Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Projektijuhtimise baaskoolitus

Tahaksid paremaid teadmisi, mis on projektijuhtimine ja kuidas seda oma töös kasutada? Tule koolitusele, kust saad baasteadmised alates projektide planeerimisest kuni lõpetamiseni. Ja seda kõike eluliste näidisprojektide abil!

Kahepäevane projektijuhtimise baaskoolitus annab algteadmised projektijuhtimisest koos eluliste näidetega. Koolituse formaat, milleks on lühiloengud koos praktiliste harjutustega, võimaldab saada ka juba klassiruumis teooriale lisaks praktilist kogemust näidisprojekti planeerimisel. Käime koolitusel läbi kõik olulised baasteemad, alustades sissejuhatusest ja põhimõistetest ning jätkates projektide algatamise, planeerimise, teostamise ning lõpetamisega.

Koolituse eesmärk on anda baasteadmised projektijuhtimisest koos praktiliste soovitustega, kuidas projekte edukalt juhtida.

Sihtgrupp: Koolitus on suunatud kõigile, kes soovivad omandada projektijuhtimise alaseid baasteadmisi.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Eelnevad teadmised projektijuhtimisest pole vajalikud, sest tegemist on baaskoolitusega.

Koolituse teemad

 • Põhimõisted ja projektijuhtimise põhitõed
  • Mis on projekt ja projektijuhtimine?
  • Kes on projektijuht ja mille eest ta vastutab?
  • Projekti elutsükkel
  • Projektid organisatsioonides ja seosed üldjuhtimise ning strateegiaga
 • Projekti algatamine
  • Projektide algatamine
  • Probleem ja selle juurpõhjusteni jõudmine
  • Eesmärkide ja tulemite määratlemine
  • Projekti lähteülesanne
 • Projekti planeerimine
  • Mis on projekti planeerimine ja miks see vajalik on?
  • Projektiplaan ja selle tüüpiline struktuur ja komponendid
  • Projekti määratlus, tegevused, ajagraafik, teekaart, lintdiagramm (Gantt), eelarve, finantseerimine ja kasumlikkuse hindamine
  • Projektorganisatsioon, juhtimisplaan ja kommunikatsioon
  • Projekti riskianalüüs ja riskide juhtimine
 • Projekti teostamine ehk elluviimine
  • Miks väga suur osa projektidest ebaõnnestuvad? Mida teha, et tagada projektide õnnestumine teostamise etapis?
  • Projektide juhtimine teoorias ja praktikas
  • Inimeste, meeskondade ja enese juhtimine projektijuhtimise kontekstis
  • Tulemuslik suhtlemine ja võit-võit lahendusteni jõudmine
  • Koosolekud ja nende edukas juhtimine
  • Tarkvarad ja tööriistad, mis projektijuhti abistavad
 • Projekti lõpetamine
  • Projekti enneaegne ja plaaniline lõpetamine
  • Projekti lõppraport ja analüüs
  • Retrospektiivid, tänuüritused jm lõpetamise tegevused

Koolitusmaterjal

 • Koolituse slaidid
 • Koolituse harjutusfailid: projektiplaani, projekti teekaardi, lintdiagrammi, ajagraafiku, eelarve, riskianalüüsi alusfailid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • teab baasteadmisi projektijuhtimisest
 • omandab kogemust lihtsamat tüüpi näidisprojekti planeerimisest

Koolitaja:
Martin Palm
Martinit iseloomustavad eelkõige märksõnad IT, juhtimine ning koolitus. Igapäevaselt töötab ta Telias IT valdkonnas. Põhitöö kõrvalt tegeleb koolitamise ja veebiarendusega. Ta on aidanud alustada Nordic Koolitusel, juhtinud aastaid IT Koolituse tegevust Eestis ja Leedus ning juhtinud või osalenud paljudes erinevates projektides (nt Vali IT!, DigiABC, IT ja veebisaitide projektid, erinevad turunduskampaaniad jt).

 • Kõrgharidus andragoogikas ja IT juhtimises
 • Certified SAFE5 Agilist
 • Professional Scrum With Kanban I
 • Scrum Master Accredited Certification
 • Certified Scrum Product Owner (2015 – 2017)
 • ITIL Foundation sertifikaat
 • The 7 Habits Master of Effectiveness Degree
 • Külalislektor ja vastuvõtukomisjoni liige Tallinna Majanduskoolis
 • Erinevad täiendkoolitused: juhtimine ja ettevõtlus, projektijuhtimine, veebiarendus, andmebaasid, müük ja turundus, muudatuste ja innovatsiooni juhtimine, probleemilahenduse meetodid, veebianalüütika, AI jpt.

Koolituse lõpetamise tingimused: Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitushind sisaldab:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • õppematerjale pdf kujul;
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanute koolitaja taset 5 või töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust, kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Nordic Koolitus OÜ - praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Projektijuhtimise baaskoolitus