Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Puhastusteenindaja algteadmised

Koolituse tulemusena teab õppija koristamise algteadmisi ja oskab neid kasutada igapäevases töös

Elu seisneb pidevas õppimises, millegi uue omandamises, et paremini tulla toime tänapäevases ühiskonnas. Kui sul on soov omandada uus eriala, täiendada erialaseid teadmisi või tõsta kvalifikatsiooni, siis tule ja avasta koristusmaailma puhastusteenindaja algteadmiste koolitusel.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2 ja üldoskused B.2

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; toateenijad, koristusainete- ja tarvikute müüjad, haldurid

Koolituse sisu:

 • Koristamise eesmärk
 • Puhastusainete liigitamine ja kasutamine
 • Koristusmeetodid ja nende kasutamine koristamisel
 • Koristustekstiilid ja nende hooldus
 • Koristustarvikud ja nende kasutamine tööprotsessis

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid
 • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid
 • teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada
 • teab erinevaid koristustarvikuid ja nende kasutusala
 • oskab kasutada ja hooldada mikrokiud koristustekstiile
 • teab puhastusainete liigitusi sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: õppe käigus toimuvad rühmatööd, diskussioone ja ka praktilist näitlikustamist. E-õpe: veebiloeng reaalajas ja iseseisev töö, mis õppijal tuleb sooritada peale veebiloengut iseseisvalt veebikeskkonnas 5 tunni jooksul.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 tundi: kuulamisülesanded, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm. E-õpe: veebiloeng reaalajas 5 tundi ja iseseisev töö videotega 3 tundi.

Koolitajad:
Monika Blagi Puhastusvaldkonna koolitaja alates 2021. aastast.

 • Haridus – Tallinna Majanduskool, ärikorralduse spetsialist, tase 5
  Pädevused

  • Andragoogika, tase 6 (Tallinna Ülikool bakalaureuse kraad)
  • Puhastusteenindaja, tase 3
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
 • Kogemus
  • 2021 – ….. Stell Eesti AS, koolitusspetsialist, koolitamine ja koolitusprogrammide arendamine
  • 2020 – 2021 Finesta Baltic OÜ, personalispetsialist
  • 2018 – 2019 Universe Jet Alliance OÜ, büroojuht, Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Puhastusteenindaja algteadmised