Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ohutu töökeskkonna korraldus ja ohutegurite maandamine

Eesmärk: Anda teadmised ohutu töökeskkonna korralduse kohta ettevõttes ning ülevaade töökeskkonnas esinevate ohutegurite ja nende maandamise viisidest.

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Sihtrühm: Inimesed, kellel on tööalane kokkupuude töökeskkonna korraldusega või huvi töökeskkonna aspektide vastu, ettevõtte keskastme juhid, töökeskkonnaspetsialistid.

Koolituse sisu:

 • Töökeskkonna korralduse alused
 • Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
 • Ohutu töökeskkonna loomine, hoidmine ja koostöö tööandjaga
 • Ohutegurite väljaselgitamise meetodid ja hindamine
 • Ohtude maandamise vahendid ja/või tegevused

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • omab teadmisi ettevõttes ohutu töökeskkonna korralduse aluste kohta;
 • teab töökeskkonnas esinevate ohutegurite kategooriaid ning nende väljaselgitamise meetodeid ja hindamissüsteeme;
 • suudab hinnata igapäevases tööelus ohuolukordi ja oskab leida ohuteguri kategooriast lähtuvalt ohu maandamise vahendi või tegevuse;
 • teeb aktiivset koostööd ettevõtte töökeskkonnaspetsialistiga ohuolukordade märkamisel ja teavitamisel.

Õpikeskkond: kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: õppe käigus toimuvad rühmatööd, diskussioonid ja praktiline näitlikustamine.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 4 tundi: kuulamisülesanded, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm. E-õpe: veebiloeng reaalajas 4 tundi ja iseseisev töö 30 minutit.

Hindamiskriteeriumid: positiivseks soorituseks 50% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui sooritati test positiivselt. Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst. E-õppe korral tunnistus, kui õppija täitis iseseisva töö ja tõend, kui võttis osa õppetööst.

Koolitaja:
Heli Ann Jõesoo
Töötervishoiu ja tööohutuse alase tegevuse eestvedaja ja koolituste läbiviija alates 2017. aastast.
Haridus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervisedenduse eriala

 • Pädevused:
  • Reiting Koolituskeskus, täiskasvanute koolitaja (andragoogi kutse omandamisel)
  • RA Koolitused, tööohutusalane täiendõpe
  • Bi-Info Grupp OÜ Arendus ja Karjäärikeskus Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes
  • TEN-TEAM OÜ Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe
 • Kogemus:
  • 2017 – … Stell Eesti AS, töökeskkonnaspetsialist, ettevõtte töötajate ja klientide koolitamine, töökeskkonna ohutegurite hindamine Stelli klientide objektidel, objektipõhiste ohutegurite kaartide koostamine
  • 2016 – 2017 Tallinna Heleni Kooli tervisenõukogu esinaine
  • 2003 – 2016 erinevate ettevõtete töökeskkonnaspetsialist

Jaanika Tõnnisson
Kvaliteedijuhtimise alane kogemus Eesti ja rahvusvahelistes suurettevõtetes aastast 2000.
Haridus: Tallinna Ülikool, pedagoogika ja psühholoogia

 • Pädevused:
  • Juhtimissüsteemi konsultant 2018.aastal
  • Juhtimissüsteemide audiitor 2007.aastal
  • Eesti Turismiettevõtete Kvaliteediprogrammi välishindaja 2009.aastal
  • Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhinna assessor 2000-2001.aastal
 • Valdkonna kogemus
  • 2007 – … Stell Eesti AS, kvaliteedijuht
  • 2007-2007 Metrosert AS, juhtimissüsteemide audiitor
  • 2000-2007 Teho AS, kvaliteedi- ja personalijuht
  • Osalemine erinevate juhtimissüsteemide (ISO 9001, 14001, 45001) ülesehitamisel ja juurutamisel teenindusvaldkonna ettevõtetes, sh rahvusvahelises suurettevõttes
  • Osalemine koolitajana Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus SA poolt korraldatavatel Rohelise Kontori koolitustel nii avaliku sektori ettevõtetele kui äriettevõtetele

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ohutu töökeskkonna korraldus ja ohutegurite maandamine