Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine

Koolituse eesmärk on viimase aja kohtupraktika põhjal tutvustada, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada, kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu.

Sihtrühm:
eraisikud; investorid; kinnisvaraarendajad; kinnisvaramaaklerid; korteriühistud.

Koolitus annab vajalikke teadmisi kinnisasja müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks. Muu hulgas saab teada:

 • mida ostja ja müüja peavad kinnisasja müügilepingut sõlmides tähele panema;
 • kes peab tõendama puuduse olemasolu;
 • millal ja kuidas esitada kinnisasja puudusega seotud nõudeid;
 • millistel juhtudel on võimalik kinnisasja müügilepingust taganeda või alandada ostuhinda;
 • kas lärmakas naaber on müügilepingu tingimus, mis võimaldab müügilepingust taganeda või esitada muid nõudeid.

Koolituse sisu:

 • Müüja ja ostja seadusest tulenevad õigused ja kohustused
 • Lepingueseme lepingutingimustele mittevastavus
  • Müügikuulutusele mittevastavus
  • Müügilepingule mittevastavus, sh valmimata ehitise puhul
  • Varjatud puudus ja oluline puudus
  • Puuduse olemasolu tõendamine
 • Puudustest teavitamise kord
  • Puudustest teavitamise tähtaeg
  • Teate sisu
  • Puuduste kõrvaldamise nõude esitamine
  • Nõude esitamise tähtaeg
 • Muud õiguskaitsevahendid
  • Lepingust taganemine
  • Hinna alandamine
  • Leppetrahv
  • Kahjunõue
 • Müügigarantii
  • Müügigarantii sisu
  • Garantiikokkulepe
  • Garantiist tulenevate nõuete esitamine
 • Erisused tarbija puhul
 • Kohtupraktika

Õpiväljundid:

 • Koolitusel osaleja oskab pöörata tähelepanu ostu-, müügilepingus punktidele, mis reguleerivad ehitise puuduste korral ja garantiiperioodil probleemide lahendamist.
 • Koolitusel osaleja teab kuidas tõestada ehitise puudusi ja kes seda peab tegema.
 • Koolitusel osaleja saab aru mida tähendab müügigarantii ja kuidas esitada garantii nõudeid.
 • Koolitusel osaleja on kursis viimase aja kohtupraktikaga mis käsitleb ehitiste puudusi ja garantiiperioodi nõudeid.

Koolitaja:
Martina Proosa
on pikaajalise ja mitmekülgse kogemusega jurist, kes on viimased üheksa aastat tegutsenud ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas.
Valdkonna põhjalikumaks tundmiseks vajalikke kogemusi on lisanud töö advokaadibüroos Teder Law, Glikman, Alvin & Partnerid, õiguskantsleri nõunikuna ja siseministeeriumi planeeringute osakonna juhatajana. Martina Proosa on esindanud kohtuvaidlustes eraisikuid, riiki ja kohalikke omavalitsusi.
Martina Proosa on käsiraamatu “Uus ehitusseadustik ja ehitamine” autor.

Lisainfo:

 • Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale.
 • Koolitusel saab vabal valikul osaleda kas koolitusklassis aadressil Tulika 19 või osaleda samal ajal veebikeskkonnas Zoom.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine