Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

MS Excel – esimesed sammud

Koolitusel alustatakse Exceli tutvustusest ning õpitakse esialgu tundma töökeskkonda, toimimise loogikat ning peamisi töövahendeid. Kõike õpitut rakendatakse ka kohapeal praktikasse, täites nii ühiselt kui ka iseseisvalt erinevaid harjutusi. Koolituse käigus saab õppija praktilised oskused, kuidas igapäevaselt elementaarsel tasemel tabelitega tööd teha. Koolitus on ka eelduseks Exceli edasijõudnute koolituse läbimisele.

MS Excel on üks populaarsemaid kontoritarkvarasid maailmas. Kui Sul on vaja oma töös luua tabeleid, koguda, võrrelda ja analüüsida erinevaid andmeid, siis on Excel selleks suurepärane abimees. Algtasemel Exceli tundmine aitab väga paljudel ametikohtadel tööga paremini toime tulla ning ta on väärt abimees ka koduse eelarve pidamisel. Exceli algtaseme kursus annab Sulle esmased oskused Excelis toimetamiseks või aitab meelde tuletada juba varem õpitut.

Sihtgrupp: Kõik, kellel on arvuti kasutamise kogemus ja kes soovivad tundma õppida tabelarvutuse programmi MS Excel võimalusi ning harjutada nippe ja trikke, mis aitavad säästa aega ja vaeva ning suurendada töö efektiivsust.

Koolituse maht on 18 akadeemilist tundi, mis kõik on auditoorse ja praktilise töö tunnid (3 päeva).

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Esmased arvutikasutamise oskused. Kasuks tuleb arvuti ja hiire kasutamise kogemus, interneti kasutamine jne. Eelnev kogemus Exceli kasutamisel ei ole vajalik. Sobib hästi ka kõigile neile, kellel on varasem töötamise kogemus, kuid on pikalt Excelist eemal olnud.

Koolituse eesmärk on anda vajalikud algteadmised ja praktilised oskused Exceli tabelitega töötamisel, omandada peamised oskused Exceli lihtsamate funktsioonide kasutamisel. Eesmärk on võimaldada peale koolituse läbimist iseseisvalt Excelis tööd teha, samas ka juba tehtavat tööd efektiivsemaks ja kiiremaks muuta. Osalejad saavad läbi praktiliste harjutuste oskused tabelite koostamiseks, andmete sisestamiseks ja vormindamiseks. Õpitakse tundma lihtsamate valemite ja funktsioonide kasutamist. Samuti on koolituse eesmärgiks tutvustada uusi ja põnevaid meetodeid, muid kasulikke töövahendeid ja erinevaid nippe-trikke igapäevatöö lihtsustamisel.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus Excelisse.
  • Üldteadmised ja töökeskkonna tutvustus.
  • Töö töölehtedega ja lahtritega.
  • Andmete sisestamine, muutmine ja salvestamine.
  • Erinevate andmetüüpide tutvustamine ja töösse rakendamine, lahtrite vormindamine ja kategooria valimine.
  • Vormingute eemaldamine.
 • Lahtrite kujundamine ja vormindamine.
  • Tabeli loomine ja vormindamine automaattabelina, lihtsamad andmekujunduse tehnikad.
 • Arvutamine ja funktsioonid.
  • Valemite koostamine (jagamine, korrutamine, liitmine, lahutamine) ja kopeerimine, lahtri aadresside kasutamine arvutustes.
  • AutoSum funktsioonide kasutamine.
 • Tabelis olevate andmete sorteerimine ja filtreerimine.
  • Automaatfilter ja kohandatud filter.
  • Paanide külmutamine ja töölehe lõikamine (Split).
 • Lihtsamate diagrammide kasutamine ja kujundamine.
  • Andmete lisamine diagrammi.
  • Diagrammi tüübi muutmine ja kustutamine.
 • Lehekülje seadistamine – suuruse ja suuna muutmine, päiste ja jaluste lisamine, leheküljenumbrite lisamine.
 • Töölehtede ja tabelite printimine.
  • Printimise eelvaade, kohandamise valikud, lehekülje häälestus, salvestamine PDF-ks.

Koolitus on praktiline, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi harjutusülesannete lahendamisel.

Koolituse lõpetamisel osaleja:

 • tunneb Exceli töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
 • oskab luua uut faili ja avada olemasolevaid;
 • oskab luua uut töölehte, sisestada ja vormindada andmeid;
 • tunneb erinevaid andmetüüpe, oskab lisada ja eemaldada vormindust;
 • oskab luua lihtsamaid tabeleid ja kasutada valmis tabeleid;
 • oskab tabeleid kujundada ja vormindada;
 • oskab luua valemeid ja kasutada AutoSum funktsioone;
 • oskab koostada ja muuta diagrammi;
 • oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt tabelite väljatrükki.

Koolitaja:
Kadi Tamm
Kadi on arvutikoolitaja alates 2004 aastast. Koolitab MS Office kontoritarkvara (Excel, Word, PowerPoint) ning arvutigraafika (Photoshop, Illustrator, Inkscape, GIMP) teemadel.
Sertifikaadid ja tunnistused: Andragoogi (ehk täiskasvanute koolitaja) kutse 6. tase

Madis Roosalu
Madise koolitajakarjäär sai alguse aastal 2001. Tema peamiseks valdkonnaks on erinevad Office´i kasutajakoolitused ja Adobe kursused, kuid ta tunneb ennast mugavalt kõikides tänapäevastes operatsioonisüsteemides ning koolitab ka Linuxi ja Mac OS X kasutajaid. Madisel on töökogemus veebidisaineri ja programmeerijana, ta on olnud süsteemiadministraator; veebiadministraator, programmeerija, disainer; samuti on olnud vastutav IT süsteemide (riist- ja tarkvara) hoolduse ja hangete eest.
Sertifikaadid ja tunnistused:
– Microsoft Certified Professional
– Apple Certified Support Professional 10.6.

Riina Reinumägi on koolitajana tegutsenud üle 20 aasta. Põhikohaga õpetab TalTech Tartu kolledži ja Tartu Ülikooli tudengeid ning töötajaid.
Riina omab täiskasvanute koolitaja kutse 6. taset.
Pikkade koolitusaastate tulemusena on välja andnud mitu käsiraamatut nii Wordi, Exceli kui ka PowerPointi kasutajatele. Koolitajana on Riina sõbralik ja abivalmis, katsub arvestada kõikide osalejate tempo ja soovidega; oskab keerulisi probleeme lihtsalt selgitada ning seob kõik koolitusteemad praktiliste näidetega.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • õppematerjale (MS Excel – esimesed sammud käsiraamatut pdf kujul);
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Nordic Koolitus OÜ - praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

MS Excel – esimesed sammud