Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personaliarvestuse dokumentatsioon ning töökeskkond

Koolituse raames räägime erinevatest töösuhte võimalustest, kuidas sõlmida lepinguid ning mis on selles osas kohustuslikud rekvisiidid. Anname ülevaate töö- ja puhkeaegadest ning tööohutuse nõuetest lähtudes reguleerivatest õigusaktidest.

Sihtgrupp:
kõik valdkonna spetsialistid, kelle tööülesandeks on personalialaste dokumentide koostamine või kes peavad hakkama vormistama erinevaid personalialaseid dokumente.

Koolituse sisu:

  • erinevad töösuhte võimalused (tööleping, võlaõiguslikud lepingud);
  • töölepingu sõlmimine, vorminõuded ja kohustuslikud andmed;
  • töö- ja puhkeaeg, puhkused;
  • töökorralduse reeglid;
  • lähetused;
  • hoiatused;
  • tööohutuse nõuded nii tööandjale kui ka töötajale;
  • kohustuslikud dokumendid, nende vajalikkus.

Koolituse tulemusena oskad koostada personalialaseid dokumente ning tead kohustuslike tööohutusalaseid dokumente.

Koolitus on osa pikemast kursusest: Asjaajamise baaskursus koos personaliarvestuse põhitõdedega

Koolitaja:
Veronika Kruustik (tööohutus) on töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina 17 aastat. Viimased 3,5 aastat on olnud Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 12 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personaliarvestuse dokumentatsioon ning töökeskkond