Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Programmeerimine Java keelega, e-õpe

E-kursuse eesmärk on anda õppijatele piisav oskusteave, et iseseisvalt kasutada Java programmeerimiskeelt

E-kursus sisaldab 18 peatükki, mis sisaldavad nii teooriat kui ka harjutusülesandeid.

Java on platvormist sõltumatu objekt-orienteeritud programmeerimiskeel. Java eelised teiste programmeerimiskeelte ees on lai levik (serveritest kuni nutitelefonideni), lai põhjalikult dokumenteeritud teekide kogu, automaatne mäluhaldus ja suur kasutajaskond.

E-kursus koosneb kaheksateistkümnest peatükist, mis sisaldavad teooriat, programmeerimisülesandeid (47 tk) ja valikvastusega harjutusküsimusi (124 tk).

Sihtgrupp:
IT-spetsialistid ja programmeerijad, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku Java programmeerimiskeelega ning soovivad omada põhjalikumaid teadmisi.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:
Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

 • Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine
  • Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.
 • Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine
  • Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.
 • Vaba harjutamine
  • Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.
 • Suhtlemine
  • Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.

Kursuse oodatav tulemus/eesmärk.
E-kursuse lõpetades osalejad:

 • teavad ja oskavad kasutada järgnevaid tegureid Java programmeerimiskeeles: eessõnad, algoritmid, tüübid, muutujad, avaldused ja plokid
 • teavad ja oskavad kasutada massiive
 • oskavad Jaa programmeerimiskeele kontekstis püstitada probleemi, analüüsida probleemi, disainida ja kodeerida algoritme ning neid testida
 • oskavad kasutada pakette
 • tunnevad ära erandid ning oskavad nendega toimetada

Lisainfo:

 • E-kursus on inglise keeles.
 • Õppe maht on 52 akadeemilist tundi ehk 6,5 õppepäeva. Ligipääs koolitusmaterjalidele kehtib 15 päeva.
 • 15 päeva jooksul saad valida endale sobivad ajad ja tempo, millal õpid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Programmeerimine Java keelega, e-õpe