Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Professionaalne projektijuhtimine

Koolituse 1 osa moodustab ühe terviku projektijuhtimise protsessist. Koolituse läbinu saab süsteemse arusaama, kuidas kindlustada projekti kokkulepitud tulemus, õigel ajal ja eelarve piires.

Kui palju Te juhite projekte – ühekordseid töid, millel ei ole välja kujunenud protseduure ja mida täidavad ajutised meeskonnad? Kas selliste tööde juhtimine on alati meeldiv ja tulemuslik või olete kokku puutunud alljärgnevate probleemidega:

 • Lähteülesanne on segane
 • Tulemuse saavutamiseks ei ole piisavat aega ja tähtajad tunduvad ebareaalsed
 • Tellijad soovivad töö käigus rohkem, kui algul oli kokku lepitud
 • Koostöö ei ole ladus, töö ei ole sisuliselt või ajaliselt kontrolli all, projekt kulgeb omasoodu
 • Ajutise meeskonna liikmed ei ole piisavalt koostööle pühendunud ja ei täida lubadusi

Äripäeva Akadeemia koos Tiit Valmiga koostanud 2-päevase koolituse “Professionaalse projektijuhtimine 1 osa”, mis annab paljudes organisatsioonides korduvatele projektijuhtimisega seotud olukordadele toimivad lahendused ja tööriistad.

Programmis keskendutakse eelkõige projektijuhtimise meetodile ja tehnikatele, mis annavad osalejatele väga hea pagasi, saada tõhusamalt hakkama oma töökeskkonnas.

Koolituse eesmärk on täiustada projektide juhtimise jaoks vajaminevaid oskusi, saada juurde olulisi tööriistu, tuvastada arendamist vajavaid oskusi ning parandada puudusi.

Koolituse tulemusena osaleja

 • saab struktureeritud ülevaate projektijuhtimise protsessist ja sellega toimetulekuks vajalikud töövahendid;
 • omab arusaama projektijuhi rolli tähtsusest ja ülesannetest;
 • oskab süsteemselt koostööd korraldada projektiga seotud erinevate üksuste ja organisatsioonide vahel;
 • saab hulga töökorralduslike võtteid, kuidas oma tööd tõhusamaks muuta;
 • saab praktilised juhised ja teesihi, mis arendavad projektijuhtimise oskuseid ning muudavad projektijuhi enesekindlamaks, nende oskuste arendamisega luuakse eeldus projektide õnnestumiseks.

Koolitusele on oodatud
töötajad, kes korraldavad ajutiste meeskondade tööd ja juhivad erinevaid inimesi ja osapooli, sõltumata oma ametinimest ja igapäevastest tööülesannetest:

 • Projektijuhid, kes alles alustavad sellealast tööd, kui ka neile, kes juba omavad projektijuhtimise kogemust
 • Keskastmejuhid, kelle spetsialistid osalevad erinevates projektides, või kes peavad korraldama koostööd maatriksorganisatsioonis
 • Spetsialistid, kes peavad korraldama erineva suurusega projekte ning soovivad mõista tavapärasest paremini projektijuhtimise ja maatriksjuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid

Koolituse läbiviimise meetodid ja põhimõtted
lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks, ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks.

Koolituse programm:

 1. päev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:30 Projekti ja projektijuhtimise määratlus
   • Koolituse kokkulepped
   • Ms on edukas projekt ja edukas projektijuhtimine?
   • Erinevate osapooltega koostöös huvide ja vajadustega arvestamine
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Projekti organisatsioon
   • Projekti organisatsioon
   • Püsiva ja ajutise meeskonna töö korraldamise erisused
   • Kes mille eest vastutab ja milles see väljendub?
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Projekti alustamine
   • Täpse lähteülesande kindlustamine
   • Projekti teostatavuse hindamiseks info määratlemine ja kogumine
   • Projekti läbiviimise metoodika määratlus (agile, waterfall)
   • WBS (ulatuse) kokkulepped
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Määramatus projektis
   • Teostusplaani koostamine
   • Projekti määramatuse määratlus ja hindamine
   • Meetmed määramatuse mõju vähendamiseks
 2. päev
  • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
  • 09:45 – 11:30 Projekti elluviimiseks koostööplaani koostamine
   • Projekti alustamiseks, elluviimiseks ja lõpetamiseks tegevuste määratlus
   • Peamised ajakaod projektis
   • Ajakadude vähendamise meetmed
  • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
  • 11:45 – 13:15 Töökorraldus tähtaja kindlustamiseks
   • Paindlik töökorraldusliku plaan
   • Riskide jooksev hindamine
   • Määramatuse arvestamine planeerimisel
  • 13:15 – 14:00 Lõuna
  • 14:00 – 15:30 Info liikumise kindlustamine
   • Planeerimiseks jooksvalt info sisendi kindlustamine
   • Koostöö plaanide jooksev kooskõlastus
   • Koosolekute tüübid ja nende läbiviimine
  • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
  • 15:45 – 17:00 Muudatused projektis ja lõpetamise protseduurid
   • Lisatööde mõju projektil
   • Muudatuste kokkulepped
   • Projekti lõpetamine
   • Refleksioon tegevuse ja projekti lõpus

Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitaja.

Koolitajad:
Tiit Valm, konsultant ja täiskasvanute koolitaja.
Tiit on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Professionaalne projektijuhtimine