Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ostu- ja hankejuhtimise praktikumid „Tänased väljakutsed ja homsed võimalused”

Meetodid ostu- ja hanketöö tõhustamiseks ja kulude kokkuhoiuks
Läbinisti praktilise õppe käigus saad enda ettevõtte andmeid kasutades reaalsed tööriistad kulude ja varude efektiivseks juhtimiseks!

Õppe eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja praktilised oskused, mis võimaldavad paremini mõista ja optimeerida ettevõtte kulude struktuuri ning varude haldamist.

Sihtgrupp: haldusjuhid, ostuspetsialistid, ostujuhid, tootejuhid, hankespetsialistid, hankejuhid, kategooria spetsialistid jm, kes vastutavad ettevõtte kulude ja varude juhtimise eest ning soovivad oma teadmisi ja oskusi selles valdkonnas täiendada.

Ostu- ja hankejuhtimise praktikumidesari koosneb neljast moodulist:

 • Tarnijate ja varude juhtimine
 • Tööriistad varude juhtimiseks
  • Varude juhtimise meetodid
   • Erinevate varude juhtimise meetodite tutvustus
   • Meetodite rakendamine praktikas (harjutused)
  • Laokäibekiirus
   • Praktiline harjutus
   • Tulemuste arutelud ja diskussioonid
 • Kulud varude juhtimises
 • Ostu- ja hanketöö hindamine ning tulemuste mõõtmine

Osaleda saab nii tervikprogrammis kui üksikutes moodulites.

Praktikumide tulemusena osaleja:

 • mõistab ostu- ja varude juhtimise olulisust ning rolli ettevõtte tõhusas toimimises;
 • oskab rakendada erinevaid kategoriseerimis- ja analüüsimeetodeid, nagu Pareto printsiip, XYZ-analüüs, ABC-XYZ analüüs, EOQ ja TCO;
 • suudab integreerida erinevaid varude juhtimise meetodeid ettevõtte tegevusse, arvestades strateegilisi eesmärke ja vajadusi;
 • omab teadmisi tarnete ja varude haldamisega seotud kulude optimeerimise võimalustest ning oskab rakendada tõhusaid meetmeid nende vähendamiseks;
 • oskab seostada tulemusmõõdikuid ettevõtte eesmärkidega ning suudab neid määratleda, rakendada ja jälgida tulemuste saavutamiseks.

Metoodika
Õpe baseerub peamiselt praktilistel ülesannetel, kus igal osalejal on võimalik kasutada enda ettevõtte reaalseid andmeid. Andmete tundlikkuse korral võib osaleja numbrid vabalt valitud koefitsiendiga läbi jagada/korrutada. Kui osalejal puudub võimalus oma andmeid kaasa võtta, saab kasutada koolitajate poolt kokku pandud andmeid. Täiendavalt viiakse läbi arutelusid.

Praktikumine palume kaasa võtta sülearvuti!

Praktikumi viivad läbi Kerttily Golubeva ja Hannes Laaser ehk Team SUCHA.

Team SUCHA taga on tarneahela pikaajalised entusiastid, kes on mentorid, koolitajad, konsultandid, aga oma põhiolemuselt praktikud. Töös kasutatakse metoodilist lähenemisviisi, mida tuuakse praktikatesse läbi diskussioonide, eesmärgiga luua uusi võimalusi. Team SUCHA omab rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsioone ja sertifikaate järgmistel teemadel: strateegiline hankejuhtimine, tarneahelajuhtimine, S&OP, tarneahela kestlikkus (ESG), tarneahela digitaliseerimise strateegiad, coaching.

Kerttily Golubeva
Äripäeva Akadeemia koostööpartner, hanke- ja tarneahela juhtimise ekspert ja koolitaja

Hannes Laaser
Äripäeva Akadeemia koostööpartner, tarneahelaekspert ja konsultant

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ostu- ja hankejuhtimise praktikumid „Tänased väljakutsed ja homsed võimalused”