Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks ettevalmistamine

Antud koolituse läbinu omandab raamatupidaja 5. taseme eksami sooritamiseks vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused.

Kutsetunnistus on kvaliteedimärk! Kutsetunnistusega raamatupidaja annab ettevõtte juhile kindluse, et raamatupidamine on ettevõttes korraldatud vastavalt kehtivatele nõuetele. Kutsetunnistuse  olemasolu muutub järjest olulisemaks ka raamatupidamisteenuseid osutavates ettevõtetes töötavatel raamatupidajatel. See suurendab teenuse pakkuja usaldust klientide ees. Kutsetunnistuse omamine annab raamatupidajale  juurde enesekindlust ja –väärikust.

Kevadine raamatupidaja 5. taseme kutseeksam toimub 13. mail 2023. Avalduste vastuvõtt 01.02 – 22.04.2023. Loe täpsemalt erk.ee lehel.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud osalejad, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või kes on varasemalt õppinud raamatupidamist ja/või töötavad raamatupidajana ning soovivad sooritada raamatupidaja 5. taseme kutseeksamit.

Koolituse sisu:

 • Finantsarvestuse põhialused ja terminoloogia:
  • Valuutatehingute kajastamine; finantsvarade kajastamine, finantsvarade allahindlused; nõuete kajastamine; varude arvestus; materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestuspõhimõtted, amortisatsiooniarvestus
  • Lühi- ja pikaajaliste kohustiste, sihtfinantseerimise arvestus
  • Töötasu, tööjõumaksude arvestus
  • Erisoodustus, ettevõtlusega mitteseotud kulud ja nende maksustamine. Dividendide maksustamine
  • Tulude ja kulude arvestus: tekke ja kassapõhine arvestus ja nende erinevus
  • Majandusaastaaruande koostamise alusprintsiibid; arvestuspõhimõtete valik; raamatupidamislike hinnangute rakendamine; seotud osapoolte mõiste
  • Finantsaruannete koostamine ja analüüs: bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande koostamine
 • Juhtimisarvestus ja finantsplaneerimine:
  • koondeelarve koostamine; kuluarvestussüsteemid ja meetodid; kulude liigitamine; kulude käitumine; kulu-maht kasumi analüüs; juhtimisotsuste langetamine; toodete omahinna kalkuleerimine; eelarvestamine
  • Finantsanalüüs: finantsaruandluse suhtarvude analüüs ja ettevõtte jätkusuutlikkuse väljaarvutamine

Koolitusel läbime põhjalikult eksami põhiteemad ning lahendame ja analüüsime koos eksami näidisülesandeid ja teooriateste.

Koolituse lõpuks omandad nii teoreetilised teadmised kui ka praktilised oskused, mis on vajalikud raamatupidaja 5. taseme eksami sooritamiseks.

Osalejad meist:

 • Parimad koolitajad, keda sellise ettevalmistuse jaoks soovida! Vastused küsimustele olid selged, lihtsad, arusaadavad, eluliste näidetega.
 • Tänan võimaluse eest osaleda sel suurepärasel koolitusel! Olen saanud uusi teadmisi, kinnitanud varasemad teadmised ja on tõstetud kindlustunne.

Koolitajad:
Aino Vooro
Raamatupidaja
Aino on tegevraamatupidaja ning maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent. Ta on suure kogemusega ning hinnatud raamatupidamise õppejõud, kes on koolitanud nii raamatupidajaid, finantsjuhte kui ka personalitöötajaid. Aastal 2014 valiti Aino Tartumaa aasta koolitajaks. Omab 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Lisaks on ta kirjutanud raamatu “Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises” ning aidanud koostada juhendmaterjali alustavale põllumajandustootjale ja noortalunikule “Alustava põllumajandustootja ABC”

Piia Asper
Raamatupidaja-finantsjuht
Piia Asper on lõpetanud Audentese Ülikooli finantsjuhtimise eriala. Piial on pikaaegne kogemus erinevatest tegevusvaldkondadest ettevõtete raamatupidamise korraldamisega. Alates 2007. aastast on ta koolitanud üle Eesti raamatupidajaid ja ettevõtjaid.

Lisainfo:

 • Hind sisaldab kohvipause, koolitusmaterjale.
 • Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.
 • NB: Tartu Rakenduslikul Kolležil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus kursus ära jätta või kursust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Rakenduslik Kolledži koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks ettevalmistamine