Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Personaliarvestuse dokumentatsioon ning töökeskkond

E-kursuse raames omandad iseseisvalt kogu materjali, mis koosneb erinevatest töösuhte võimalustest, kuidas sõlmida lepinguid ning mis on selles osas kohustuslikud rekvisiidid. Saad ülevaate töö- ja puhkeaegadest ning tööohutuse nõuetest lähtudes reguleerivatest õigusaktidest.

Sihtgrupp:
kõik valdkonna spetsialistid, kelle tööülesandeks on personalialaste dokumentide koostamine või kes peavad hakkama vormistama erinevaid personalialaseid dokumente.

Koolituse sisu:

 • erinevad töösuhte võimalused (tööleping, võlaõiguslikud lepingud);
 • üleandmise- ja vastuvõtmise akt;
 • töölepingu sõlmimine, vorminõuded ja kohustuslikud andmed;
 • töö- ja puhkeaeg, puhkused, puhkuste ajakava;
 • töökorralduse reeglid, lähetused, hoiatused;
 • isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine;
 • tööohutuse nõuded nii tööandjale kui ka töötajale;
 • kohustuslikud dokumendid, nende vajalikkus;
 • enamlevinud ohutegurid;
 • kaugtöö

Koolituse tulemusena oskad koostada personalialaseid dokumente ning tead kohustuslike tööohutusalaseid dokumente.

Koolituse edukaks lõpetamiseks esitab osaleja järgmised iseseisvat tööd:

 • vormistab töölepingu, puhkuste ajakava, hoiatuse, lähetuse ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamise dokumentatsiooni;
 • täidab tervisekontrolli ja tööõnnetuse dokumentatsiooni;
 • koostab riskianalüüsi;
 • koostab ja vormistab sisekontrolli dokumendi.

Koolitaja:
Veronika Kruustik Töökeskkonnaspetsialist
Veronika on töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina üle 20 aasta, kvaliteedijuhi- siseaudiitorina üle 16 aasta. Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 15 aastat. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6

E-kursus on ülesehitatud nii, et kogu materjal omandatakse iseseisvalt 10 nädala jooksul. Peale arve tasumist saadetakse teie e-postile juhend koos parooliga. Materjalidele pääsed ligi igal pool, kus on olemas internetiühendus. Oluline on teostada kõik kohustuslikud ülesanded. Õpe toimub internetipõhises õpikeskkonnas MOODLE https://moodle.e-ope.ee/.
Õpikeskkonnas on olemas kogu kursusega seotud info.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Personaliarvestuse dokumentatsioon ning töökeskkond