Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Praktilise projektijuhtimise koolitus – baastase

Kuidas alustada ja juhtida väiksemaid ning suuremaid projekte eduka lõpptulemuseni?
Koolitusel saab selgeks, mis on projekt ja kuidas projekti eesmärgistada ning planeerida tegevusi. Räägitakse, kuidas kavandatu ellu viia nii, et kõik saaks tehtud olemasoleva ajaraami sees ning etteantud ressurssidega. Kursuse käigus käsitletakse ka projekti enamlevinud probleeme ning nende ennetamist ja projektist kokkuvõtete tegemist.

Projektide juhtimine on meie elu igapäevane osa olenemata sellest, millega me tegeleme. Olgu see kampaania läbiviimine, konverentsi või suvepäevade korraldamine, uue toote või tarkvaralahenduse väljatöötamine või hoopis isiklikus plaanis uue harjumuse sissejuurutamine – meie elu koosneb hulgast väikestest projektidest, mis tuleb etteantud tähtajaks olemasolevate ressurssidega ellu viia. Ilmselt on kõik kogenud seda, et „soovisime parimat, aga välja kukkus ikka nii nagu tavaliselt“.

Kuidas kavandada ja juhtida projekte nii, et kõik sujuks ladusalt – et me ei pea tegelema pideva „tulekahjude kustutamisega“ ning saaksime projekti lõppedes loorberitel puhata?!

Praktilise projektijuhtimise baaskoolituse eesmärk on anda baasteadmised ja universaalne tööriistakast kõigile, kes tahavad enesekindlalt alustada uute projektidega.

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud kõik, kel läheb elus vaja projektijuhtimise oskusi nii tööalaselt kui isiklikult ja soovivad projekte ellu viia enesekindlamalt, efektiivsemalt, tulemuslikumalt ning kokkuvõttes väiksema närvikuluga.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Koolitusel osalemiseks ei ole vajalik eelnev (teadlik) projektijuhtimise kogemus.

Koolitaja:

 • Projektijuhtimise põhitõed ja projektiga alustamine
  • Mis on projekt
  • Projekti eesmärgistamine
  • Projekti sidusgrupid
  • Riskianalüüs
   Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö
 • Projekti aja- ja tegevusplaan
  • Projekti tegevus- ja ajaplaani koostamine, Gantt Chart
  • Kriitiline tee
  • Projekti eelarvestamine
  • Tiimi kokkupanek, ressursside planeerimine
   Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, individuaaltöö, praktilised harjutused
 • Projekti elluviimine
  • Projekti lansseerimine
  • Tiimi juhtimine
  • Ressursside juhtimine
  • Aja juhtimine
  • Kommunikatsiooni juhtimine
  • Projekti tegevuste elluviimise jälgimine
   Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, grupitöö, individuaaltöö, praktilised harjutused
 • Enamlevinud probleemid ja kokkuvõtted. Test
  • Enamlevinud probleemid ja nende ennetus
  • Probleemide ja muutuste juhtimine nende tekkimisel
  • Projekti kokkuvõte
   Kasutatavad meetodid: loeng koos praktiliste näidetega, arutelu, test.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Teab, mis on projekt, tunneb selle erinevaid liike ja oskab tuua näiteid
 • Oskab koostada projekti lähteülesannet vastavalt SMART meetodile
 • Oskab koostada projekti tegevus- ja ajaplaani, oskab määrata kriitilist teed, ja kasutada Gantt Chart tööriista
 • Teab tiimi, aja ja ressursside juhtimise põhitõdesid
 • Teab, mis on enamlevinud probleemid projektide juhtimisel ja kuidas neid vältida
 • Oskab teha projektile lihtsat riskianalüüsi ja riske maandada

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

 • Koolitus sisaldab loengut koos rohkete praktiliste näidetega, arutelusid, grupitööd ja individuaaltööd. Koolituse lõpus on kiire test teadmiste kinnistamiseks.
 • Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja
Anneli Ohvril

Anneli on enam kui 20 aastase kogemusega suure ühiskondliku mõjuga projektide eestvedaja ning koolitaja. Seni suurim projekt juhtida on olnud Maailmakoristus, mis 2019. aastal kaasas 21 miljonit inimest 180-st riigist. Lisaks sellele on tema kontol lugematu hulk erinevaid keskkonna- ja muid projekte Eestis. Ta on omandanud Tartu Ülikoolis majandusmagistri kraadi turunduse erialal ja sotsiaalteaduste magistrikraadi muutuste juhtimisest ühiskonnas.

Koolitushind sisaldab lisaks:

 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaväärtusena pakume:

 • sooje jooke koos küpsiste ja puuviljadega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Praktilise projektijuhtimise koolitus – baastase