Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Raamatupidamise koolitus algajatele

Koolituse eesmärk on koolitada raamatupidajaid, kes saaksid iseseisvalt töötada väikeettevõttes või perefirmas, oskaksid teha peamiseid aruandeid ja analüüsida firma finantsseisundit.

Sihtgrupp:
Kõik kes soovivad omandada põhiteadmisi raamatupidamisest ja/või töötada raamatupidajana: ettevõtjad, algajad, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhid, sekretärid/juhiabid ja teised huvilised.

Teemad:

 • Raamatupidamise põhimõisted.
  • Bilanss. Bilanskirjed, bilanskirjete sisu.
  • Raamatupidamiskontod. Kontode liigid. Kahekordne kirjendamine
  • Raamatupidamise meetod.
 • Raamatupidamise osad.
  • Pearaamatu pidamine
  • Majandustehingute dokumenteerimine
   • Kassatehingute arvestus, pangakontodel teostatavate tehingute arvestus, aruandealuste summade arvestus
   • Müügi ja ostu arvestus
   • Varude, kauba, tooraine ja materjalide arvestus,   tarnijate, töövõtjate, ostjate ja tellijatega tehtavate arvelduste arvestus
   • Põhivara arvestus, amortisatsiooni arvestus
   • Töötasu ja maksude tasumise arvestus
   • Kommerts- ja finantstulude ja –kulude arvestus
   • Algkapitali, aktsiate, tulude ja kulude arvestus
  • Raamatupidamise ja maksukorralduse seadusandlik baas eesti Vabariigis. Maksud. Peamiste maksudeklaratsioonide täitmine.
 • Raamatupidaja ja töösuhted
  • tööle vormistamine, puhkus, töölähetus, kompensatsioonid jne.
 • Bilanss.
  • Bilanssi, kasumiaruanne ja rahavoogude koostamine.

Vaata ka: Raamatupidamise algõpetuse praktiline jätkukursus

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
 • oskab raamatupidamisdokumente töödelda raamatupidamisregistrites ja neid kajastada kontode süteemis;
 • tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 • tunneb käibemaksu arvestamise ja puhkusetasu arvestamise põhimõtteid ning palgaarvestuse põhimõtteid;
 • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolitajad:
Airi Meldre (eesti keeles), sotsiaalteaduste magister, suure praktilise kogemusega raamatupidaja, konsultant ja vabakutseline lektor.

Светлана Москвина, высшее экономическое образование, бухгалтер VI категории, андрагог, лектор-консультант в высшей школе

Lisainfo:
Koolituse pakett sisaldab: koolituse materjale, mahukat õpikut, kohvipausi.

Vaata ka vene keelset sisukirjeldust: Основы бухгалтерского учета

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Raamatupidamise koolitus algajatele

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.