Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Pythoni programmeerimise algkursus

Kursus on loodud Pythoni Instituudi poolt ja on teostatud OpenEDG Academy koolitusplatvormis.

Eelteadmised: Ei ole vaja osata programmeerimist. Ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks ja eksami (valikuline) sooritamiseks.

Programm:

 • Moodul 1: Sissejuhatus programmeerimisse
 • Moodul 2: Andmetüübid ja muutujad, sisendid-väljundid, baastehted
 • Moodul 3: Boole’ tehtemärgid, tingimuslikud erindid, silmused, loendid, loendimeetodid ja -töötlus, loogilised ning bitwise tehted
 • Moodul 4: Funktsioonid, ennikud, sõnastikud ja andmetöötlus
 • Moodul 5: Harjutamine iseõppe korras, õpitu kordamine, challenge’ ülesannete lahendamine, õppeprojekt ja andmekaeveprojekt
 • (Valikuline): PCEP sertifitseerimiseksam

PS! Soovitame teil koolitusel osaleda enda arvutiga. Andmekaeve projekti (valikuline) jaoks on soovitatav MS Windows 10 personaalarvuti koos piisavate kasutajaõigustega Pythoni ja vajalike moodulite installeerimiseks.

PE1 kursuse läbinu:

 • on kindel oma võimetes ennast täiendada ning transformeerida senist karjääri realiseerides end edukalt infotehnoloogia valdkonnas;
 • oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Püütonis kirjutatud arvutiprogramme;
 • lahendab edukalt lihtsamaid andmekaeve, analüütika, automatiseerimise, administreerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid;
 • on kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks;
 • tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.

Koolitaja:
Raul Nugis
Raul on juhtiv andmeteadlane KPMG Tallinna andmeteaduse kompetentsikeskuses Lighthouse ja vastutab andmeanalüüsi eest ettevõtte siseselt, samuti andmete põhiste teenuste osutamise eest klientidele (loe lähemalt www.andmeanalüütika.ee).
Analüütiku ja programmeerijana on Raul loonud ja juurutanud automaatseid jälgimissüsteeme ning BI (Business Intelligence) lahendusi, automatiseerinud rahvusvahelise haardega äriettevõtete finantsraporteerimise pipeline ning teostanud isetoimetavate algoritmite algkoodi kontrolle. Nende ja teiste uuendusmeelsete tehnoloogiate abil on Raul aidanud KPMG klientidel tuvastada ja tagasi saada sadadesse tuhandetesse ning miljonitesse ulatuvaid alalaekunud tulusid.
Rauli kogemuste põhivaldkonnad on digitaalne ekspertiis, infoturbealane nõustamine, andmete kogumine ja analüüs uurimustööde jaoks, RPA (Robotic Process Automation), ETL (andmete puhastamine) ja programmeerimine andmeanalüüsi ning masinõppe jaoks, turuanalüüs, regulatsioon ja järelevalve erinevates majandusharudes ning -sektorites, sealhulgas infrastruktuuri- ja transpordisektoris.
Enne KPMG meeskonnaga liitumist töötas Raul 20 aastat avalikus sektoris turu-regulaatori, järelevalveametniku, kriminaaluurija ja tehniliselt kõige keerukamate kaasuste lahendamisele spetsialiseerunud arvutikriminalistina. Raulil on rahvusvahelise praktika kogemus Euroopa Komisjonis DG IV (DG Comp), Brandenburgi Liidumaa majandus- ja Euroopa Liidu asjade ministeeriumis, Saksamaa Liitvabariigi majandus- ja tööministeeriumis ning Taani Konkurentsiametis.
Raul on Rahvusvahelise Arvutikriminalistide Seltsi (ISFCE) liige ja ta on kogenud ning sagedane kõneleja siseriiklikule ja rahvusvahelisele publikule.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Pythoni programmeerimise algkursus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.