Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistuse koolitus aitab arendada oskusi ja kompetentsi, mis on vajalikud kutseeksami soorituseks ja et edukalt toime tulla tööalaste väljakutsetega.

Eesmärk:
Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksami sooritamiseks

Sihtrühm:
Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; Soome puhastus- teeninduse valdkonda tööle minejad; Puhastusteenindaja tase 3 või Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksami sooritamisest huvitatud

Koolituse sisu:

 • Puhastusteenindaja algteadmised
 • Enimkasutatavate pinnakattematerjalide hooldamine
 • Erinevate ruumide praktiline koristamine
 • Oma tööprotsessi planeerimine
 • Eripuhastustööde oskuslik tegemine
 • Ergonoomika – ennast säästvad töövõtted
 • Tööturvalisus
 • Klienditeenindus
 • Läbitud teemade kordamine ja eksami ettevalmistus.

Õpe toimub vastavalt tunniplaanile, iseseisev töö tuleb sooritada auditoorse õppe käigus ja praktilised tunnid teostatakse õppeklassis juhendaja suunamisel. Asutuse sisene praktika sooritatakse reaalses töökeskkonnas

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab eesmärgile suunatud koristamise põhimõtteid
 • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid
 • teab erinevaid koristusmeetodeid ja oskab neid kasutada igapäevases töös
 • teab puhastusainete liigitusi, sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada
 • tunneb erinevate pinnakattematerjalide omadusi ning valib koristustarvikud ja puhastusained pinnakattematerjalist lähtuvalt
 • omab teadmisi ja praktilisi oskuseid kutseeksami sooritamiseks

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3. ja üldoskused B.2

Õppemeetodid:

 • Auditoorne õpe 50 tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.
  • Praktika koolikeskkonnas 70 tundi: praktiliste tegevuste sooritamine juhendamisel
  • Praktika töökeskkonnas 84 tundi: teadmiste ja töövõtete praktiseerimine ettevõttes
 • Hindamismeetodid: Teadmiste test
 • Hindamiskriteeriumid: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Väljastatavad dokumendid:

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamisel läbitakse hindamiskriteeriumile vastav kirjalik test.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud teemadele.

Loobumine: kirjalikul loobumisel (e-kiri) vähemalt 3 tööpäeva enne koolitust tagastame 50% õppetasust. Koolitusele mitteilmumisel või hilisemal teatamisel õppetasu ei tagastata.

Koolitaja:
Monika Blagi Puhastusvaldkonna koolitaja alates 2021. aastast.

 • Haridus – Tallinna Majanduskool, ärikorralduse spetsialist, tase 5
  Pädevused

  • Andragoogika, tase 6 (Tallinna Ülikool bakalaureuse kraad)
  • Puhastusteenindaja, tase 3
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
 • Kogemus
  • 2021 – ….. Stell Eesti AS, koolitusspetsialist, koolitamine ja koolitusprogrammide arendamine
  • 2020 – 2021 Finesta Baltic OÜ, personalispetsialist
  • 2018 – 2019 Universe Jet Alliance OÜ, büroojuht, Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Puhastusteenindaja tase 3 kutseeksamiks ettevalmistus