettevõtete eest seismine Hispaania turul. Alates 2005 suundus ta ettevõtlusesse, käivitades tänaseni ettevõtteid. Hetkel on tema peamiseks fookuseks maailmaturul toimetav innovaatilisi motospordi tooteid eksportiv Rabaconda.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Läbirääkimiste praktikum edasijõudnutele