Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Projektijuhtimine edasijõudnutele

Kursus tutvustab projektijuhtimise meetodeid, mis lihtsustavad mahukama projekti planeerimist ja juhtimist.

Sihtgrupp:
Kursus on suunatud huvilistele, kellel on algteadmised projektide planeerimises või mõningaid kogemusi projektide juhtimises.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu omandab meetodid, mis lihtsustavad mahuka projekti planeerimist ja juhtimist.

Koolituse sisukord:

 • Projekti olemus
  • Projekti definitsioon (omadused, üldised eesmärgid)
  • Projekti elutsükkel ja juhtimisvaldkonnad
  • Projekti liigid
  • Projektimeeskond ja organisatsioonid
  • Projektijuhtimise tarkvara
 • Projekti algatamine
  • Probleemi tuvastamine
  • Ideede genereerimine
  • Lahenduse valimine (Otsustuspuu, Tasuvuse analüüs
  • Huvigruppide määratlemine
  • Oodatava tulemuse kirjeldus
  • Projekti esialgne kavand
 • Ulatuse planeerimine
  • Eesmärgi määratlemine (SMART reegel)
  • Eesmärgi täpsustamine (WBS)
  • Ulatuse plaan
 • Kvaliteedi planeerimine
 • Ajaplaneerimine
  • Ülesannete loetelu loomine
  • Kestuste määratlemine
  • Sõltuvuste defineerimine
  • Kriitilise tee analüüs
 • Ressursside planeerimine
  • Ülesannete ja vastutuste määratlemine (RAM)
  • Organisatsiooni struktuur
  • Ressursipõhine vs ajapõhine planeerimine (koormuse tasandamine)
  • Tööjõu efektiivsus
 • Infovahetuse planeerimine
  • Infovahetuse plaan
  • Aruandluse kavandamine
 • Kulude planeerimine
  • Alt üles vs ülevalt alla planeerimine
  • Eelarve
  • Kassavoo plaan
  • S kõver
 • Alltöö planeerimine
  • Hangete kavandamine
  • Pakkumise tegemine
  • Lepingute sõlmimine
 • Riskijuhtimine
  • Riskide tuvastamine
  • Riskianalüüs
  • Vastumeetmete kavandamine
 • Integreeritud projektiplaani koostamine
 • Projekti täideviimine ja kontroll
  • Informatsiooni levitamine
  • Muutuste juhtimine
  • Tegevusaruanded
  • Pidepunktide meetod
  • Teenitud väärtuse analüüs
  • Trendide analüüs
  • Meeskonna arendamine
  • Alltöö juhtimine
  • Riskide järelvalve ja kontroll
  • Muutuste juhtimine
 • Projekti lõpetamine

Koolitaja:
Martin Sillaots on tegelenud arvutialaste koolitustega alates aastast 1994, mil ta alustas arvutikasutamise algõppe kursustega. Vahepeal õpetas Martin gümnaasiumis majandust. Täna õpetab aga Tallinna Ülikoolis arvutigraafikat, arvutimängude loomist, uurimismeetodeid ja innovatsiooni tehnoloogiaid. Projekti- ja probleemipõhine õpe on nendes ainetes läbiv teema.
Martini tugevus on süsteemsus ja selgus. Ta peab oluliseks, et õppetöö sisu tuleb kohendada vastavalt õpilaste võimetele; et keerulisemad ülesanded oleksid arusaadavad ja lihtsad ei tunduks igavad.
Informaatika magistrikraad multimeedia ja õpisüsteemide valdkonnas

NB! Vaata kogu programmi: Projektijuhtimise intensiivkursus

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Projektijuhtimine edasijõudnutele