Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

MS Word – esimesed sammud

Koolitusel alustatakse Wordi tutvustusest ning õpitakse esialgu tundma töökeskkonda, toimimise loogikat ning peamisi töövahendeid. Kõike õpitut rakendatakse ka kohapeal praktikasse, täites nii ühiselt kui ka iseseisvalt erinevaid harjutusi. Koolituse käigus saab õppija praktilised oskused, kuidas igapäevaselt elementaarsel tasemel dokumentidega tööd teha. Koolitus on eelduseks Wordi edasijõudnute koolituse läbimisele.

Koolituse käigus luuakse alus oskustele, millega on koheselt võimalik Wordis tööd alustada, vormistada lihtsamaid dokumente, lisada erinevaid objekte ning teostada korrektset väljaprinti. Lisaks saad kogu koolituse vältel asjakohaseid nõuandeid ning näpunäiteid, kiirklahve ning otseteid, millega oma Wordi kasutamise oskusi veelgi rikastada.

Sihtgrupp: Kõik, kes soovivad tundma õppida tekstitöötluse programmi MS Word võimalusi.

Koolituse eesmärk on anda vajalikud algteadmised ja praktilised oskused dokumentide loomiseks MS Wordis. Osalejad saavad läbi praktiliste harjutuste oskused erinevate dokumentide koostamiseks ning õigesti vormistamiseks. Õpitakse erinevate objektide (sh pildid, tabelid, kujundid) dokumenti lisamist ja muutmist ning dokumendi väljaprindiks ettevalmistamist.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): esmased arvutikasutamise oskused, kasuks tuleb arvuti ja hiire kasutamise kogemus, interneti kasutamine jne. Eelnev kogemus Wordi kasutamisel ei ole vajalik. Sobib hästi ka kõigile neile, kellel on varasem Wordiga töötamise kogemus, kuid on vahepeal pikemalt arvutist eemal olnud.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus ja peamiste töövahenditega tutvumine.
  • Programmi avamine ja sulgemine, dokumentide avamine ja salvestamine.
  • Wordi mallide tutvustus ja dokumendi loomine nende põhjal.
 • Teksti ja lõigu vormindamine.
  • Erinevate kujundusstiilide kasutamine.
  • Joonduste kasutamine.
  • Number- ja täpploetelud.
 • Piltide ja jooniste lisamine dokumenti.
  • Tabelite lisamine ja muutmine, kujundamine ja paigutamine dokumendis.
  • Muude objektide lisamine.
 • Dokumendi printimiseks ette valmistamine.
  • Õigekirja kontroll.
  • Lehekülje häälestus.
  • Printimise eelvaade.
  • Printeri leidmine ja lisamine.
  • PDF-printeri kasutamine.
 • Postitused.

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • tunneb Wordi töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
 • oskab luua uut Wordi faili ja avada olemasolevaid;
 • oskab luua ja vormistada uusi dokument;
 • oskab luua uut dokumenti malli põhjal;
 • teab peamisi tekstitöötluse võimalusi ja oskab teostada õigekirja kontrolli:
 • oskab dokumendis olevaid tekste ja lõike vormindada;
 • oskab dokumenti lisada pilte ja tabeleid;
 • oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt dokumendi väljatrükki.

Koolitaja:
Madis Roosalu
Madise koolitajakarjäär sai alguse aastal 2001. Tema peamiseks valdkonnaks on erinevad Office´i kasutajakoolitused ja Adobe kursused, kuid ta tunneb ennast mugavalt kõikides tänapäevastes operatsioonisüsteemides ning koolitab ka Linuxi ja Mac OS X kasutajaid. Madisel on töökogemus veebidisaineri ja programmeerijana, ta on olnud süsteemiadministraator; veebiadministraator, programmeerija, disainer; samuti on olnud vastutav IT süsteemide (riist- ja tarkvara) hoolduse ja hangete eest.
Sertifikaadid ja tunnistused:
– Microsoft Certified Professional
– Apple Certified Support Professional 10.6.

Või

Kadi Tamm
Koolitaja
MS Office kontoritarkvara (Excel, Word, PowerPoint)
Arvutigraafika (Photoshop, Illustrator, Inkscape, GIMP)
Andragoogi (ehk täiskasvanute koolitaja) kutse 3. tase
Arvutikoolitaja alates 2004 aastast

või

Mirell Lattik
Mirell alustas tööelu noorsootöötajana, kuid sujuvalt sai üle mindud andragoogiks. Täiskasvanute koolitajana on töötanud alates 2016. aastast. Koolitusvaldkond on peamiselt kontoritarkvara (MS Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, LibreOffice).
Sertifikaadid ja tunnistused: Täiskasvanute koolitaja, tase 6

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • õppematerjale (MS Word käsiraamatut pdf kujul);
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Nordic Koolitus OÜ - praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

MS Word – esimesed sammud