Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Puhastustööde planeerimine (18 akadeemilist tundi)

Eesmärk: Koolituse tulemusel mõistab koolitatav puhastustööde kavandamise ja läbiviimise protsessi.

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 4 kohustuslikud kompetentsid B.3.1 – B.3.3. ja üldoskused B.2.

Sihtrühm: Puhastustööde juhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, majandusjuhid, haldurid.

Koolitusel osalemise eelduseks: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus.

Koolituse sisu:

 • Tulemusele orienteeritud koristamise juhtimine.
 • Puhastustööde juhi roll koristuskulude mõjutajana.
 • Tööprotsessi tulemuslik juhendamine ja toimimine.
 • Planeerimise alused.
 • Objektiraamatu koostamine.
 • Harvemini tehtavate tööde planeerimine.

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • teab erinevaid koristustekstiile, -meetodeid ja – tarvikuid ning oskab neid kasutada igapäevases töös;
 • mõistab enda rolli koristustööde kulude mõjutajana;
 • mõistab tulemusele orienteeritud koristamise tähtsust ja kasutab neid oma töös;
 • oskab tulemuslikult planeerida koristustöid ning koostada objektiraamatut;
 • teab puhastustööde reaalseid mõjutegureid ja arvestab nendega tööd planeerides;
 • teab puhastustööde teostamise järjekorda ning selle olulisust.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorse õppe käigus sooritatakse rühmatöid.

E-õpe: veebiloeng reaalajas ja iseseisev töö, mis õppijal tuleb sooritada peale veebiloengut iseseisvalt veebikeskkonnas 6 tunni jooksul.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 9 akadeemilist tundi: loeng, suuline vestlus, dialoogid, rühmatööd ja tulemuste analüüsimine. E-õpe: veebiloeng reaalajas 6 akadeemilist tundi ja iseseisev töö tekstimaterjalidega 3 akadeemilist tundi.

Koolitajad:
Monika Blagi Puhastusvaldkonna koolitaja alates 2021. aastast.

 • Haridus – Tallinna Majanduskool, ärikorralduse spetsialist, tase 5
  Pädevused

  • Andragoogika, tase 6 (Tallinna Ülikool bakalaureuse kraad)
  • Puhastusteenindaja, tase 3
  • Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
 • Kogemus
  • 2021 – ….. Stell Eesti AS, koolitusspetsialist, koolitamine ja koolitusprogrammide arendamine
  • 2020 – 2021 Finesta Baltic OÜ, personalispetsialist
  • 2018 – 2019 Universe Jet Alliance OÜ, büroojuht, Töötervishoiu ja tööohutuse töö korraldamine ettevõttes

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Puhastustööde planeerimine (18 akadeemilist tundi)

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.