Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Praktiline teenuse juhtimise töötuba

Praktilise töötoa käigus omandab osaleja teadmised oma teenuse (juhtimise võimekuste) arendamiseks. Lisaks, saavavad osalejad ekspert tagasiside tulemustele.
Teenus hõlmab nii tooteid kui protsesse.

Iga osaleja saab harjutada läbi olulised komponendid teenuse (sh toote, protsessi) juhtimisel.

Sihtrühm ja eelteadmised:

 • Praktilisele koolitusele on oodatud kõik need, kes vastutavad mõne teenuse, toote või protsessi juhtimise eest, olenemata kas seda tehakse äri või IT poolel.
 • Spetsiifilised eelteadmised ei ole vajalikud, sest iga harjutuse ees on lühike (kuni 15 min) teooria meeldetuletus teadmiste ühtlustamiseks. Kasuks tuleb valdkondlik kogemus (1 aasta).
 • Sobib suurepäraselt jätkukoolituseks nii ITIL4 Foundation, Praktiline protsesside juhtimine kui ka Agiilne toote juhtimine koolitustele.

Programm:

 • Probleemi sõnastamine ja eesmärgistamine
 • Sidusrühmade kaardistamine analüüsimine
 • Äriarhitektuuri kirjeldamine
 • Andmete kriitilisuse määramine
 • Teenusprotsessi kaardistamine ja analüüsimine
 • Väärtuspakkumise kirjeldamine
 • Muudatuste planeerimine ja juhtimine
 • Mõõdikute (KPI-de) seadmine
 • Teenusleppe prototüüpimine

Õppevahendid: Märkmete tegemiseks saab osaleja kasutada paberit ja pliiatsit või oma personaalset arvutit.

Koolituse läbinu:

 • oskab kaardistada ja analüüsida teenuse sidusrühmasid ning kirjeldada väärtuspakkumist;
 • saab aru äriarhitektuurist;
 • oskab hinnata teenuses kasutatavate andmete kriitilisust.

Õppemeetodid: Auditoorne töö klassiruumis 9 tundi (sh praktilised harjutused koolikeskkonnas 6 tundi).

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse koolituse ajal läbi viidud tagasisidestatud praktiliste harjutuste põhjal.

Koolituse lõpetamine: Koolituse lõpetaja saab tunnistuse kui sooritab kõik koolituse jooksul antud praktilised harjutused.  Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole väljastatakse soovi korral tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja:
Evelin Kasenõmm
Konsultant ja koolitaja, BCS Koolituse partner. ITIL Foundation, ITIL RCV, ITIL OSA, Certified Trainer sertifikaadid.

Hind sisaldab: Kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Praktiline teenuse juhtimise töötuba