Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Oskuslik otsustamine

Kuidas saavutada kontroll oma otsuste üle ja tõsta nende kvaliteeti?

On vaid kaks asja, mis elu- ja töökäiku määravad: kuidas me otsustame ja kuidas meil veab. Vedamine ei ole meie kontrolli all: õnn vahel naeratab, vahel veab viltu. Aga otsused on meie teha. Kas me teame kui head on meie otsused? Hea otsus vähendab meie sõltuvust vedamisest.

Sageli me usaldame mingi tähtsa otsuse puhul liigselt oma vaistu ja mõnikord kaalume ülemäära kaua asjade üle, kus otsusest sõltub tegelikult vähe. Mõnikord ei märkagi, et oleme otsuse sisimas teinud ega ole seetõttu valmis kaaluma alternatiive ning riske vaid otsime oma “kinnisideele” kinnitust. Juhtub ka, et me ei ole teadlikud põhjustest, miks me mingi otsuse tegime: kas hetkelise uljuse, valesti tõlgendatud info või halva tuju tõttu. Probleem on selles, et mõtlemise-, otsustamise- ja tajumise vigu on enda juures raske avastada. Esiteks juba sellepärast, et hindame oma otsuseid alati “tagantjärgi tarkusega”, tulemuste põhjal. Ja siis tundub, et asi pidigi nii minema nagu läks. Ei aita ka erakordne taiplikkus – mõnikord võib see koguni segada, sest tark inimene ju ei eksi kunagi ning põhjendab alati ära, miks tal õigus on. Kas julgeme endale esitada väljakutse?

Koolituse eesmärk on suurendada teadlikkust oma otsustamise tagamaade kohta ja õppida rakendama otsustamise tehnikaid, mis aitavad nii isiklikke kui tööalaseid otsuseid paremaks teha.

Koolitusele on oodatud need juhid ja spetsialistid, kellele pakub huvi ja naudingut keeruliste teemade lahkamine, kes on valmis nii enda kui teiste vigade avastamise üle rõõmustama. Kriitika enda mõtlemise suhtes võib meeldivalt üllatada ja lisada argumenteeritud enesekindlust.

Kasu on kõigile neile, kes peavad langetama otsuseid nii üksi kui meeskonnaga, praegustele ja tulevastele juhtidele kes tahavad ja julgevad teritada koos oma inimestega pilku ja meelt.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas tahaksid teada, kui palju ja kuidas on võimalik valeotsuseid vältida või neid õigemaks muuta?
 • Kas tahaksid teada, kuidas paremini otsustada olukordades, kus on palju määramatust?
 • Kas oled valeotsuse tegemist kahetsenud ning mõelnud, miks ignoreerisid otsuse tegemise ajal olemasolevaid infokilde?
 • Kas tahaksid ette teada seda, mida tavaliselt tähele ei pane enne kui tagantjärgi tundub iseenesest mõistetav?

Programm:

 1. Päev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:30 Otsuste kaalu määramine: kuidas otsustamist tõhusamaks muuta
   • Tutvumine, soojendus ja sissejuhatus valdkonda, probleemi sõnastamine
   • Teatud liiki otsuste kiirendamise tehnikate tutvustamine läbi näidete
   • Tehnikate rakendamise visandamine osalejate oma näidete peal
   • Kasutatavad meetodid: paarikaupa harjutused, rühma arutelud, tehnikate esitlused näidetega
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Otsuste langetamise psühholoogia: kuidas otsustamise vigu märgata ja vältida
   • Otsustaja seisundi mõju analüüsimine ja enesejuhtimise võtete harjutamine
   • Sagedasti esinevate mõtlemise lõksude ja tajuvigade kirjeldamine ja ära tundmine oma varasemate otsuste juures. Nende mõju vähendamise tehnikate hindamine
   • Kasutatavad meetodid: konteksti avamise mini-seminar, harjutused, juhtumi analüüs, oma näidete analüüs
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Otsuste langetamise protsess: kuidas otsustamise kvaliteeti tõsta
   • Otsustamise eeltöö tehnikate kirjeldamine läbi praktiliste näidete
   • Tehnikate rakendamise visandamine osalejate oma näidete peal, iseseisev töö ja arutelu
   • Kasutatavad meetodid: konteksti avamise mini-seminar, harjutused, juhtumi analüüs, oma näidete analüüs, iseseisev töö, arutelud grupis ja paarides
 2. Päev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:15 Kodutööde tagasiside ja tulemuste analüüs
   • Osalejate kirjeldused oma vahepealse töö käigust ja õppimiskohtadest
   • Arutelu mis reaalses elus töötas, mis mitte ja miks
   • Nõuanded ja plaanid edaspidiseks
  • 11:15 – 11:45 Energiapaus
  • 11:45 – 13:00 Prognoosimine, otsustamine ja täideviimine: kuidas inimesi kaasata
   • Tõenäosusliku mõtlemise tehnikate tutvustus, kuidas parandada ennustuste kvaliteeti (superennustajate näitel)
   • Kollegiaalse otsustamise eri vormide vooruste ja ohtude analüüs
   • Planeerimise ja jooksva otsustamise vahekord juhtimises
   • Kokkuvõtted tulevikuks: mida koolituselt kaasa võtta ja kuidas rakendada
   • Kasutatavad meetodid: juhtumite analüüs, arutelud, oma varasema praktika hindamine, muutuste kavandamine tulevikuks

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab enda ja teiste juures ära tunda mõtlemise lõkse ja tajuvigu ning neid ohjeldada;
 • analüüsib enne otsuse langetamist mitmeid tuleviku stsenaariume ja hindab nende tõenäosusi;
 • oskab ära tunda olukorrad, kus otsuse saab langetada kiiresti ning väldib “analüüsi paralüüsi”;
 • oskab paremini ette näha erinevate stsenaariumitega seotud riske ja valmistuda toimetulekuks kriitilistes olukordades;
 • teab, millal ja kui palju usaldada oma vaistu ning kuidas vajadusel läbi viia faktipõhist analüüsi ja kontrolli;
 • teab kollektiivse otsustamise tugevusi ja nõrkusi ning oskab rakendada meeskonnas otsustamise tehnikaid.

Koolitusel kasutatakse individuaalseid harjutusi, rühmatöid, juhtumite analüüse ja seminari tüüpi teemade arutelu. Teoreetilises osas põimitakse lühikesi esitlusi ja aktiivset arutelu grupis. Oluline fookus on uute teadmiste praktilisel rakendamisel oma igapäevases tööelus.
Kahe koolituse sessiooni vahel teevad osalejad praktilise kodutöö enda poolt valitud otsustamise valdkonna teemal, mille tulemuste järgi saab hinnata kasutatud teadmiste ja tehnikate mõju sooritusele.
Kodutöö sooritamise toetamiseks on koolitajad lisaküsimuste esitamiseks e-posti teel kättesaadavad. Tulemusi esitletakse ja analüüsitakse teisel koolituspäeval grupis.

Koolitajad:
Mare Pork

Juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja
Mare Pork on Eesti tippjuhtide lemmik juhtimispsühholoogia konsultant ja -koolitaja. Ta on tuntud psühhoanalüütiline nõustaja, hinnatud ekspert juhtimiskompetentsuse arendamisel, oodatud esineja nii kodumaisetel kui ka rahvusvahelistel konverentsidel ja Tallinna Ülikooli psühholoogia emeriitprofessor. Ta on läbi viinud tippjuhtide aastaseid kursusi. Tema armastatud teemadeks on teadvuse seisundite ja mõtlemise muutused, teadveloleku (Mindfulness-i) ja rõõmustamisoskuste ideed ja tehnikad, millel on nii elufilosoofiline kui ka äärmiselt praktiline mõõde.

Heiti Pakk
Koolitaja ja juhtimiskonsultant
Heiti Pakk on mitmekülgse kogemusega koolitaja ja juhtimiskonsultant. Tal on töökogemusi nii hariduse vallas (Rocca al Mare kooli direktorina), äriorganisatsioonides (Hoiupanga personalijuhina), eraettevõtjana (AS Fontes asutajana), kultuurivallas (lavastajana mitmes teatris) kui rahvusvahelises koolituse ja konsultatsiooni kontsernis (Goldratt Consulting Ltd.). Ta on 30 aasta jooksul konsulteerinud ja koolitanud üle 100 ettevõtte juhtkondi nii Eestis kui välismaal peamiselt palgakorralduse, protsesside juhtimise, projektijuhtimise, logistika ning mõtlemistehnikate ja juhtimisoskuste alal. Koos professionaalsete näitlejatega algatanud koolituse ja teatri vahendeid ühendava Juhtimisteatri programmi. Koos prof. Mare Porkiga viinud Äripäeva Akadeemia raames läbi koosolekute ja arenguvestluste koolitusprogramme nii avatud rühmadele kui sisekoolitustena.

Heitil on Tartu Ülikooli psühholoogiamagistri kraad ja Rahvusvahelise Piirangute Teooria eksperdi sertifikaat (TOCICO) tarneahela juhtimise ja probleemilahendamise tehnikate vallas.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste töö ja enesereflektsiooni teel. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Oskuslik otsustamine