Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ohutu töökeskkonna korraldus ja ohutegurite maandamine

Eesmärk: Anda teadmised ohutu töökeskkonna korralduse kohta ettevõttes ning ülevaade töökeskkonnas esinevate ohutegurite ja nende maandamise viisidest.

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Sihtrühm: Inimesed, kellel on tööalane kokkupuude töökeskkonna korraldusega või huvi töökeskkonna aspektide vastu, ettevõtte keskastme juhid, töökeskkonnaspetsialistid.

Koolituse sisu:

 • Töökeskkonna korralduse alused
 • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
 • Ohutu töökeskkonna loomine, hoidmine ja koostöö tööandjaga
 • Ohutegurite väljaselgitamise meetodid ja hindamine
 • Ohtude maandamise vahendid ja/või tegevused

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • omab teadmisi ettevõttes ohutu töökeskkonna korralduse aluste kohta;
 • teab töökeskkonnas esinevate ohutegurite kategooriaid ning nende väljaselgitamise meetodeid ja hindamissüsteeme;
 • suudab hinnata igapäevases tööelus ohuolukordi ja oskab leida ohuteguri kategooriast lähtuvalt ohu maandamise vahendi või tegevuse;
 • teeb aktiivset koostööd ettevõtte töökeskkonnaspetsialistiga ohuolukordade märkamisel ja teavitamisel.

Õpikeskkond: kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: õppe käigus toimuvad rühmatööd, diskussioonid ja praktiline näitlikustamine.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 tundi: kuulamisülesanded, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm. E-õpe: veebiloeng reaalajas 4 tundi ja iseseisev töö 30 minutit.

Hindamiskriteeriumid: positiivseks soorituseks 50% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui sooritati test positiivselt. Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst. E-õppe korral tunnistus, kui õppija täitis iseseisva töö ja tõend, kui võttis osa õppetööst.

Koolitaja:
Heli Ann Jõesoo
Töötervishoiu ja tööohutuse alase tegevuse eestvedaja ja koolituste läbiviija alates 2017. aastast.
Haridus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervisedenduse eriala

 • Pädevused:
  • Reiting Koolituskeskus, täiskasvanute koolitaja (andragoogi kutse omandamisel)
  • RA Koolitused, tööohutusalane täiendõpe
  • Bi-Info Grupp OÜ Arendus ja Karjäärikeskus Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes
  • TEN-TEAM OÜ Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe
 • Kogemus:
  • 2017 – … Stell Eesti AS, töökeskkonnaspetsialist, ettevõtte töötajate ja klientide koolitamine, töökeskkonna ohutegurite hindamine Stelli klientide objektidel, objektipõhiste ohutegurite kaartide koostamine
  • 2016 – 2017 Tallinna Heleni Kooli tervisenõukogu esinaine
  • 2003 – 2016 erinevate ettevõtete töökeskkonnaspetsialist

Jaanika Tõnnisson
Kvaliteedijuhtimise alane kogemus Eesti ja rahvusvahelistes suurettevõtetes aastast 2000.
Haridus: Tallinna Ülikool, pedagoogika ja psühholoogia

 • Pädevused:
  • Juhtimissüsteemi konsultant 2018.aastal
  • Juhtimissüsteemide audiitor 2007.aastal
  • Eesti Turismiettevõtete Kvaliteediprogrammi välishindaja 2009.aastal
  • Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna assessor 2000-2001.aastal
 • Valdkonna kogemus
  • 2007 – … Stell Eesti AS, kvaliteedijuht
  • 2007-2007 Metrosert AS, juhtimissüsteemide audiitor
  • 2000-2007 Teho AS, kvaliteedi- ja personalijuht
  • Osalemine erinevate juhtimissüsteemide (ISO 9001, 14001, 45001) ülesehitamisel ja juurutamisel teenindusvaldkonna ettevõtetes, sh rahvusvahelises suurettevõttes
  • Osalemine koolitajana Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus SA poolt korraldatavatel Rohelise Kontori koolitustel nii avaliku sektori ettevõtetele kui äriettevõtetele

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ohutu töökeskkonna korraldus ja ohutegurite maandamine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.