Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas

Koolitusel käsitletakse projektijuhtimist projektijuhi/objektijuhi vaatenurgast. Mida nemad isiklikult saavad teha, et tõsta projekti kasumlikkust ja vähendada koostööga seotud probleeme. Programm on kokku pandud lähtudes headest ehitustavadest ja ehitusorganisatsioonide protsesside kirjeldustest. Koolitus on praktiline ja käsitleb peaasjalikult küsimusi, kuidas teha nii, et kokkulepitud protsessid annaksid oodatud efektiivsuse.

Koolitusprogramm koosneb kolmest osast:

 1. osa: Projektijuhtimine ehituses: Kuidas tõsta ehituse efektiivsust
 2. osa: Professionaalne projektijuhtimine: Projekti juhi juhtimiskompetentsid (käitumuslikud ja kontekstuaalsed kompetentsid)
 3. osa: Õiguse alused projektijuhtidele: Praktiline ülevaade õigusest ja lepingutest projektijuhtidele.

Kuidas tellija, tööandja või koostööpartner professionaalse projektijuhi ära tunneb?
Sihtasutus Kutsekoda on loonud Projektijuhi kutsestandardi, mille täitmine annab kindlustunde, et projektijuhil on professionaalne ja kaasaegne ettevalmistus kõigis vajalikes valdkondades.

Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine ja iga kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside olemasolu. Kutsetunnistuse omandamine tõstab projektijuhi konkurentsivõimet tööjõuturul, andes tööandjale kinnituse selle kohta, et projektijuht on omandanud edukaks projektide juhtimiseks vajalikud oskused. Teisalt tõstab kutsetunnistusega projektijuhtide olemasolu ka nende ettevõtete konkurentsivõimet, kus nad töötavad, sest suureneb tõenäosus projektide edukaks elluviimiseks.

Äripäeva Akadeemia on koostöös Tiit Valmiga ja vandeadvokaat Ott Saamega koostanud 6-päevase projektijuhtimise koolituse, mis aitab kogemusega projektijuhtidel (3 aastat kogemust) oma teadmisi korrastada ja täiendada ning vähemalt 6.taseme projektijuhi kutseeksamiks ette valmistada.

Koolituse eesmärk on valmistada kogemustega projektijuhte ette kutseeksami sooritamiseks.

Koolitus annab:
Koolituse eesmärk on aidata projektijuhtidel/objektijuhtidel paremini hakkama saada oma tööülesannetega, tõstes ehituse efektiivsust läbi:

 • tõhusama töökorralduse ja ajakulu  vähendamise
 • täpsema ressursikasutuse planeerimise
 • teadmise, milline on reaalne projekti valmimise hetk ja kasumlikkus sellel hetkel
 • pingevabama töökeskkonna.
 • Igakülgsed teadmised projektijuhtimise meetoditest ja tehnikatest, käitumuslikest ja kontekstuaalsetest kompetentsidest;
 • Korrastatud mõistete süsteemi, mis vastab rahvusvahelistele standarditele;
 • Teadmised tööks vajalikest projektijuhtimise tööriistadest.

Koolituse tulemusi hinnatakse grupitööde ja aruteluse käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse läbimine terves mahus.

Koolitusele on oodatud
ehitusettevõtete juhid, projekti- ja objektijuhid ning kõik, kes soovivad tavapärasest paremini mõista projektijuhtimise loogikat ja praktilisi kasutusvõtteid. Oodatud on ka kogemustega projekti- ja objektijuhid, kuna praktika on näidanud, et just nemad ammutavad sellelt koolituselt kõige rohkem.

Kutse taotlemise eeldused

 • Projektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 3 aastane töökogemus projektijuhina ja teadmiste, oskuste ning kogemuste vastavus kutsestandardile
 • Vanemprojektijuht, tase 6 kutse taotlemise eelduseks on 5 aastane töökogemus projektijuhina, sealhulgas kolm aastat programmide ja keerukate projektide juhtimisel ning teadmiste, oskuste ja kogemuste vastavus kutsestandardile

Koolituse meetodid ja põhimõtted
lähtuvad praktiliste oskuste omandamisest: teooria vaheldub arutelude ja praktiliste juhtumite analüüsiga elust enesest, üheskoos võetakse läbi probleemid, mis koostöös teostatavate arendusprojektidega võivad ette tulla ja osalejatele muret teevad. Osalejad saavad vajalikke teadmisi projektijuhtimisest, arendustegevuse juhtimiseks ja väärtuslikke nõuandeid, mis teevad igapäevase töö tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks. Lõplik koolitusprogramm kujuneb lähtudes koolitusgrupi vajadustest ja probleemidest. Vastuseid ja lahendusi jagavad nii koolitusgrupis osalejad kui koolitaja.

Koolituse sisu:

 • Professionaalne projektijuhtimine 1.osa
  • Projektijuhtimise metoodika. Projektiorganisatsioon ehitusvalkonnas. Projektijuhtimise metoodika rakendamise eeldused.
  • Projekti algus ja elutsükkel. Lähteülesande koostamine ja kokkuleppimine. Eesmärkide ja tööde defineerimise täpsus. Tehnoloogilise plaani koostamine. Eelarve koostamine. Teostatavuse hindamine. Projektitüübist sõltuva metoodika valik.
  • Koostöö korraldamiseks vajaliku töökorraldusliku plaani koostamine. Määramatuse (riskide) hindamine ja arvestamine projekti planeerimisel. Kvaliteedi kindlustamise planeerimine.
  • Projektiorganisatsiooni koostamine ja kokkulepped meeskonnaga (sisu, kirjalik vorm, suusõnaline vorm).
  • Projekti operatiivjuhtimine. Koosolekud projektitöös (ka virtuaalkoosolekud)
  • Töö tähtajaline kindlustamine – töötamine huvipooltega alltöövõtjatega, meeskonna kaugjuhtimine. Tulemuste dokumenteerimine.
  • Muudatused projektitöös ja nende käsitlemine.
  • Projekti lõpetamine.
 • Professionaalne projektijuhtimine 2.osa
  • Projekti juhtimise edukuse tagamine ja näitamine.
  • Koostöö korraldamine huvipooltega. Kokkulepped projekti edukuse hindamiseks.
  • Projektiorganisatsiooni sidumine püsivate organisatsioonidega. Kuidas viia projekti töökultuur kooskõlla tellija ja teostajate omadega?
  • Projektimeeskonna kujundamine –kuidas meeskond kohe alguses meeskonnana tööle panna.
  • Toimetulek erinevate inimtüüpidega. Tekkivate probleemide lahendamise võtted ja metoodikad. Läbirääkimiste pidamine erinevate huvipooltega.
  • Meeskonna innustamine loovateks lahendusteks.
  • Kommunikatsiooni ja infovahetuse korraldamine.
  • Saadud kogemustest õppimise kindlustamine (projektijuhile, meeskonnale ja erinevatele huvipooltele).
  • Projektijuhi juhtimisstiil. Vastutuste kokkulepped. Meeskonnaliikmete ja huvipoolte panustamise ja motiveerituse kindlustamine. Pingete ja väsimuse leevendamine.
  • Eetika projektijuhtimises.
  • Kulude arvestamine ja nende jälgimine projekti käigus.
  • Projektijuhile vajalik juriidiline taust.
 • Õiguse alused projektijuhtidele
  • Mis on õigus?
  • Mis on leping?
  • Lepingu vormid
   • Mis leping on projektijuhtimise leping?
   • Mis lepingud on projektis?
  • Lepingu ettevalmistamine
   • Lepingu täitmine
   • Millal leping lõpeb?
   • Lepingu muutmine
  • Probleemid lepingu täitmisel
   • Kahju ja vastutus
   • Sanktsioonid
   • Milline näeb välja üks kohtuvaidlus? Vahekohtud
  • Tööõigus
   • Töövõtulepingu ja töölepingu vahe
   • Konfidentsiaalsus, infoturve

Koolituspäevade ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitajad:
Tiit Valm, konsultant ja täiskasvanute koolitaja.
Tiit on hinnatud koolitaja, kes on tegelenud projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega alates 1994. aastast. Ta omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7). Tiidul on üle 25 aasta praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust, töötades nii väike- kui suurettevõtetes. Peale TTÜ tööstuselektroonika eriala lõpetamist on ta olnud tegev ka arvutiinsenerina. Aegade jooksul on tema abiga omandanud oma äri- ja juhtimisteadmiste vundamendi rohkem kui tuhande Eesti ettevõtte ja asutuse juhid ja võtmeisikud. Viimased 17 aastat on teda eriti huvitanud erinevad koostöö korralduse metoodikad, milles inimene kui isiksus on tähtsaim: lamedad organisatsiooni struktuurid, maatriks-struktuurid, projektijuhtimine, töögruppide töökorraldus.

Ott Saame, Advokaadibüroo Concordia vandeadvokaat, partner ja juhatuse liige
Ott Saame on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna ja on Eesti Advokatuuri liige. Ott omab pikaajalist kogemust ehitus- ja kinnisvaraõiguses ning tegeleb erinevate lepingu- ja äriõiguse alaste küsimustega. Otil on 20-aastane kogemus ettevõtete juriidilise nõustamise vallas ning ta omab põhjalikku teadmistepagasit ja kogemust sellest, millised probleemid võivad projektijuhtimise tasandil tekkida ja kuidas ära tunda projekti elluviimisel ette tulevaid õiguslikult olulisi olukordi ning nendes käituda.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Professionaalne projektijuhtimine ehitusvaldkonnas