Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Muutuste juhtimise koolitus – praktilised tööriistad

Miks 70% organisatsioonide poolt läbiviidud muutustest ebaõnnestuvad?
Muutuste juhtimise koolitus aitab organisatsiooni erineva taseme juhtidel planeerida muudatusi ja varustab praktiliste tööriistadega muutuste sujuvaks elluviimiseks.

Ühiskondlikud muutused ei ole olnud kunagi nii kiired kui praegu. Enamus organisatsioone toimetab pideval muutuste lainel. Samas näitavad läbiviidud uuringud, et umbes 70% organisatsioonide poolt ettevõetud muutustest ebaõnnestuvad. Mitmed juhid on kogenud, kuidas isegi positiivsetele muutustele tekib vastasseis või kuidas muutused on muidu laitmatult töötava organisatsiooni viinud kriisi. Miks? Põhjused koonduvad ühte – inimesed ei tule muutustega kaasa ja tekib vastasseis.

Muutuste juhtimine on teadlik protsess, mis tegeleb mitte ainult uue elukorralduse tehnilise läbiviimisega, vaid ka töötajate hoiakute, käitumise ja normidega. Muutuste juhtimiseks on vaja mõista töötajate motivatsiooni- ja otsustusprotsesse ning kuidas muudatus töötajaid mõjutab. Sestap ei piisa tihtipeale ümberkorralduse teavitusest, vaja on süsteemsemat ja inimestega arvestavat lähenemist.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade muutuste juhtimise olemusest ja selle planeerimise erinevatest mudelitest. Koolitus aitab osalejatel mõista vastasseisu põhjuseid ning õppida teadlikult disainima terviklikku ja sujuvat protsessi, mille tulemuseks on kogu ettevõtte töötajate kaasalöömine muutuste elluviimises.

Muutuste juhtimise koolituselt saab rohkelt praktilisi ideid ja võtteid muutuste läbiviimiseks, selle kommunikeerimiseks ning vastasseisu vältimiseks ja lahendamiseks. Koolitus keskendub eelkõige töötajatele, nende käitumise ümberkujundamisele ja uue käitumise kinnistamisele.

Sihtgrupp. Koolitusele on oodatud:

 • nii tipp- ja keskastmejuhid, kelle tööülesannete hulka kuulub erinevate muudatuste läbiviimine kui
 • kõik teised, kes puutuvad kokku muutuste juhtimisega oma organisatsioonis või ka ühiskonnas laiemalt või
 • kellel on huvi antud teema vastu.

Kursusel õpitu elluviimiseks tulevad kasuks projektijuhtimise oskused ja teadmised.

Koolituse sisu:

 • Muutuste olemus ja planeerimine
  • Mis on muutused, miks ja kuidas neid planeerida
  • Erinevad muutuste juhtimise mudelid (Kotteri mudel, Lewini mudel, ADKAR mudel, Muutuste Teooria)
   Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused
 • Muutuste vastuseisu põhjused
  • Muutuste vastuseisu põhjused ja faasid
  • Kübler-Ross mudel
  • Heuristikute otseteed tööriistana
  • Käitumise sotsiaalsed praktikad
   Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused
 • Muutuste juhtimine
  • Käitumise ja otsustamise mõjutamise viisid
  • Muutuste kommunikatsioon (Cialdini mudel)
  • Nügimine, selle liigid, näited
  • Muutuste disain
   Kasutatavad meetodid: loeng, grupiarutelu, interaktiivsed tegevused
 • Muutuste juhtimise praktikum
  • Muutuste juhtimise disain juhtumite põhiselt
   Kasutatavad meetodid: grupitöö, arutelu, reflektsioonid

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, kuidas planeerida muutuseid organisatsiooni siseselt ja väliselt ning oskab kasutada selleks erinevaid tööriistu
 • Oskab kaardistada muutustest mõjutatud sihtrühmi ja planeerida vastavalt sellele kommunikatsiooni
 • Teab, miks tekib muutustele vastasseis ja teab võtteid, kuidas neid ennetada või lahendada vastasseisu  tekkimisel
 • Teab ja oskab kasutada erinevaid võtteid muutuste edukaks elluviimiseks.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

 • Koolitus sisaldab loengut koos rohkete praktiliste näidetega, arutelusid, grupitööd ja individuaaltööd.
 • NB! Palume koolitusele kaasa võtta oma arvuti. Arvuti puudumisel palume võtta ühendus meili teel info@koolitus.ee (hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust).

Koolitaja:
Anneli Ohvril
Anneli on enam kui 20 aastase kogemusega suure ühiskondliku mõjuga muutuste eestvedaja ning koolitaja. Seni suurim projekt juhtida on olnud Maailmakoristus, mis 2019. aastal kaasas 21 miljonit inimest 180-st riigist. Lisaks sellele on tema kontol lugematu hulk erinevaid keskkonna- ja muid muutuste juhtimise projekte Eestis. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis majandusmagistri kraadi turunduse erialal ja sotsiaalteaduste magistrikraadi muutuste juhtimisest ühiskonnas.

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist;
 • lõunasööki;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • värskeid puuvilju.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Muutuste juhtimise koolitus – praktilised tööriistad