Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Meeskonna juhtimine ja liidriroll

Koolitusprogramm esmatasandi- ja keskastmejuhtidele.
Kas oled valmis oma juhtimisoskuseid järgmisele tasemele viima? Oled alles oma juhtimistee alguses või on sul juba kogemusi, aga tahad olla veel parem? Oled sa juht, kes tunneb, et suudaks saavutada rohkem? Siis on see koolitusprogramm just Sulle!

Koolitus Meeskonna juhtimine ja liidriroll keskendub juhtimise põhialuste ja liidriomaduste õpetamisele ning nende rakendamisele praktikas. Koolitus hõlmab mitmeid olulisi teemasid, sealhulgas juhtimise alused, juhi rolli ja vastutust, erinevad juhtimisstiile, kommunikatsiooni olulisust ning liidrirolli määratlust. Tähtsal kohal on isikliku visiooni loomine ja jagamine ning oma meeskonna motiveerimine.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud nii esmatasandi juhtidele, kes soovivad omandada juhtimise põhialuseid, kui ka keskastme juhtidele, kes soovivad oma oskusi täiendada ja ajakohastada.

Koolitusel osalemise eeldused: Baasteadmised organisatsioonide struktuurist ja toimimisest ning soov ja valmisolek aktiivselt osaleda praktilistes harjutustes ja aruteludes. Motiveeritus õppida ja olla pühendunud oma juhtimisoskuste arendamisele.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele laiapõhjaline arusaam juhtimise alustest ja liidrirolli tähtsusest organisatsiooni juhtimisel ning varustada neid praktiliste oskustega, mis võimaldavad neil olla igapäevaselt tõhusad ja inspireerivad juhid.

Koolituse sisu:

 1. Päev: Juhtimise alused ja juhi roll organisatsioonis
  • Juhtimise alused ja tähtsus
  • Juhi roll ja vastutus
  • Juhtimisstiilid
  • Kommunikatsiooni olulisus
 2. Päev: Liidriroll ja meeskonna juhtimine
  • Liidrirolli määratlus
  • Liidri omadused ja oskused
  • Visiooni loomine ja jagamine
  • Meeskonna motiveerimine
  • Konfliktid – ennetamine ja lahendamine
 3. Päev: Praktilised harjutused ja juhtumianalüüsid
  • Rollimängud ja simulatsioonid
  • Grupitööd -ja juhtumianalüüsid
  • Personaalse tegevuskava loomine
  • Koolituse kokkuvõte ja tagasiside,

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • mõistab juhtimise olemust  ja juhi tähtsust organisatsiooni edu saavutamisel; 
 • oskab rakendada erinevaid juhtimisstiile vastavalt olukorrale ja organisatsiooni vajadustele; 
 • oskab hinnata suhtlemisoskuse olulisust juhi ja meeskonna suhete tugevdamisel;
 • tunneb liidriomadusi ja -oskuseid ning oskab neid rakendada praktikas; 
 • oskab ära tunda ja lahendada konflikte; 
 • oskab motiveerida meeskonda saavutama ühiseid eesmärke. 

Koolitaja:
Jaan Vaabel Jaani koolitajakarjäär sai alguse juba 2003. aastal. Tema peamisteks koolitusvaldkondadeks on Microsoft Office põhiprogrammid (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access ja OneNote), aga samuti vabavaralised kontoritarkvara lahendused (OpenOffice, LibreOffice). Lisaks jagab Jaan meelsasti kogemust, kuidas hästi esineda.
Jaani võib ilma kahtluseta nimetada Eesti parimaks Office´ i koolitajaks, sest lisaks laialdastele teadmistele ja oskustele on ta klassi ees alati energiline, positiivne, hea huumorimeelega ja abivalmis. Ta suudab õppijate probleeme ja muresid näha just nende vaatepunktist ning tänu sellele suudab ta väga hästi koolitusteemat lahti rääkida ja selgeks teha, kasutada õiget tempot, rääkida asjadest lihtsalt ja arusaadavalt. Jaan on oma õppijate jaoks alati olemas, püüab neid täiendavalt motiveerida ja julgustab ise proovima.

Koolituse lõpetamise tingimused: Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (arutelud, rollimängud, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • õppematerjale;
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust, kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Nordic Koolitus OÜ - praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Meeskonna juhtimine ja liidriroll