Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ms office 365 jätkukursus

Eesmärgiks on tutvustada keerulisemaid programmide võimalusi ja näidata efektiivseid lahendusi vajalike tööde tegemiseks. Kursuse lõpus tehakse töö, mis eeldab koolitusel käsitletud teemade tundmist.

Koolituse sihtgrupp:
Kursus on mõeldud neile kes kasutavad igapäevatöös MS Office programme ja omavad teadmisi põhikursusel käsitletavatest teemadest.

Õppe alustamise tingimused: Vajalikud elementaarsed arvuti kasutamise oskused ja põhiteadmised MS Office programmidest.

Kursus kestab: 50 akadeemilist tundi: millest 26 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 24 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Koolituse sisu:

 • Pika teksti kirjutamise alused
 • Otsimine ja asendamine
 • Piltide ja tabelite kasutamine dokumendis
 • Laadide kasutamine
 • Sektsioonid ja numeratsioonid
 • AutoCorrect häälestus
 • Sisukorra loomine, joonealused märkused.
 • Viitamine ja allikate käsitlus
 • Ristviited
 • Otstarbekad võtted trükiste kujundamisel.
 • Tabelarvutus
  • Erinevat tüüpi andmete sisestamine ja importimine
  • Valemite loomine, ülevaade, näited
  • Funktsioonide kasutamine SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT.
  • Loogikafunktsioonid
  • Otsingu ja viitefunktsioonid
 • Nimede määratlemine ja valemites kasutamine
 • Kuupäev ja kellaaeg
 • Statistika
 • Diagrammid
 • Failiteisendus ja ühilduvus
 • Andmetabelid
  • Andmete filtreerimine, sortimine ja tingimuslik vormindamine
  • Risttabelid
  • Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
  • Koolituse läbi viimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas täiendusi.
 • Esitlus
  • Juhtslaidide kasutamine
  • Multimeedia elementide kasutamine
  • Oma põhjade loomine
  • Tüüpilised vead esitluste loomisel

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.
Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • Saab hakkama Windows 10 ja Windows 11 operatsioonisüsteemidega
 • Oskab kasutada Windows 11 operatsioonisüsteemi uusi võimalusi.
 • Oskab hoida kokku aega ja oskuslikult kasutada otsingusüsteeme
 • Saab hakkama pikemate tekstide koostamisega.
 • Oskab kasutada laade.
 • Oskab kasutada viiteid ja allikaid.
 • Saab hakkama ristviidete loomisega.
 • Omab ettekujutust efektiivsetest töövõtetest kiirema tulemuse saavutamiseks.
 • Oskab importida tabelarvutusprogrammi andmeid ja saab hakkama nende korrektse käsitlemisega
 • Omab teadmisi erinevatest lahendustest andmete käsitlemisel.
 • Saab hakkama andmetabelite loomisega ja oskab paika panna tabelile vajaliku struktuuri
 • Oskab kasutada loogikafunktsioone, otsingu ja viitefunktsioone.
 • Saab hakkama oma esitluspõhja loomisega.
 • Oskab kasutada vajalikke multimeedia elemente esitluste loomisel.
 • Omab teadmisi tüüpilistest vigadest esitluste loomisel

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

 • Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.
 • Eksamitöö edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja:
Kalle Kivi
Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Kontoritarkvara, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerid. Informaatika. Kooltuskogemus aastast 1992

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Omis Õppekeskus on üks vanemaid arvutikoolitusi läbiviivaid õppekeskuseid Eestis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ms office 365 jätkukursus