Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Projektijuhtimise algkoolitus

Koolitus annab ülevaate projektide ja projektijuhtimise olemusest ning tutvustab enamlevinud projektiplaneerimise meetodeid.

Sihtrühm:
Koolitus on suunatud kõigile, kes soovivad omandada põhiteadmisi projektijuhtimisest ning enamlevinud võtteid projektide planeerimiseks. Eelnevad teadmised ja kogemused projektijuhtimise valdkonnas pole vajalikud.

Teemad:

  • Projekti olemus ja üldine struktuur
  • Probleemi tuvastamine või Idee genereerimine
  • Meeskondade moodustamine
  • Vajaduste ja võimaluste analüüs
  • Projekti eesmärgi planeerimine (SMART ja WBS)
  • Ajakava planeerimine (ajatabel ja graafik)
  • Projekti ressursside planeerimine (RAM ja organisatsiooni struktuur)
  • Maksumuse planeerimine (eelarve ja kassavoo plaan)
  • Riskide leevendamine (SWOT, Riskimaatriks, vastumeetmed)
  • Projekti integreeritud plaani koostamine

Õpiväljund:
Koolituse läbinu oskab koostada lühemaid projektipakkumisi ja -plaane.

Koolitaja:
Martin Sillaots on tegelenud arvutialaste koolitustega alates aastast 1994, mil ta alustas arvutikasutamise algõppe kursustega. Vahepeal õpetas Martin gümnaasiumis majandust. Täna õpetab aga Tallinna Ülikoolis arvutigraafikat, arvutimängude loomist, uurimismeetodeid ja innovatsiooni tehnoloogiaid. Projekti- ja probleemipõhine õpe on nendes ainetes läbiv teema.
Martini tugevus on süsteemsus ja selgus. Ta peab oluliseks, et õppetöö sisu tuleb kohendada vastavalt õpilaste võimetele; et keerulisemad ülesanded oleksid arusaadavad ja lihtsad ei tunduks igavad.
Informaatika magistrikraad multimeedia ja õpisüsteemide valdkonnas

NB! Vaata kogu programmi: Projektijuhtimise intensiivkursus

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Projektijuhtimise algkoolitus