Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistuse koolitus aitab arendada oskusi ja kompetentsi kutseeksamiks ja et edukalt toime tulla tööalaste väljakutsetega.

Eesmärk:
Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamiseks

Sihtrühm:
Puhastusvaldkonna inimesed, kes on huvitatud Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest ja enesearendusest

Õppe alustamise tingimused: Vähemalt aastane töökogemus puhastusvaldkonnas

Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja algteadmised
 • Puhastustustööde juht tööprotsesside juhtijana
 • Koristustööde planeerimine
 • Enamlevinumate pinnakattematerjalide hooldamine
 • Erinevate ruumide tulemuslik koristamine
 • Läbitud teemade kordamine ja eksami ettevalmistus

Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö õppematerjalidega tuleb sooritada väljaspool auditoorset õpet ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • Mõistab tulemusele orienteeritud koristamise olulisust
 • Tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja puhastusained sh desinfitseerivaid puhastusaineid pinnakattematerjalist lähtuvalt
 • Teab koristustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides
 • Mõistab olulisemaid juhendamise põhimõtteid, ja kasutab neid juhendades
 • Oskab lahendada kutseeksamil kasutatavaid teste.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4. ja üldoskused B.2

Õppemeetodid:

 • 64 tundi, millest 40 tundi on auditoorne töö ja 24 tundi praktikat õppekeskkonnas. Iseseisvad tööd sooritatakse auditoorse töö käigus.
 • Hindamismeetodid: Teadmiste test
 • Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-kiri) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastame 50% õppetasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel õppetasu ei tagastata.

Koolitaja:
Monika Blagi Puhastusvaldkonna koolitaja alates 2021. aastast.

 • Haridus – Tallinna Majanduskool, ärikorralduse spetsialist, tase 5
  Pädevused

  • Andragoogika, tase 6 (Tallinna Ülikool bakalaureuse kraad)
  • Puhastusteenindaja, tase 3
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
 • Kogemus
  • 2021 – ….. Stell Eesti AS, koolitusspetsialist, koolitamine ja koolitusprogrammide arendamine
  • 2020 – 2021 Finesta Baltic OÜ, personalispetsialist
  • 2018 – 2019 Universe Jet Alliance OÜ, büroojuht, Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.