Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personaliarvestuse dokumentatsioon ning töökeskkond

E-kursuse raames omandad iseseisvalt kogu materjali, mis koosneb erinevatest töösuhte võimalustest, kuidas sõlmida lepinguid ning mis on selles osas kohustuslikud rekvisiidid. Saad ülevaate töö- ja puhkeaegadest ning tööohutuse nõuetest lähtudes reguleerivatest õigusaktidest.

Sihtgrupp:
kõik valdkonna spetsialistid, kelle tööülesandeks on personalialaste dokumentide koostamine või kes peavad hakkama vormistama erinevaid personalialaseid dokumente.

Koolituse sisu:

 • erinevad töösuhte võimalused (tööleping, võlaõiguslikud lepingud);
 • üleandmise- ja vastuvõtmise akt;
 • töölepingu sõlmimine, vorminõuded ja kohustuslikud andmed;
 • töö- ja puhkeaeg, puhkused, puhkuste ajakava;
 • töökorralduse reeglid, lähetused, hoiatused;
 • isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine;
 • tööohutuse nõuded nii tööandjale kui ka töötajale;
 • kohustuslikud dokumendid, nende vajalikkus;
 • enamlevinud ohutegurid;
 • kaugtöö

Koolituse tulemusena oskad koostada personalialaseid dokumente ning tead kohustuslike tööohutusalaseid dokumente.

Koolituse edukaks lõpetamiseks esitab osaleja järgmised iseseisvat tööd:

 • vormistab töölepingu, puhkuste ajakava, hoiatuse, lähetuse ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamise dokumentatsiooni;
 • täidab tervisekontrolli ja tööõnnetuse dokumentatsiooni;
 • koostab riskianalüüsi;
 • koostab ja vormistab sisekontrolli dokumendi.

Koolitaja:
Veronika Kruustik Töökeskkonnaspetsialist
Veronika on töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina üle 20 aasta, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina üle 16 aasta. Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 15 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6

E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt 10 nädala jooksul. Peale arve tasumist saadetakse teie e-postile juhend koos parooliga. Materjalidele pääsed ligi igal pool, kus on olemas internetiühendus. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE https://moodle.e-ope.ee/.
Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personaliarvestuse dokumentatsioon ning töökeskkond

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.