Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Majandusaasta aruanne

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi ja informatsiooni majandusaasta aruande eesmärkidest, kujunemisest, osaleja oskab kursuse lõppedes koostada majandusaasta aruannet. 

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele.
Kuna majandusaasta aruandega võivad kõik soovijad tutvuda, tuleks aruannet kokku pannes mõelda koostatavale dokumendile kui oma ettevõtte parimale visiitkaardile.
Aastaaruandes kajastatav info peab olema objektiivne, õige ja õiglane, arusaadav ning andma selge ja ülevaatliku pildi osanikele endile kui ka kõrvalseisjale (näiteks potentsiaalsele äripartnerile) ettevõtte finantsseisundist, majandustulemustest, omakapitali muutustest ja rahavoogudest.

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud raamatupidajatele, kes soovivad oma teadmisi ja oskusi tööalaselt täiendada

Koolituse teemad:

  • Raamatupidamise aastaaruande eesmärk ja alusprintsiibid
  • Majandusaasta aruande osad
  • Juhtkonna hinnangud aastaaruandes
  • Tegevusaruande sisu ja põhilised finantssuhtarvud, mille kaudu ettevõtte majandustegevust hinnata

Koolitusel õpid:

  • mõistma majandusaasta aruande eesmärke
  • koostama majandusaasta aruannet arvudes (bilanss, kasumi- ja rahavoogude aruanne, põhivara muutused)
  • koostama majandusaasta aruande tekstilist osa (tegevusaruanne ning juhtkonna hinnangud majandusaastale)

Saadud teadmised ja oskused aitavad nii raamatupidajal kui ettevõtjal paremini mõista ettevõtte finantside juhtimist.

Koolitaja:
Aino Vooro, tegevraamatupidaja ning maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent.
Aino on kogemustega koolitaja, lisaks on ta kirjutanud raamatu “Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises”, raamatupidamis- ja maksundusportaalis on avaldatud tema artikkel “Omahinna arvestamine põllumajanduses” ning on aidanud koostada juhendmaterjali alustavale põllumajandustootjale ja noortalunikule “Alustava põllumajandustootja ABC”

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Majandusaasta aruanne