Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid.

Sihtrühm:

 • riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes puutuvad kokku ehitusseadustiku ja planeerimisseadusega;
 • kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne;
 • ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega;
 • arhitektid ja projekteerijad;
 • muud valdkonnast huvitatud isikud.

Koolitus annab:

 • Ülevaate millal ja mis tingimustel saab asendada detailplaneeringu kohustuse projekteerimistingimustega;
 • milline on detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktika;
 • kuidas lahendada infrastruktuuri väljaehitamise küsimused;
 • kuidas toimub ehitusteatise ja kasutusloa menetlus;
 • uutest valdkonda puudutavatest kohtulahenditest ning riigiasutuste praktikast.

Koolituse sisu:

 • Planeerimisseaduse muudatused – planeeringute andmekogu, taristu väljaehitamise kuude kandmise kord, muud olulisemad muudatused
 • Ehitusseadustiku planeeritavad muudatused – teavitamine ja loakohustus, menetlustähtajad, ajutised ehitised, projekteerimistingimused, muud olulisemad muudatused
 • Ehitisregistri uuendused
 • Detailplaneeringu asendamine projekteerimistingimustega
 • Detailplaneeringu täpsustamine projekteerimistingimustega
 • Infrastruktuuri väljaehitamise küsimused – KOVi nõuded detailplaneeringu menetluses, nõuded projekteerimistingimuste menetluses, kohustuste ülevõtmine uue arendaja poolt
 • Ehitusteatise ja ehitusloa menetluse praktilised küsimused
 • Kasutusteatise ja kasutusloa menetluse praktilised küsimused
 • Olulisemate planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavate kohtulahendite ülevaade

Õpiväljundid:

 • Koolitusel osalenu omab ülevaadet projekteerimistingimuste ja detailplaneeringu menetluses toimunud viimase aja muudatustest ja KOVide praktikast.
 • Koolituse läbinu omab ülevaadet detailplaneeringu menetluses sõlmitavatest lepingutest ning Tallinna linna viimasest praktikast antud valdkonnas.
 • Koolitusel osalenu teab ehitusteatiste ja kasutuslubade õiguslikku regulatsiooni ning kuidas praktikas teatiste ja lubade menetlus käib.
 • Koolitusel osalenu omab ülevaadet Tallinna Linnavalitsuse viimase aja vaideotsustest ning kohtupraktikast planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavates asjades.

Koolitaja:
Raul Keba on Ristal Keba Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaat.
“Huvi juura vastu tekkis mul teismeeas soome televisioonist Matlocki nimelist vanahärrat ja tema tegemisi jälgides. Kuigi jah, sel hetkel seostus juristi või advokaadi töö eelkõige „süütute“ päästmise ja „pahade“ kinnipanemisega.
Aga pisik oli sees ja nii ma läbi Tallinna Majanduskooli viimaks Õigusinstituuti astusin, mis küll 2002. aastaks, mil mind õppekava sooritatuse tõttu eksmatrikuleeriti, juba Tartu Ülikooli nime kandis.
Selleks ajaks olin ma ligi 10 aastat erinevates ettevõtetes oma panust andes juristi austavat tiitlit kandnud. Aeg oli küps muutuseks. Ja nagu elus ikka, sattusin juhuse tahtel valdkonda, millega varasem kokkupuude oli nullilähedane – haldusõigus ning lisaks veel nn riigitöö. Olin üle 10 aasta Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja

Lisainfo:

 • Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale.
 • Koolitusel saab vabal valikul osaleda kas koolitusklassis aadressil Tulika 19 või osaleda samal ajal veebikeskkonnas Zoom.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Kinnisvarakool OÜ missioon on tõsta kinnisvaraturuosaliste professionaalsust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika