Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistuse koolitus aitab arendada oskusi ja kompetentsi kutseeksamiks ja et edukalt toime tulla tööalaste väljakutsetega.

Eesmärk:
Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamiseks

Sihtrühm:
Puhastusvaldkonna inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest

Õppe alustamise tingimused: Vähemalt aastane töökogemus puhastusvaldkonnas

Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja algteadmised
 • Puhastustustööde juht tööprotsesside juhtijana
 • Koristustööde planeerimine
 • Enamlevinumate pinnakattematerjalide hooldamine
 • Erinevate ruumide tulemuslik koristamine
 • Läbitud teemade kordamine ja eksami ettevalmistus

Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö õppematerjalidega tuleb sooritada väljaspool auditoorset õpet ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise olulisust
 • Tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja puhastusained sh desinfitseerivaid puhastusaineid pinnakattematerjalist lähtuvalt
 • Teab koristustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides
 • Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades
 • Oskab lahendada kutseeksamil kasutatavaid teste.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4. ja üldoskused B.2

Õppemeetodid:

 • 64 tundi, millest 40 tundi on auditoorne töö ja 24 tundi praktikat õppekeskkonnas. Iseseisvad tööd sooritatakse auditoorse töö käigus.
 • Hindamismeetodid: Teadmiste test
 • Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-kiri) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastame 50% õppetasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel õppetasu ei tagastata.

Koolitaja:
Monika Blagi Puhastusvaldkonna koolitaja alates 2021. aastast.

 • Haridus – Tallinna Majanduskool, ärikorralduse spetsialist, tase 5
  Pädevused

  • Andragoogika, tase 6 (Tallinna Ülikool bakalaureuse kraad omandamisel)
  • Puhastusteenindaja, tase 3
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
 • Kogemus
  • 2021 – ….. Stell Eesti AS, koolitusspetsialist, koolitamine ja koolitusprogrammide arendamine
  • 2020 – 2021 Finesta Baltic OÜ, personalispetsialist
  • 2018 – 2019 Universe Jet Alliance OÜ, büroojuht, Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus